Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 11 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 2 /SELASA /7 JANUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 24 orang
JUMLAH : ____ / 35 orang
KELAS 5 AL-BIRUNI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 10.45 – 11.15
NOMBOR DAN OPERASI
BIDANG PEMBELAJARAN
Nombor Bulat hingga 100 0000
STANDARD 1.1
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.4
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyusun nombor hingga 1 000 000 mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyusun sebarang nombor mengikut tertib menaik
2. Menyusun sebarang nombor mengikut tertib menurun
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan nilai tempat dan
nilai digit
2. Murid menjawab soalan guru.
3. Guru membimbing murid untuk menyusun nombor dalam tertib menaik dan
AKTIVITI PEMBELAJARAN & menurun.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 4. Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
5. Perbincangan dan galeri walk
6. Murid diberi latihan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /35 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 35 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK


LELAKI : ____ / 15 orang
MINGGU / HARI / TARIKH 2 /SELASA /7 JANUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 20 orang
KELAS 4 AL-BIRUNI JUMLAH : ____ / 35 orang
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 8.45 – 9.15
TEMA BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
TAJUK 1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS
STANDARD 1.1
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.2
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
i. Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
ii. Membandingkan nilai dua nombor.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN
1. Mencerakinkan 5 nombor yang diberi dengan betul dalam bentuk nilai tempat dan nilai
digit.
2. Membandingkan sebarang nombor.
1) Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan dan membuat
perbincangan tugasan yang diberikan pada pelajaran yang lepas.
AKTIVITI PEMBELAJARAN 2) Murid menjawab soalan guru.
& PEMUDAHCARAAN 3) Guru membimbing murid untuk mencerakinkan nombor dan membandingkan nombor.
(PdPc) 4) Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
5) Perbincangan dan galeri walk
6) Murid diberikan soalan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / 35 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 35 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 10 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 2 /SELASA /7 JANUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 5 orang
JUMLAH : ____ / 15 orang
KELAS 6 AL-ZAHRAWI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 8.15 – 8.45

BIDANG PEMBELAJARAN
Nombor dan Operasi

STANDARD -

1.2
KANDUNGAN
STANDARD 1.2.1
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN
1. Menyatakan sebarang nombor perdana dalam lingkungan 100.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan kepada murid.
2. Guru membimbing murid untuk mengenalpasti nombor perdana
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
3. Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
4. Perbincangan tugasan kumpulan
5. Murid diberi satu latihan sebagai pengukuhan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /15 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /15 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai