Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK(2010-2015)

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT SUKAN
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK INDIKOTOR
PENCAMPAIAN
• Meningkatkan • Menjalankan teknik • Peningkatan
• Ahli kelab 1.Hampir 50% ahli tidak dapat penguasaan secara berjadual penghayatan
bola baling mengusai teknik asas bola teknik asas ataupun secara yang mendalam
tidak baling. bola baling. berperingkat. kreatif dalam
menguasai • Menghayati permainan bola
teknik asas 2.Ahli tidak mempunyai teknik dengan • Pemilihan murid yang baling.
bola baling ketahanan dan kurang minat yang betul berminat dalam
menghayati teknik asas bola mendalam. permainan bola
baling. baling.
PELAN TAKTIKAL
BIDANG KOKURIKULUM
UNIT SUKAN(BOLA BALING)
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJA TEMPO KOS/S TOV ETR INDIKATOR
WAB H UMBE PENCAPAIAN
R
1. Pertandingan • Menanam Guru bola baling Mac RM350 Penyertaan Penyertaan secara • Pencapaian
bola baling minat murid sekolah. (sebulan) ahli kelab bola minat oleh ahli yang
zon Majidee. terhadap baling kelab bola baling. cemerlang
permainan Guru-guru pertandingan pasukan
bola baling. penasihat bola bola baling Peratus minat ahli bola baling.
• Menam minat baling. zon. kelab meningkat • Meningkatk
secara secara mendadak. an
kerjasama Ahli kemahiran
antara murid. melibatkan ahli kelab
• Memupuk ahli secara bola baling.
disiplin antara minat yang
murid. mendalam