Anda di halaman 1dari 2

RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA

No. Ijin : 2049/503/PM.II.50.A8/04/2018


JL. KH. Ahmad Dahlan No. 17 Selong Lombok Timur
Telp. (0376) 21004, Fax (0376) 22693

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA
NOMOR : /SK/DIR/RSI-N/III/2020

TENTANG
PENANGGUNGJAWAB REHABILITASI MEDIS
RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA

Direktur Rumah Sakit Islam Namira dengan senantiasa memohon bimbingan, lindungan
dan ridho Allah SWT :
MENIMBANG

MENGINGAT 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.


2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan.
4. Permenkes RI nomor 11/ MENKES/PER /II / 2017 tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
5. Permenkes RI Nomor 147/ MENKES/PER /I/2010 tentang
Perizinan Rumah sakit.
6. Kepmenkes RI nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.03/1/0347/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit
Islam Namira Pancor NTB.
8. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit
Namira Pancor Nomor : 005/SK/YRSNP/VI/2017 tentang
Pengangkatan Direktur RS Islam Namira.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Rumah Sakit Namira Pancor
Nomor : 001/SK/YRSNP/I/2019 Tentang Pemberlakuan
Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Namira;
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU
KEDUA
KETIGA Segala Sesuatu yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini
dibebankan pada anggaran belanja Rumah Sakit Islam Namira
Tahun 2020.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ada kekeliruan akan dipebaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombok Timur


Tanggal : 26 Jumadil Akhir l 1441 H
20 Februari 2020 M

Rumah Sakit Islam Namira


Lombok Timur

(dr. Utun Supria, M.Kes)


Direktur