Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 12 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 7 /AHAD /9 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 24 orang
JUMLAH : ____ / 36 orang
KELAS 5 AL-BIRUNI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 10.45 – 11.15
NOMBOR DAN OPERASI
BIDANG PEMBELAJARAN
5. BAHAGI HINGGA 1 000 000
STANDARD 5.1
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Bahagi nombor dengan menggunakan kaedah pemansuhan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menulis operasi bahagi dalam bentuk pecahan.
2. Bahagi menggunakan kaedah pemansuhan.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan
2. Murid menjawab soalan guru.
3. Guru membimbing murid untuk membahagi nombor dengan menggunakan kaedah
AKTIVITI PEMBELAJARAN & pemansuhan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 4. Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
5. Perbincangan
6. Murid diberi latihan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 36 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK


LELAKI : ____ / 14 orang
MINGGU / HARI / TARIKH 7 /AHAD /9 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 20 orang
KELAS 4 AL-BIRUNI JUMLAH : ____ / 34 orang
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 8.15 – 9.15
TEMA BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
TAJUK 1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS
STANDARD 1.6
KANDUNGAN
STANDARD
1.6.4
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mendarab dengan 1 dan 2 digit nombor.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


KRITERIA KEJAYAAN 1. Menulis nombor dalam bentuk lazim
2. Mendarab nombor.
1) Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan dan membuat
perbincangan tugasan yang diberikan pada pelajaran yang lepas.
2) Murid menjawab soalan guru.
AKTIVITI PEMBELAJARAN 3) Guru membimbing murid untuk mendarab nombor.
& PEMUDAHCARAAN 4) Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
(PdPc) 5) Perbincangan
6) Murid diberikan soalan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / 34orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 34 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 10 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 7 /AHAD /9 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 5 orang
JUMLAH : ____ / 15 orang
KELAS 6 AL-ZAHRAWI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 11.45 – 12.45
Nombor dan Operasi
BIDANG PEMBELAJARAN
3. PERPULUHAN
STANDARD -

3.1
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.1
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menulis operasi bergabung dalam bentuk lazim (per)
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menyenaraikan sifir
3. Bahagi dalam bentuk pemansuhan
4. Darab menggunakan kaedah lattice.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan kepada murid.
2. Murid dibimbing untuk mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
3. Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
4. Perbincangan tugasan kumpulan
5. Murid diberi satu latihan sebagai pengukuhan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /15 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /15 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai