Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN TAHUNAN BALAPAN DAN PADANG 2018

TARIKH TAJUK AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI

07.02..2018 Pendaftaran Pendaftaran ahli yang Semua murid terlibat a. Mengumpul murid.
terdiri dari murid- dengan aktiviti b. Memberi taklimat.
murid tahun 4 dan kokurikulum. c. Pengagihankan
murid-murid yang pelajar.
baru.

Pendaftaran Pembentukan ahli Memberi pendedahan a. Melantik ahli


jawatankuasa. tentang olahraga. jawatankuasa.
b. Membincangkan
21.02.2018 tugas-tugas ahli
jawatankuasa.
c. Membincangkan
program-program
yang hendak
dijalankan.

Pendedahan Memberi taklimat Memberi pendedahan a. Mengumpul murid.


Teknik secara teori dan cara-cara teknik b. Memberi taklimat.
permainan. c. Menyalin nota.
28.03.2018
Memberi taklimat a. Memberi taklimat
Undang- undang-undang lari Memberi pendedahan b. Menyalin nota.
undang pecut tentang undang-undang.

Lari Pecut Latihan secara Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan


praktikal dalam permulaan lari - kedudukan
pecut. kegarisan
- Gaya berdiri - kedudukan sedia
04.04.2018
- kedudukan
berlepas
b. Mengadakan latihan
sacara individu dan
kumpulan.

Lari Pecut Latihan secara Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan


praktikal dalam permulaan lari - kedudukan
pecut. kegarisan
- kedudukan sedia
Mencapai kemahiran - kedudukan
dalam permulaan lari berlepas
pecut menggunakan blok b. Mengadakan latihan
permulaan. sacara individu dan
18.04.2018
- Gaya dekam kumpulan
c. Mengadakan latihan
permulaan lari
pecut dengan
menggunakan blok
permulaan.
d. Mengadakan latihan
sacara individu dan
kumpulan
Lari Pecut Latihan secara Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan
praktikal teknik berlari yang betul tentang teknik tangan dan
- Gaya tangan pergerakan kaki yang
- Pergerakan kaki betul.
b. Mengadakan latihan
25.04.2018
sacara individu dan
kumpulan

Lari berganti Memberi taklimat Kemahiran memegang a. Mengadakan latihan


secara teori baton dengan betul tentang teknik memegang
baton dengan cara yang
Latihan secara Cara serahan baton betul.
praktikal yang betul b. Melatih cara serahan
baton yang betul.
09.05.2018
b. Mengadakan latihan
sacara individu dan
kumpulan

Lompat Tinggi Memberi taklimat Memberi pendedahan a. Memberi taklimat.


secara teori dan cara-cara teknik b. Menyalin nota.
lompatan.
- Gaya gunting
(scissors).
- Gaya guling
barat
(western roll).
16.05.2018 - Gaya timur
- Gaya guling
pelana
Memberi taklimat (straddle). a. Memberi taklimat
undang-undang - Gaya flop b. Menyalin nota.
lompat tinggi
Memberi pendedahan
tentang undang-undang.

Lompat Tinggi Latihan secara Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan


praktikal teknik lompatan yang mengikut fasa-
betul fasa.
- Gaya gunting - penuju
(scissors). - lonjakan
- layangan
18.07.2018 - pendaratan
b. Mengadakan latihan
sacara individu dan
kumpulan
Lompat Tinggi Latihan secara Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan
praktikal teknik lompatan yang mengikut fasa-
betul fasa.
- Gaya guling - penuju
barat - lonjakan
25.07.2018
(western roll). - layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan
sacara individu dan
kumpulan

Lompat Jauh - Taklimat secara - Mengetahui teknik- a. Memberi taklimat


teori teknik lompat teknik-teknik lompatan
- Taklimat dengan betul. secara teori
15.08.2018 undang- - Memberi b. Memberi taklimat
undang lompat pendedahan tentang undang-undang
Jauh undang- undang c. Menyalin nota yang
berkaitan.

Lompat Jauh Latihan secara - Mencapai a. Mengadakan latihan.


praktikal kemahiran teknik b. Mengadakan latihan
29.08.2018 lompat jauh dengan sacara individu dan
betul. kumpulan

Melontar peluru - Taklimat secara - Mengetahui teknik- a. Memberi taklimat


teori teknik lontaran teknik-teknik lontaran
- Taklimat dengan betul. secara teori
undang- - Memberi b. Memberi taklimat
12.09.2018
undang lompat pendedahan tentang undang-undang
Jauh undang- undang c. Menyalin nota yang
berkaitan.

Melontar peluru Latihan secara - Mencapai a. Mengadakan latihan.


praktikal kemahiran teknik b. Mengadakan latihan
03.10.2018 melontaran dengan sacara individu dan
betul. kumpulan

Beri Nilai