Anda di halaman 1dari 4

Panitia

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Matematik


SKBS2018
TARIKH/HARI 2JANUARI 2018 / SELASA LELAKI : ____ / ____
KELAS 6 IBNU KHALDUN orang
KEHADIR PEREMPUAN : ____ / ____
MASA 10.00 – 11.00 PAGI (60 MINIT)
AN orang
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI JUMLAH : ____ / ____
orang
TAJUK NOMBOR DAN OPERASI
TIDAK HADIR :
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Aplikasikan sebarang nombor.

STANDARD (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk


PEMBELAJARAN pembundaran dan pola nombor.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN 1.
2.

1.
2.
AKTIVITI 3.
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wif
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
RENDAH
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan
kerana Mesyuarat Kursus
Cuti Rehat / Cuti
Program Sekolah Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai