Anda di halaman 1dari 22

LAPORAN DATA AGEN BRILINK WEB

NO KANWIL CABANG UKER

1 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010


2 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
3 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
4 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
5 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
6 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
7 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
8 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
9 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
10 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
11 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
12 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
13 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
14 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
15 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
16 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
17 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
18 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
19 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
20 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
21 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
22 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
23 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
24 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
25 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
26 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
27 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
28 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
29 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
30 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
31 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
32 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
33 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
34 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
35 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
36 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
37 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
38 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
39 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
40 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
41 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
42 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
43 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
44 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
45 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
46 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta Katamso 3010
UKER ID AGEN

UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10686267


UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10686265
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 11013901
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10699356
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10868804
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10686272
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10868785
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10911853
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10684791
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10699348
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10579997
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10684846
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10579639
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10580183
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10579784
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10580136
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10578737
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10579921
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10868767
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10688776
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10580040
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10578164
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10578207
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10868748
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10578690
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10686271
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10578664
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10868716
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10692507
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10896035
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10686263
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 11009400
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10850176
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10999516
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10766189
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10686264
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10960324
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10973772
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10966175
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10950290
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10954369
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10757905
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10954453
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10955406
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10688793
UNIT LEMPUYANGAN YOGYAKARTA KA 10699363
NAMA AGEN ID MERCHANT NAMA MERCHANT

Sri Sumarsini 10371754 Sri Sumarsini


ONG Hamid 10371756 ONG Hamid
winaryati esperanza 10657495 winaryati esperanza
WARUNG SNCK KOMARUDIN 10382665 WARUNG SNCK KOMARUDIN
Rendi Setiawan 10530349 Rendi Setiawan
Badjuri 10371750 Badjuri
Guntur Widayat 10530337 Guntur Widayat
HERLAND FOTOCOPY 10566994 HERLAND FOTOCOPY
RR.MURDANINGDYAH 10370442 RR.MURDANINGDYAH
TOKO NAYLA 10386095 TOKO NAYLA
Toko Dani 10280057 Toko Dani
WAHYU SUCI RIYANTI 10370448 WAHYU SUCI RIYANTI
TOTOK TRANSPORT 10279782 TOTOK TRANSPORT
AJENG SHOP 10281948 AJENG SHOP
TOKO WURYANI 10279967 TOKO WURYANI
TULUS JAYADI 10281950 TULUS JAYADI
NURMASITA 10275765 NURMASITA
WARUNG ASIH 10280090 WARUNG ASIH
Fajar Setiyoko 10530319 Fajar Setiyoko
NUR WIDAYATI 10373919 NUR WIDAYATI
PERTAMAWATI 10280286 PERTAMAWATI
SUGIHARTO BIRD 10275366 SUGIHARTO BIRD
SRI HANDAYANI JAKET 10275921 SRI HANDAYANI JAKET
Widarto 10530303 Widarto
DITA MULYA SARI 10275823 DITA MULYA SARI
Fourry Dian Prasephtana 10371751 Fourry Dian Prasephtana
JOKO SUHARSO 10275832 JOKO SUHARSO
Funki Setiawan 10530305 Funki Setiawan
Diana Kurniasari 10377347 KOPI ROBUSTA
YUNISE 10554670 YUNISE
Asri Wening Handayani 10371758 Asri Wening Handayani
IPUNG 10653504 IPUNG
BUDIYONO 10516071 BUDIYONO
TOKO INDRA 10644587 TOKO INDRA
KHOMSA SURYO NUGROHO 10442250 KHOMSA SURYO NUGROHO
NDARI CAHYA MURTI 10371757 NDARI CAHYA MURTI
TOKO RISSA 10609381 TOKO RISSA
HERDIAN OCTO ATMAJA 10621718 HERDIAN OCTO ATMAJA
Toko Yudi 10614587 Toko Yudi
Rita Rosita 10599989 Rita Rosita
Toko Aji 10604074 Toko Aji
DAHLINA PRIHATMANTI 10434436 DAHLINA PRIHATMANTI
Toko Pak Eko 10603707 Toko Pak Eko
Toko Rachmad 10604740 Toko Rachmad
Suranti Mukhdir 10373910 Suranti Mukhdir
DRAJAD GP 10382662 DRAJAD GP
ID OUTLET NAMA OUTLET JENIS KELAMIN ALAMAT OUTLET

10382618 Sri Sumarsini perempuan Lempuyangan DN 3/202 RT 010


10382620 ONG Hamid laki-laki RW
Jl 003 Bausasran
Veteran Danurejan
no 230 RT 014 RW
10668715 winaryati esperanza laki-laki 003 Pandeyan
Bausasran Umbulharjo
DN 3/821 Yogyakarta
10393562 WARUNG SNCK laki-laki NITEN RT 06
10541384 KOMARUDIN
Rendi Setiawan laki-laki Witokerten Banguntapan 07
10382614 Badjuri laki-laki Tukangan DN 2/349 RT 019 RW
10541369 Guntur Widayat laki-laki 004 Tegalpanggung
jogonalan lor rt 2 no Danurejan
14
10578059 HERLAND FOTOCOPY perempuan tirtonirmolo
JAMBU RT 02 kasihan
RW 03bantul
10381294 RR.MURDANINGDYAH perempuan SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN
10396997 TOKO NAYLA perempuan Provinsi
BADRAN:JTDAERAH ISTIMEWA
I/751 RT45 RW10
10289580 Toko Dani laki-laki BAUSASRAN DN 3 / 830 RT 35
10381300 WAHYU SUCI perempuan RW 09
NGLEMPONGSARI NG I/437
RIYANTITRANSPORT
10289304 TOTOK laki-laki Provinsi
KALIPAKIS: DAERAH
RT.003 ISTIMEWA
10291474 AJENG SHOP perempuan SALAKAN
10289489 TOKO WURYANI perempuan LEMPUYANGAN DN3/255
10291476 TULUS JAYADI laki-laki JL FARMAKO SEKIP UTARA
10285267 NURMASITA perempuan SINDUADI
BAUSASRANMLATI
DN 3/811
10289614 WARUNG ASIH perempuan KARANGKAJEN MO III/711 YK
10541354 Fajar Setiyoko laki-laki 55153
jogonalan lor rt 4/5 422
10384793 NUR WIDAYATI perempuan tirtonirmolo kasihan
Segaran Kedulan bantul
Tirtomartani,
10289811 PERTAMAWATI perempuan Kalasan, Sleman
JL REJOWINANGUN NO 15 B
10284868 SUGIHARTO BIRD laki-laki BODEH RT 06 RW 25
10285423 SRI HANDAYANI laki-laki JUMINAHAN DN.2/1003
JAKET
10541338 Widarto laki-laki jogonalan lor rt 2 no 112
10285325 DITA MULYA SARI perempuan tirtonirmolo
PRAWIROTAMAN kasihan
MGbantul
III 598
10382615 Fourry Dian laki-laki Jl Krasak 24 RT 16 RW 04
10285334 Prasephtana
JOKO SUHARSO laki-laki Kotabaru Gondokusuman
TEGAL KEMUNING DN 2 / 839 C
10541340 Funki Setiawan laki-laki jogonalan lor rt 2 no 162
10388226 Diana Kurniasari perempuan tirtonirmolo kasihan
Ronodigdayan bantul
DN3/492
10565720 YUNISE perempuan JL GODEAN KM 8.8
10382622 Asri Wening perempuan Perum Guwosari Blok XII/128,
10664734 Handayani
IPUNG laki-laki Watugedug
Pogung RejoRT 003 Wonosari
C 26
10527094 BUDIYONO laki-laki Dusun Sumberjo RT 06 RW 02
10655803 TOKO INDRA laki-laki Kel.
BULUSWringinagung
LOR Gambiran
10453223 KHOMSA SURYO laki-laki POKOH 1
NUGROHO
10382621 NDARI CAHYA MURTI perempuan palem indah blok A no.20
10620565 TOKO RISSA perempuan Sidokarto
BULAKSALAKGodean Provinsi :
10632914 HERDIAN OCTO laki-laki GG TIRTOSUMIRAT
10625777 ATMAJA
Toko Yudi laki-laki Kricak Kidul TR
10611165 Rita Rosita perempuan Depan RS Pantirapih Jl.
10615251 Toko Aji laki-laki Cikditoro no 30 YKA
Krapyak
10445406 DAHLINA perempuan TEGALREJO RT 5/2
10614882 PRIHATMANTI
Toko Pak Eko laki-laki SARDONOHARJO
Senggotan NGAGLIK
10615917 Toko Rachmad laki-laki Jiwo Kulon
10384784 Suranti Mukhdir perempuan Kalongan RT 004 RW 012
10393559 DRAJAD GP laki-laki Tlogoadi
lojajar Mlati Sleman
sinduharjo ngaglik
sleman
KODE POS OUTLET PROVINSI

55211 DAERAH ISTIMEWA


55161 DAERAH ISTIMEWA
55211 DAERAH ISTIMEWA
55181 DAERAH ISTIMEWA
55713 DAERAH ISTIMEWA
55122 DAERAH ISTIMEWA
55772 DAERAH ISTIMEWA
55583 DAERAH ISTIMEWA
55564 DAERAH ISTIMEWA
55231 DAERAH ISTIMEWA
55211 DAERAH ISTIMEWA
55581 DAERAH ISTIMEWA
55181 DAERAH ISTIMEWA
55291 DAERAH ISTIMEWA
55211 DAERAH ISTIMEWA
55284 DAERAH ISTIMEWA
55211 DAERAH ISTIMEWA
55153 DAERAH ISTIMEWA
55761 DAERAH ISTIMEWA
55571 DAERAH ISTIMEWA
55581 DAERAH ISTIMEWA
55294 DAERAH ISTIMEWA
55212 DAERAH ISTIMEWA
55761 DAERAH ISTIMEWA
55153 DAERAH ISTIMEWA
55224 DAERAH ISTIMEWA
55212 DAERAH ISTIMEWA
55713 DAERAH ISTIMEWA
55211 DAERAH ISTIMEWA
55564 DAERAH ISTIMEWA
55751 DAERAH ISTIMEWA
55284 DAERAH ISTIMEWA
55163 DAERAH ISTIMEWA
55582 DAERAH ISTIMEWA
55783 DAERAH ISTIMEWA
55564 DAERAH ISTIMEWA
55583 DAERAH ISTIMEWA
57148 JAWA TENGAH
55242 DAERAH ISTIMEWA
55222 DAERAH ISTIMEWA
55771 DAERAH ISTIMEWA
55581 DAERAH ISTIMEWA
55181 DAERAH ISTIMEWA
57461 JAWA TENGAH
55286 DAERAH ISTIMEWA
55581 DAERAH ISTIMEWA
KOTA/KAB KECAMATAN

KOTA YOGYAKARTA Danurejan


KOTA YOGYAKARTA Umbulharjo
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KAB. BANTUL Kasihan
KAB. BANTUL Bantul
KOTA YOGYAKARTA Gondomanan
KAB. BANTUL Kretek
KAB. SLEMAN Cangkringan
KAB. SLEMAN Godean
KOTA YOGYAKARTA Jetis
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KAB. SLEMAN Ngaglik
KAB. BANTUL Kasihan
KAB. SLEMAN Gamping
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KAB. SLEMAN Mlati
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KOTA YOGYAKARTA Mergangsan
KAB. BANTUL Pandak
KAB. SLEMAN Kalasan
KOTA YOGYAKARTA Kotagede
KAB. SLEMAN Gamping
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KAB. BANTUL Pandak
KOTA YOGYAKARTA Mergangsan
KOTA YOGYAKARTA Gondokusuman
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KAB. BANTUL Bantul
KOTA YOGYAKARTA Danurejan
KAB. SLEMAN Godean
KAB. BANTUL Pajangan
KAB. SLEMAN Mlati
KOTA YOGYAKARTA Umbulharjo
KAB. SLEMAN Pakem
KAB. BANTUL Dlingo
KAB. SLEMAN Godean
KAB. SLEMAN Cangkringan
KOTA SURAKARTA Laweyan
KOTA YOGYAKARTA Tegalrejo
KOTA YOGYAKARTA Gondokusuman
KAB. BANTUL Pundong
KAB. SLEMAN Ngaglik
KAB. BANTUL Kasihan
KAB. KLATEN Wedi
KAB. SLEMAN Mlati
KAB. SLEMAN Ngaglik
DESA/KELURAHAN KODE DESA

Kelurahan Bausasran 34.71.04.1003


Kelurahan Pandeyan 34.71.13.1005
Kelurahan Bausasran 34.71.04.1003
Desa Tirtonirmolo 34.02.16.2002
Desa Bantul 34.02.08.2003
Kelurahan Ngupasan 34.71.10.1001
Desa Donotirto 34.02.03.2003
Desa Kepuharjo 34.04.17.2004
Desa Sidoluhur 34.04.02.2002
Kelurahan Bumijo 34.71.02.1001
Kelurahan Bausasran 34.71.04.1003
Desa Sinduharjo 34.04.12.2003
Desa Tirtonirmolo 34.02.16.2002
Desa Trihanggo 34.04.01.2005
Kelurahan Bausasran 34.71.04.1003
Desa Sinduadi 34.04.06.2001
Kelurahan Bausasran 34.71.04.1003
Kelurahan Brontokusuman 34.71.12.1003
Desa Wijirejo 34.02.06.2004
Desa Tirtomartani 34.04.10.2002
Kelurahan Rejowinangun 34.71.14.1001
Desa Ambarketawang 34.04.01.2002
Kelurahan Tegalpanggung 34.71.04.1002
Desa Triharjo 34.02.06.2002
Kelurahan Brontokusuman 34.71.12.1003
Kelurahan Kotabaru 34.71.03.1002
Kelurahan Tegalpanggung 34.71.04.1002
Desa Bantul 34.02.08.2003
Kelurahan Bausasran 34.71.04.1003
Desa Sidokarto 34.04.02.2005
Desa Guwosari 34.02.07.2003
Desa Sinduadi 34.04.06.2001
Kelurahan Giwangan 34.71.13.1007
Desa Purwobinangun 34.04.16.2001
Desa Dlingo 34.02.11.2003
Desa Sidokarto 34.04.02.2005
Desa Wukirsari 34.04.17.2002
Kelurahan Bumi 33.72.01.1003
Kelurahan Kricak 34.71.01.1001
Kelurahan Klitren 34.71.03.1003
Desa Panjangrejo 34.02.04.2002
Desa Sardonoharjo 34.04.12.2005
Desa Tirtonirmolo 34.02.16.2002
Desa Trotok 33.10.03.2018
Desa Tlogoadi 34.04.06.2003
Desa Sinduharjo 34.04.12.2003
NOMOR PKS TANGGAL PKS JENIS AGEN LKD

B.8151/KC-VII/MKR/12/2016 5/5/2017 12:00:00 AM 31


B.1-KC-V/OPS/03/2017 5/5/2017 12:00:00 AM 31
B.7225 12/16/2017 12:00:00 AM 31
272/KC-VII/MKR/12/2017 9/25/2018 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 6/6/2017 12:00:00 AM 31
B.8151/KC-VII/MKR/12/2016 5/5/2017 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 6/6/2018 12:00:00 AM 31
B.2-LMPYNGN/BRIMOB/01/2019 1/9/2019 12:00:00 AM 31
31-KC-VII/MKR/04/2017 2/9/2018 12:00:00 AM 31
271/KC-VII/MKR/12/2017 9/25/2018 12:00:00 AM 31
169-KC-VII/MKR/12/2017 4/12/2017 12:00:00 AM 31
B.1-KC-VI/OPS/07/2018 5/5/2018 12:00:00 AM 31
172-KC-VII/MKR/12/2017 8/7/2017 12:00:00 AM 31
196/KC-VII/MKR/12/2017 2/7/2017 12:00:00 AM 31
171-KC-VII/MKR/12/2017 3/13/2017 12:00:00 AM 31
384/PKB/PGH/2017 5/8/2017 12:00:00 AM 31
149-KC-VII/MKR/12/2017 5/17/2017 12:00:00 AM 31
50-KC-VII/MKR/12/2017 5/8/2017 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 8/8/2018 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2018 9/12/2018 12:00:00 AM 31
42-KC-VII/MKR/12/2017 7/7/2017 12:00:00 AM 31
198/KC-VII/MKR/12/2017 2/16/2017 12:00:00 AM 31
170-KC-VII/MKR/12/2017 6/13/2017 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 6/5/2018 12:00:00 AM 31
186-KC-VII/MKR/12/2017 3/2/2017 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 6/6/2017 12:00:00 AM 31
150-KC-VII/MKR/12/2017 6/4/2017 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 5/5/2018 12:00:00 AM 31
B.7224 9/16/2018 12:00:00 AM 31
B.1-LMPYGN/BRIMOB/12/2018 12/16/2018 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 5/5/2017 12:00:00 AM 31
B. 1231/BRIMOB/02/2019 2/9/2019 12:00:00 AM 31
B.7890/KC-VII/MKR/12/2016 12/10/2017 12:00:00 AM 31
B. 286/BRIMOB/2029 4/20/2019 12:00:00 AM 31
B-1-LMPYGN/BRIMOB/08/2018 10/16/2018 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2018 6/5/2017 12:00:00 AM 31
B.21/MKR/3010/03/2019 3/4/2019 12:00:00 AM 31
B.128/MKR/BRIMOB/3010/2019 3/20/2019 12:00:00 AM 31
B.110/BRIMOB/3010/2019 3/13/2019 12:00:00 AM 31
B.1-KC-V/OPS/03/2017 6/7/2017 12:00:00 AM 31
B. 192/3010/02/2109 2/28/2019 12:00:00 AM 31
20-KC-VII/MKR/04/2018 10/28/2018 12:00:00 AM 31
B. 199/BRIMOB/2019 2/28/2019 12:00:00 AM 31
B.123/Brimob/3010/2019 2/28/2019 12:00:00 AM 31
B.8059/KC-VII/MKR/12/2016 9/12/2018 12:00:00 AM 31
DR-04-05-2018 9/25/2018 12:00:00 AM 31
JENIS AGEN LAKU PANDAI JENIS USAHA LKD JENIS USAHA LAKU PANDAI (KODE LBU)

1 999 527000
1 999 526000
1 999 527000
1 150 527000
1 999 511000
1 999 526000
1 999 511000
1 999 222000
1 999 527000
1 150 527000
1 999 527000
1 999 526000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 55153
1 999 511000
1 140 527000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 523000
1 999 531000
1 999 526000
1 999 527000
1 999 522000
1 999 527000
1 999 526000
1 999 527000
1 999 527000
1 999 154000
1 999 526000
1 150 527000
1 999 527000
1 150 527000
1 140 527000
1 150 527000
1 150 527000
1 150 527000
1 140 527000
1 140 527000
1 999 527000
1 170 527000
1 150 527000
BIDANG USAHA LATITUTE - LONGITUDE PIC PN

Dagang -36.0000000-107.0000000 248693


Dagang -6.0000000-110.0000000 248693
dagang -6.0000000-106.0000000 248693
kelontong -6.0000000-106.0000000 248693
Dagang -6.0000000-106.0000000 248693
Dagang -6.0000000-110.0000000 248693
Dagang -6.0000000-106.0000000 248693
PERCETAKAN -6.0000000-106.0000000 89052
dagang -6.0000000-106.0000000 248693
kelontong -6.0000000-106.0000000 248693
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 138366
Dagang -36.0000000-107.0000000 248693
DAGANG KELONTONG -7.0000000-110.0000000 171885
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 171885
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 138366
DAGANG KELONTONG -7.0000000-110.0000000 150908
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 191671
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 122730
Dagang -6.0000000-106.0000000 248693
KULIT -36.0000000-107.0000000 248693
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 15667
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 171885
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 171885
Dagang -6.0000000-106.0000000 248693
KELONTONG -7.0000000-110.0000000 89052
Dagang -36.0000000-107.0000000 248693
kelontong -7.0000000-110.0000000 191671
Dagang -6.0000000-106.0000000 248693
CAFE -6.0000000-106.0000000 248693
EKSPEDISI -6.0000000-107.0000000 248693
Dagang -36.0000000-107.0000000 248693
RUMAH MAKAN 6.0000000-106.0000000 248693
DAGANG -6.0000000-107.0000000 248693
DAGANG -6.0000000-106.0000000 248693
DESAIN -6.0000000-106.0000000 246042
Dagang -36.0000000-107.0000000 248693
DAGANG KELONTONG -6.0000000-106.0000000 248693
Dagang -6.0000000-107.0000000 248693
Dagang -6.0000000-107.0000000 248693
Kelontong -6.0000000-106.0000000 248693
Kelontong -6.0000000-106.0000000 248693
PAKAIAN -6.0000000-106.0000000 248693
Retailer -6.0000000-106.0000000 248693
Dagang -6.0000000-107.0000000 248693
RESTORAN -6.0000000-107.0000000 248693
KELONTONG -6.0000000-106.0000000 248693
PIC NAME NAMA PEMILIK LIMIT OUTLET ACTIVATION DATE

Drajat Giri Pawoko Sri Sumarsini 40000000


Drajat Giri Pawoko ONG Hamid 50000000
Drajat Giri Pawoko moh esperanza 50000000
Drajat Giri Pawoko KOMARUDIN 50000000
Drajat Giri Pawoko Rendi Setiawan 10000000
Drajat Giri Pawoko Badjuri 40000000
Drajat Giri Pawoko Guntur Widayat 10000000
Arief Nur Wakhid EFTI WULANDARI 50000000
Drajat Giri Pawoko RR.MURDANINGDYAH 50000000
Drajat Giri Pawoko IKA DWI LESTARI 50000000
Elka Desty Ariandy DANI WINARTO 30000000
Drajat Giri Pawoko WAHYU SUCI RIYANTI 50000000
Purnomo HENDRO WIDARTO 30000000
Purnomo AJENG PRANJIE SULAMI 30000000
Elka Desty Ariandy TRI WURYANI 30000000
Slamet Jarot Saputro TULUS JAYADI 30000000
Deden Oktavinanta NURMASITA 30000000
Ares Caesarika Iqomah Hik ASIH INDRAYANI 30000000
Drajat Giri Pawoko Fajar Setiyoko 10000000
Drajat Giri Pawoko NUR WIDAYATI 50000000
Juliani Wulandari PERTAMAWATI 30000000
Purnomo SUGIHARTO 30000000
Purnomo SUDIANTO HANDOYO 30000000
Drajat Giri Pawoko Widarto 10000000
Arief Nur Wakhid DITA MULYA SARI 30000000
Drajat Giri Pawoko Fourry Dian Prasephtana 40000000
Deden Oktavinanta JOKO SUHARSO 30000000
Drajat Giri Pawoko Funki Setiawan 10000000
Drajat Giri Pawoko Diana Kurniasari 50000000
Drajat Giri Pawoko YUNISE DHIKA WULANDARI 50000000
Drajat Giri Pawoko Asri Wening Handayani 40000000
Drajat Giri Pawoko Tri Purwanto 50000000 2/27/2019 11:16:17 AM
Drajat Giri Pawoko BUDIYONO 50000000 12/4/2018 4:00:03 AM
Drajat Giri Pawoko ABDULAH INDRA MUSTAFA 50000000 4/23/2019 5:17:01 AM
Hery Susanto KHOMSA SURYO NUGROHO 50000000 11/23/2018 4:06:06 AM
Drajat Giri Pawoko NDARI CAHYA MURTI 40000000 10/18/2018 1:17:12 PM
Drajat Giri Pawoko BAYU PRIYATNAWATI 50000000 3/8/2019 3:48:23 AM
Drajat Giri Pawoko HERDIAN OCTO ATMAJA 50000000 3/21/2019 6:55:05 AM
Drajat Giri Pawoko Yudi Andika Setyawan 50000000 3/14/2019 3:00:09 AM
Drajat Giri Pawoko Rita Rosita 50000000 2/26/2019 2:03:03 AM
Drajat Giri Pawoko Aji Prasetya 50000000 2/28/2019 9:46:09 AM
Drajat Giri Pawoko DAHLINA PRIHATMANTI 50000000 11/6/2018 11:23:33 PM
Drajat Giri Pawoko Eko Aprilianto Widi Anggoro 50000000 3/8/2019 6:13:00 AM
Drajat Giri Pawoko Rachmad Agus Riyanta 50000000 3/14/2019 10:06:24 AM
Drajat Giri Pawoko Suranti Mukhdir 50000000 9/17/2018 8:33:57 AM
Drajat Giri Pawoko DRAJAD GIRI P 50000000 3/25/2019 5:56:24 AM
ACTIVATION_DESC ID KERJASAMA

BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 6
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
pugeran

LAPORAN DATA AGEN BRILINK WEB


NO KANWIL CABANG UKER
1 H Yogyakarta 0245 KC Yogyakarta 0891 UNIT PUGERAN
2 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
3 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
4 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
5 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
6 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
7 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
8 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
9 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
10 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
11 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
12 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
13 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
14 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
15 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
16 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
17 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
18 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
19 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
20 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
21 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
22 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
23 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
24 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
25 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
26 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
27 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
28 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
29 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
30 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
31 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
32 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
33 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
34 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
35 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
36 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
37 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
38 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
39 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
40 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
41 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
42 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
43 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
44 H Yogyakarta 0245 Katamso
KC Yogyakarta 0891 YOGYAKARTA
UNIT PUGERAN
Katamso YOGYAKARTA

Page 13
pugeran

ID AGEN NAMA AGEN ID MERCHANT NAMA ID OUTLET NAMA OUTLET JENIS


10577913 DYAHLIA 10274916 MERCHANT
DYAHLIA 10284414 DYAHLIA KELAMIN
perempuan
10578099 FASHIONSHOP
R KUNCORO ADI 10275329 FASHIONSHOP
R KUNCORO ADI 10284831 FASHIONSHOP
R KUNCORO ADI laki-laki
10577954 PRABOWO
ANGKRINGAN 10275137 PRABOWO
ANGKRINGAN PRABOWO
10284636 ANGKRINGAN laki-laki
10578683 EDO
MELODYA ROTI 10275719 EDO
MELODYA ROTI 10285221 EDO
MELODYA ROTI laki-laki
10578154 WARUNG 10275356 WARUNG 10284858 WARUNG perempuan
10578277 MAKAN
SLAMETSEPTI 10275407 MAKAN
SLAMETSEPTI 10284909 MAKAN
SLAMETSEPTI laki-laki
10580123 HARJOKO
LATIF 10280304 HARJOKO
LATIF 10289827 HARJOKO
LATIF laki-laki
10577990 SULISTIANTO
SALLY BUTIK 10275205 SULISTIANTO
SALLY BUTIK SULISTIANTO
10284707 SALLY BUTIK perempuan
10580384 YULIA KERTAS 10280347 YULIA KERTAS 10289872 YULIA KERTAS perempuan
10578335 SALSABILA 10275580 SALSABILA 10285083 SALSABILA laki-laki
10578199 SEMBAKO
TOKO KARPET 10275378 SEMBAKO
TOKO KARPET 10284880 SEMBAKO
TOKO KARPET laki-laki
10688572 AB 07 NATURAL 10373802
OPTIK AB 07 NATURAL
OPTIK 10384676 AB 07 NATURAL laki-laki
OPTIK
10579874 TOKO DIANA 10279939 TOKO DIANA 10289461 TOKO DIANA perempuan
10578064 NURDYAH
TOKO 10275289 NURDYAH
TOKO NURDYAH
10284791 TOKO laki-laki
10688825 SUBANDOKO
Fifit Isnafiyah 10373891 SUBANDOKO
Fifit Isnafiyah 10384765 SUBANDOKO
Fifit Isnafiyah perempuan
10578589 TOKO SUWASTA 10275909 TOKO SUWASTA 10285411 TOKO SUWASTA laki-laki
10578484 RUSNENDAR
WARUNG 10276129 RUSNENDAR
WARUNG 10285631 RUSNENDAR
WARUNG laki-laki
10579662 MAKAN ARIS
TOKO TRI 10279426 MAKAN ARIS
TOKO TRI 10288948 MAKAN ARIS
TOKO TRI laki-laki
10578016 AGUNG RIYADI
ATI SEMBAKO 10275235 AGUNG
ATI RIYADI
SEMBAKO 10284737 AGUNG RIYADI
ATI SEMBAKO perempuan
10578625 Sri Sariyati 10275799 Sri Sariyati 10285301 Sri Sariyati perempuan
10578721 RANTI BUDIATI 10275734 RANTI BUDIATI 10285236 RANTI BUDIATI perempuan
10578124 DEBANGKOK 10275345 DEBANGKOK 10284847 DEBANGKOK perempuan
10577828 BUTIK
Dewi Purwanti 10274690 BUTIK
Dewi Purwanti 10284188 BUTIK
Dewi Purwanti perempuan
10864329 Sumadi
RITA 10528254 Sumadi
RITA 10539287 Sumadi
RITA perempuan
10578444 EFININGRUM
KANTIN LILIS 10276009 EFININGRUM
KANTIN LILIS EFININGRUM
10285511 KANTIN LILIS perempuan
10864260 DAVIT 10528238 DAVIT 10539271 DAVIT laki-laki
10579799 SUMARVIN
SEMBAKOI DERY 10279963 SUMARVIN
SEMBAKOI DERY 10289485 SUMARVIN
SEMBAKOI DERY laki-laki
10954738 MILANO 10604097 MILANO 10615273 MILANO laki-laki
10897189 VINA 10554862 VINA 10565912 VINA perempuan
10579702 SITI AMINAH 10279867 SITI AMINAH 10289389 SITI AMINAH laki-laki
10576784 Aidil Adlisman 10274327 Aidil Adlisman 10283825 Aidil Adlisman laki-laki
10954797 Dian Andhika 10604214 Dian Andhika 10615391 Dian Andhika laki-laki
10680844 RUTH 10367007 RUTH 10377853 RUTH perempuan
10967897 MADAREZA
Toko Joko 10616370 MADAREZA
Toko Joko 10627564 MADAREZA
Toko Joko laki-laki
10579961 TOKO KAOS 10280278 TOKO KAOS 10289803 TOKO KAOS laki-laki
10667972 DIONY
Putri Takarini 10355600 DIONY
Putri Takarini DIONY
10366430 Putri Takarini perempuan
10954717 Ratnasari
Dwi Endah 10603965 Ratnasari
Dwi Endah 10615141 Ratnasari
Dwi Endah perempuan
10864389 Wahyuni
ESTI NUR 10528264 Wahyuni
ESTI NUR 10539297 Wahyuni
ESTI NUR perempuan
10678040 PRIHANTINI
SUKMA TINA 10364590 PRIHANTINI
SUKMA TINA 10375434 PRIHANTINI
SUKMA TINA perempuan
10376124 SANJAYA
MARIA NOVI 10101427 SANJAYA
MARIA NOVI 10101604 SANJAYA
MARIA NOVI perempuan
10956849 PRIMAHATMI
KURNIA_JAYA 10606251 PRIMAHATMI
KURNIA_JAYA PRIMAHATMI
10617429 KURNIA_JAYA laki-laki
10655403 NOVI ARI 10345168 NOVI ARI 10355965 NOVI ARI perempuan
10954509 SUSANTI
ATIKA 10604274 SUSANTI
ATIKA 10615451 SUSANTI
ATIKA perempuan
10954817 Imron 10604136 Imron 10615313 Imron laki-laki
Fathurahman Fathurahman Fathurahman

Page 14
pugeran

ALAMAT KODE POS PROVINSI KOTA/KAB KECAMATAN DESA/KELURA KODE DESA


OUTLET
JALAKAN RT 1 OUTLET
55761 DAERAH KAB. BANTUL Pandak HAN
Desa Triharjo 34.02.06.2002
TRIHARJO
TERMINAL 55284 ISTIMEWA
DAERAH KAB. SLEMAN Mlati Desa Sinduadi 34.04.06.2001
JOMBOR
JL ISMOYO 12 B 55252 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Wirobrajan Kelurahan 34.71.07.1002
SINGOSAREN
KADIPATEN 55132 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Kraton Wirobrajan
Kelurahan 34.71.09.1003
KIDUL KT I/34
JALAN PLERET 55197 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Banguntapan Kadipaten
Desa Baturetno 34.02.12.2001
KM 1 BESALAN
PERUM BUMI 55195 ISTIMEWA
DAERAH KAB. BANTUL Banguntapan Desa Jambidan 34.02.12.2005
CITRA ASRI J-7
JL ONTOSENO 55252 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Wirobrajan Kelurahan 34.71.07.1002
15 GLAGAHSARI
JL WIROBRAJAN 55164 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Umbulharjo Wirobrajan
Kelurahan 34.71.13.1004
NO 89
serut 55713 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Bantul Warungboto
Desa Palbapang 34.02.08.2001
SANGGRAHAN 55166 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Umbulharjo Kelurahan 34.71.13.1001
UH 1/595
JL IMOGIRI 55194 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Banguntapan Semaki
Desa Wirokerten 34.02.12.2008
TIMUR KM 7 PB
Suryoputran 55294 ISTIMEWA
DAERAH KAB. SLEMAN Gamping Desa 34.04.01.2002
III/106
MANDING RT 55715 ISTIMEWA
DAERAH KAB. BANTUL Bantul Ambarketawang
Desa Sabdodadi 34.02.08.2005
RT.008
NITIPRAYAN 55182 ISTIMEWA
DAERAH KAB. BANTUL Kasihan Desa Ngestiharjo 34.02.16.2004
RT.001
Griya Purwo Asri 55571 ISTIMEWA
DAERAH KAB. SLEMAN Kalasan Desa 34.04.10.2001
C.503
TAMN Kalasan
KT I/263 55133 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Kraton Purwomartani
Kelurahan 34.71.09.1001
RT 41 RW 10
BRONGKOL RT 55752 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Sedayu Patehan
Desa Argodadi 34.02.17.2001
95
JOGONALAN 55181 ISTIMEWA
DAERAH KAB. BANTUL Kasihan Desa 34.02.16.2002
LOR RT 03RT 64 55185
PULUTAN ISTIMEWA
DAERAH KAB. BANTUL Sewon Tirtonirmolo
Desa 34.02.15.2001
Jl Laksda 55281 ISTIMEWA
DAERAH KAB. SLEMAN Depok Pendowoharjo
Desa 34.04.07.2001
Adisucipto Km 5
PERUM GEDUNG 55243 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Tegalrejo Caturtunggal
Kelurahan Bener 34.71.01.1004
AGUNG
POGUNGC/2 LOR 55284 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. SLEMAN Mlati Desa Sinduadi 34.04.06.2001
RT 11 RW
Bugisan WB48 55251 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Wirobrajan Kelurahan 34.71.07.1003
3/589
Nglebeng Rt.02 55191 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Banguntapan Patangpuluhan
Desa Tamanan 34.02.12.2007
Tamanan
JL BACIRO 55225 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Gondokusuman Kelurahan Baciro 34.71.03.1004
WETAN SD JON
Karang dalem 55561 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. SLEMAN Seyegan Desa 34.04.05.2003
jumeneng
JL BUGISANrt 4 55251 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Wirobrajan Margomulyo
Kelurahan 34.71.07.1003
SELATAN
Bengkal NO 63518 ISTIMEWA
JAWA TIMUR YOGYAKARTA
KAB. PACITAN Pacitan Patangpuluhan
Desa 35.01.04.2014
BAKAL 53456 JAWA TENGAH KAB. Batur Tanjungsari
Desa Bakal 33.04.16.2006
PRAWIRODIRJA 55121 DAERAH BANJARNEGARA
KOTA Gondomanan Kelurahan 34.71.10.1002
N GM.II/547
Sidorejo 264 rt 4 55711 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Wirobrajan Prawirodirjan
Kelurahan 34.71.07.1002
ngestiharjo
Minggiran MJ 55141 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Mantrijeron Wirobrajan
Kelurahan 34.71.08.1002
2/1548
DUKUH MJ 55142 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Mantrijeron Suryodiningratan
Kelurahan 34.71.08.1001
1/199
Banyon 55185 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Sewon Gedongkiwo
Desa 34.02.15.2001
jl malioboro 55213 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Danurejan Pendowoharjo
Kelurahan 34.71.04.1001
JL. Suryowijayan 55142 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Mantrijeron Suryatmajan
Kelurahan 34.71.08.1001
MJ 1 No 433
Nambangan 54264 ISTIMEWA
JAWA TENGAH YOGYAKARTA
KAB. Butuh Gedongkiwo
Desa Langenrejo 33.06.10.2007
SOBOMAN RT 55182 DAERAH PURWOREJO
KAB. BANTUL Kasihan Desa Ngestiharjo 34.02.16.2004
06
Jl Argolubang 55122 ISTIMEWA
DAERAH KOTA Gondomanan Kelurahan 34.71.10.1001
Baciro
MUJA MUJU 55165 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KOTA Umbulharjo Ngupasan
Kelurahan Muja 34.71.13.1002
DEMEN JATI RT 55782 ISTIMEWA
DAERAH YOGYAKARTA
KAB. BANTUL Imogiri Muju
Desa Sriharjo 34.02.10.2002
3
TAMBAKAN 56413 ISTIMEWA
JAWA TENGAH KAB. MAGELANG Muntilan Desa Sedayu 33.08.08.2013
Karanglo AM IX 55752 DAERAH KAB. BANTUL Sedayu Desa Argomulyo 34.02.17.2004
Ploso 55664 ISTIMEWA
DAERAH KAB. KULON Sentolo Desa 34.01.06.2008
ISTIMEWA PROGO Banguncipto

Page 15
pugeran

NOMOR PKS TANGGAL PKS JENIS AGEN JENIS AGEN JENIS USAHA JENIS USAHA
144-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM LKD
30 LAKU PANDAI
1 LKD
150 LAKU PANDAI
527000
VII/MKR/12/201 (KODE LBU)
77-KC- 11/7/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
140-KC- 12/8/2018 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
88-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
76-KC- 12/7/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
158-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
16/KC/VII/MKR/ 3/29/2018 12:00:00 AM 30 1 150 527000
3/18
143-KC- 12/8/2018 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
121-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
40-KC- 11/4/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
159-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B.7804/KC- 9/12/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000
VII/MKR/12/201
38-KC- 12/4/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
36-KC- 12/4/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
b.7289 9/12/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000
145-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
74-KC- 12/7/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
73-KC- 12/7/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
86-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
113-KC- 12/6/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
39-KC- 12/4/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
157-KC- 12/7/2018 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B.311-KC- 12/12/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B-1- 12/10/2018 12:00:00 AM 31 1 170 527000
PGRN/BRIMOB/2
161-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B-1- 12/11/2018 12:00:00 AM 31 1 160 527000
GMPG/BRIMOB/
141-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B.124/BRIMOB/ 2/28/2019 12:00:00 AM 31 1 999 527000
0891/2019
B.1- 12/18/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000
PGRN/BRIMOB/1
37-KC- 12/4/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B.7202/KC- 3/12/2018 12:00:00 AM 30 1 999 527000
VII/MKR/III/201
B. 2/28/2019 12:00:00 AM 31 1 999 527000
125/brimob/089
B-2/KK- 8/29/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000
BRIMOB/08/201
B. 3/14/2019 12:00:00 AM 31 1 150 527000
133/BRIMOB/08
142-KC- 12/8/2017 12:00:00 AM 30 1 150 527000
VII/MKR/12/201
B-1- 8/15/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000
PGRN/BRIMOB/0
B.123/BRIMOB/ 2/28/2019 12:00:00 AM 31 1 150 531000
0891/2019
B.2- 12/9/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000
PGRN/BRIMOB
114-KC- 12/6/2017 12:00:00 AM 31 1 150 527000
VII/MKR/12/201
78-KC- 11/7/2017 12:00:00 AM 30 1 999 154000
VII/MKR/12/201
b 004-KC 3/3/2019 12:00:00 AM 30 1 999 527000
VII/MKR/03/201
B.1- 8/2/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000
PGRN/08/2018
B.187/0891/201 2/28/2019 12:00:00 AM 31 1 150 527000
9
B.126/brimob/08 2/28/2019 12:00:00 AM 31 1 999 527000
91/2019

Page 16
pugeran

BIDANG LATITUTE - PIC PN PIC NAME NAMA LIMIT OUTLET ACTIVATION


USAHA
DAGANG LONGITUDE
-7.0000000- 18755 Djoko PEMILIK
DYAHLIA PURNA 20000000 DATE
PEDAGANG 110.0000000
-7.0000000- 152433 Trianggoro
Fransisca RAHAJENGADI
Hening R KUNCORO 20000000
ANGKRINGAN
Restoran 110.0000000
-7.0000000- 18755 Pranoto
Djoko PRABOWO
ANGKRINGAN 10000000
ROTI DAN 110.0000000
-7.0000000- 150969 Trianggoro
Dian Herlina EDO
MELODYA 2000000
SNACK
WARUNG 110.0000000
-7.0000000- 150904 Muhammad BENNADA
SEPTI 20000000
MAKAN
JASA PAKET 110.0000000
-7.0000000- 181000 Luqman
Isrima Chintya MURWANTI
SLAMET 20000000
Warung 110.0000000
-7.0000000- 18755 Onlihisa
Djoko HARJOKO
LATIF 20000000
kelontong
DAGANG 110.0000000
-7.0000000- 18755 Trianggoro
Djoko SULISTIANTO
SALLY NUR 20000000
PAKAIAN
DAGANG ATK 110.0000000
-7.0000000- 150969 Trianggoro
Dian Herlina AZIZAH
YULIA 20000000
WARUNG 110.0000000
-7.0000000- 150904 Muhammad PURNIWIASTUTI
BAYU RIZKY 25000000
SEMBAKO
DAGANG 110.0000000
-7.0000000- 181000 Luqman
Isrima Chintya DWINATANUR
R ANDITTA 2000000
KARPET
TOKO OPTIK 110.0000000
-6.0000000- 248693 Onlihisa
Drajat Giri RIEZKY
Hermawan ADI 50000000
DAGANG 107.0000000
7.0000000- 17532 Pawoko
Liberty Nur Sulistya
DIANA 20000000
MUKENA
DAG MAKAN 110.0000000
-7.0000000- 17532 Hastuti
Liberty Nur NURDYAH
SUBANDOKO 20000000
BURUNG
KELONTONG 110.0000000
-7.0000000- 248693 Hastuti
Drajat Giri Fifit Isnafiyah 50000000
DESAIN GRAFIS 106.0000000
-7.0000000- 17532 Pawoko
Liberty Nur GM SUWASTA 20000000
WARUNG 110.0000000
-7.0000000- 150904 Hastuti
Muhammad RUSNENDAR
ARIS SUTRISNO 20000000
TokoMAKAN
Kelontong 110.0000000
-7.0000000- 17532 Luqman
Liberty Nur TRI AGUNG 20000000
KELONTONG 110.0000000
-7.0000000- 150969 Hastuti
Dian Herlina RIYADI
ATININGSIH 2000000
Kantin 110.0000000
-7.0000000- 152433 Fransisca Hening Sri Sariyati 20000000
WARUNG 110.0000000
-7.0000000- 150904 Pranoto
Muhammad RANTI 20000000
MINUMAN
PAKAIAN 110.0000000
-7.0000000- 181000 Luqman
Isrima Chintya BUDIANTI
NI ALIT 2000000
ONLINE
perdagangan 110.0000000
-7.0000000- 18755 Onlihisa
Djoko SANITHA
Dewi Purwanti 20000000
MAKANAN 110.0000000
-6.0000000- 89258 Trianggoro
Romanus Untoro Sumadi
RITA 50000000
DAGANG MAKAN 107.0000000
-7.0000000- 181000 Prasetyo
Isrima Chintya EFININGRUM
F LILIS 2000000
MINUM
TOKO PULSA 110.0000000
-6.0000000- 248693 Onlihisa
Drajat Giri SETYANINGSIH
DAVIT 50000000
TOKO 107.0000000
-7.0000000- 18755 Pawoko
Djoko SUMARVIN
DERY EKA 20000000
KELONTONG
Dagang 110.0000000
-6.0000000- 248693 Trianggoro
Drajat Giri PRADIPTA
Milano Tamara 50000000
DAGANG 107.0000000
-6.0000000- 248693 Pawoko
Drajat Giri RIZKI 50000000
DAGANG 106.0000000
-7.0000000- 150904 Pawoko
Muhammad ALVINATUL
SITI AMINAH 20000000
PAKAIAN
DAGANG KAOS 110.0000000
-7.0000000- 239924 Luqman
Alan Aidil Adlisman 100000000 ###
KAKI
Dagang 110.0000000
-6.0000000- 248693 Darmasaputra
Drajat Giri Dian Andhika 50000000 ###
KELONTONG 106.0000000
-7.0000000- 248693 Pawoko
Drajat Giri Permana
RUTH 50000000 ###
Kelontong 107.0000000
-6.0000000- 248693 Pawoko
Drajat Giri MADAREZA
Joko Sihono 50000000 ###
DAGANG KAOS 107.0000000
-7.0000000- 18755 Pawoko
Djoko DIONY TIUS 20000000 ###
& DOMPET
KELONTONG 110.0000000
-6.0000000- 18755 Trianggoro
Djoko DIMAS SUCIPTO
Putri Takarini 50000000 ###
Kelontong 107.0000000
-6.0000000- 248693 Trianggoro
Drajat Giri Ratnasari
Dwi Endah 50000000 ###
DAGANG 107.0000000
-6.0000000- 89258 Pawoko
Romanus Untoro Wahyuni
ESTI NUR 50000000 ###
KELONTONG 107.0000000
-6.0000000- 248693 Prasetyo
Drajat Giri PRIHANTINI
SUKMA TINA 50000000 ###
PERDAGANGAN 107.0000000
-7.0000000- 152433 Pawoko
FRANSISCA SANJAYA
MARIA NOVI 20000000 ###
ANGKRING
DAGANG PEYEK 110.0000000
-7.0000000- 239895 HENING
Happy Agung PRIMAHATMI
EKO 100000000 ###
DAGANG 110.0000000
-6.0000000- 180277 Wibowo
Galih Aryo KURNIAWAN
NOVI ARI 50000000 ###
PAKAIAN
Kelontong 107.0000000
-6.0000000- 248693 Pamungkas
Drajat Giri SUSANTI
Atika Wijayanti 50000000 ###
Dagang 106.0000000
-6.0000000- 248693 Pawoko
Drajat Giri Imron 50000000 ###
106.0000000 Pawoko Fathurahman

Page 17
pugeran

ACTIVATION_ ID
DESC
BELUM AKTIF KERJASAMA
0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
BELUM AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0
AKTIF 0

Page 18
bronto

LAPORAN DATA AGEN BRILINK WEB


NO UKER ID AGEN NAMA AGEN ID MERCHANT NAMA ID OUTLET
1 3018 10868600 Edy Suwanto 10530123 MERCHANT
Edy Suwanto 10541158
2 3018 10691367 HENRICA INANG 10375815 HENRICA INANG 10386692
3 3018 10572708 Ratnalia 10268221 Ratnalia 10277714
4 3018 10692472 Madiyasari
SRI WAHYUNI 10376788 Madiyasari
SRI WAHYUNI 10387666
5 3018 10688590 UD MIFTA 10376284 UD MIFTA 10387161
6 3018 10691395 NETI WURYANI 10375896 NETI WURYANI 10386773
7 3018 10955204 WINDA 10604821 WINDA 10615998
8 3018 10691382 ISNANI 10376334 ISNANI 10387211
9 3018 10864421 INDAH 10528268 INDAH 10539301
10 3018 10584481 SETYOWATI
OZAN CELL 10284094 SETYOWATI
OZAN CELL 10293637
11 3018 10868680 Haryati 10530353 Haryati 10541388
12 3018 10688814 ISWATUN 10373900 ISWATUN 10384774
13 3018 10584510 FATONAH
KHILMII SHOP 10284419 FATONAH
KHILMII SHOP 10293962
14 3018 10572616 RAGIL WASKITO 10268108 RAGIL WASKITO 10277601
15 3018 10584391 DESSY 10284329 DESSY 10293872
16 3018 10569897 LAUNDRY
Sri Ansukiswati 10265820 LAUNDRY
Sri Ansukiswati 10275306
17 3018 10868626 Widi Nugraheni 10530128 Widi Nugraheni 10541163
18 3018 10868662 Dwi Anjarsari 10530136 Dwi Anjarsari 10541171
19 3018 10584559 TOKO DIRGA 10284650 TOKO DIRGA 10294193
20 3018 10687344 WAHYU 10372731 WAHYU 10383601
21 3018 10688580 SAPUTRO
NABILA CELL 10373803 SAPUTRO
NABILA CELL 10384677
22 3018 10569885 Annisa 10265819 Annisa 10275305
23 3018 10584448 YUMNA 10284471 YUMNA 10294014
24 3018 10868696 GALLERY
Dedy Z 10530304 GALLERY
Dedy Z 10541339
25 3018 10962484 Toko Eka 10611342 Toko Eka 10622530
26 3018 10950334 M. NOOR ARIEF 10600018 M. NOOR ARIEF 10611194
27 3018 10688840 UPHID CELL 10373886 UPHID CELL 10384760
28 3018 10941899 IKA ISMAWATI 10592506 IKA ISMAWATI 10603679
29 3018 10694739 BIBIT SARPANA 10378634 BIBIT SARPANA 10389517

Page 19
bronto

NAMA OUTLET ALAMAT KECAMATAN DESA/KELURA KODE DESA NOMOR PKS


Edy Suwanto OUTLET
Witokerten Bantul HAN
Desa Bantul 34.02.08.2003 B.1-KC-
HENRICA INANG Banguntapan
SAMPANGAN Banguntapan Desa Baturetno 34.02.12.2001 V/OPS/03/2017
b.1-KC-09/2018
Ratnalia BARU
Mrican UH 7/347 Umbulharjo Kelurahan 34.71.13.1007 44/KC-
Madiyasari
SRI WAHYUNI rt 23/08
BRONTOKUSUM Mergangsan Giwangan
Kelurahan 34.71.12.1003 VII/MKR/04/201
B-
UD MIFTA AN RT 015
Kadirojo RW
II RT Kalasan Brontokusuman
Desa 34.04.10.2001 7/BRIMOB/09/2
B.888/KC-
NETI WURYANI 007 RW 002
MONGGANGAN Bantul Purwomartani
Desa Palbapang 34.02.08.2001 VII/MKR/02/201
B-
WINDA KADIROJO
Celeban UH Umbulharjo Kelurahan 34.71.13.1003 3/BRIMOB/09/2
B.
ISNANI 3/521
PERUM DALEM Pajangan Tahunan
Desa Guwosari 34.02.07.2003 21/DHL/02/2019
B.2-
INDAH GUWASARI
SIDOREJO Kalasan Desa 34.04.10.2004 BRIMOB/09/201
B.6472/KC-
SETYOWATI
OZAN CELL DEMANGAN RT
MAGUWO RT 15 Banguntapan Selomartani
Desa 34.02.12.2002 VII/MKR/11/201
148-KC-
Haryati BANGUNTAPAN
jogonalan lor rt Pajangan Banguntapan
Desa Guwosari 34.02.07.2003 VII/MKR/12/201
B.1-KC-
ISWATUN 2 no 54
PRIYANG Banguntapan Desa Jambidan 34.02.12.2005 V/OPS/03/2017
B.11-
FATONAH
KHILMII SHOP MLANGI RT 7 Gamping Desa Nogotirto 34.04.01.2004 BRNT/9/2018
137-KC-
RWBabarsari
RAGIL WASKITO JL 33 TB Depok Desa 34.04.07.2001 VII/MKR/12/201
31-KC-
DESSY 13 no 12
KAYUHAN Depok Pajangan Caturtunggal
Desa Triwidadi 34.02.07.2001 VII/MKR/04/201
136-KC-
LAUNDRY
Sri Ansukiswati KULON RT 4Mj
Mantrijeron Mantrijeron Kelurahan 34.71.08.1003 VII/MKR/12/201
37-KC-
Widi Nugraheni 3/913 rt 49/13
Witokerten Pandak Mantrijeron
Desa Gilangharjo 34.02.06.2003 VII/MKR/04/201
B.1-KC-
Dwi Anjarsari Banguntapan 19 Pajangan
jogonalan lor rt Desa 34.02.07.2002 V/OPS/03/2017
B.1-KC-
TOKO DIRGA 2 no 56 RT 05 Banguntapan
SARIREJO Sendangsari
Desa Singosaren 34.02.12.2004 V/OPS/03/2017
45-KC-
WAHYU SINGOSAREN
JL WIYORO Banguntapan Desa Potorono 34.02.12.2006 VII/MKR/12/201
B-1-
SAPUTRO
NABILA CELL KIDUL
JOTAWANG RT Sewon Desa 34.02.15.2003 BRNTKSMN/BRI
B.6144/KC-
Annisa 01 RW-
Cudan Prambanan Bangunharjo
Desa 34.04.09.2001 VII/MKR/09/201
33-KC-
YUMNA sumberharjo
BANGERAN RT Bantul Sumberharjo
Desa Sabdodadi 34.02.08.2005 VII/MKR/04/201
147-KC-
GALLERY
Dedy Z 06 SABDODADI
jogonalan lor rt Bantul Desa Trirenggo 34.02.08.2004 VII/MKR/12/201
B.1-KC-
Toko Eka 2 tirtonirmolo
Perum Sedayu Sedayu Desa Argorejo 34.02.17.2002 V/OPS/03/2017
B.
Permai
M. NOOR ARIEF JL. HOS COKRO Wirobrajan Kelurahan 34.71.07.1001 133/BRIMOB/30
B.6270/KC-
UPHID CELL AMINOTO
SRIBITAN RTNO. Kasihan Pakuncen
Desa Bangujiwo 34.02.16.2001 VII/MKR/09/201
B.6632/KC/-
IKA ISMAWATI 03,
KLEGEN DK Sewon Desa 34.02.15.2003 VII/MKR/10/201
B.10/BRIMOB/0
BIBIT SARPANA GATAK
GUNTURAN Pandak Bangunharjo
Desa Triharjo 34.02.06.2002 9/2018
B.11/BRIMOB/0
9/2018

Page 20
bronto

TANGGAL PKS JENIS AGEN JENIS AGEN JENIS USAHA JENIS USAHA BIDANG
7/8/2018 12:00:00 AM LKD
31 LAKU PANDAI
1 LKD
999 LAKU PANDAI
514000 USAHA
Dagang
(KODE LBU)
9/16/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000 TOKO GAS
4/24/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000 kelontong
9/17/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000 KELONTONG
9/12/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000 KELONTONG
9/14/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000 KELONTONG
2/28/2019 12:00:00 AM 31 1 999 527000 Dagang
9/15/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000 WARUNG
12/10/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000 KELONTONG
DAGANG
6/3/2017 12:00:00 AM 31 1 999 527000 DAGANG
4/7/2017 12:00:00 AM 31 1 999 514000 KELONTONG
Dagang
9/11/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000 DAGANG
3/3/2017 12:00:00 AM 31 1 999 527000 DAGANG
4/24/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000 KELONTONG
kelontong
5/7/2017 12:00:00 AM 31 1 999 526000 KELONTONG
4/23/2018 12:00:00 AM 31 1 999 524000 Kelontong
6/7/2018 12:00:00 AM 31 1 999 521000 Dagang
6/4/2018 12:00:00 AM 31 1 999 522000 Dagang
4/3/2017 12:00:00 AM 31 1 999 526000 DAGANG
9/10/2018 12:00:00 AM 31 1 170 522100 KELONTONG
CATERING
9/11/2018 12:00:00 AM 31 1 160 527000 TOKO PULSA
4/23/2018 12:00:00 AM 31 1 999 527000 Kelontong
7/13/2017 12:00:00 AM 31 1 999 526000 DAGANG
7/5/2018 12:00:00 AM 31 1 999 512000 KELONTONG
Dagang
3/11/2019 12:00:00 AM 31 1 150 527000 Kelontong
9/11/2017 12:00:00 AM 31 1 160 527000 Toko Pulsa
9/8/2018 12:00:00 AM 31 1 160 527000 PULSA
9/17/2018 12:00:00 AM 31 1 150 527000 KELONTONG
9/17/2018 12:00:00 AM 31 1 160 527000 TOKO PULSA

Page 21
bronto

LATITUTE - PIC PN LIMIT OUTLET ACTIVATION_


LONGITUDE
-6.0000000- 248693 10000000 DESC
BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-7.0000000- 60186 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
107.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
107.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
107.0000000
-7.0000000- 210553 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-6.0000000- 248693 10000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-7.0000000- 206792 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-7.0000000- 150969 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-7.0000000- 60186 50000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-36.0000000- 171830 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-6.0000000- 248693 10000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 10000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-7.0000000- 60186 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-7.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
107.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 BELUM AKTIF
107.0000000
-7.0000000- 206792 30000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-7.0000000- 171845 50000000 BELUM AKTIF
110.0000000
-6.0000000- 248693 10000000 BELUM AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 248693 50000000 AKTIF
107.0000000
-6.0000000- 206792 50000000 AKTIF
106.0000000
-6.0000000- 206792 50000000 AKTIF
106.0000000

Page 22