Anda di halaman 1dari 2

SOALAN : KETAKSAMAAN DALAM PENDIDIKAN ADALAH MATLAMAT UNTUK MENYEDIAKAN

PELUANG PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA. BERCAKAP MENGENAI KETAKSAMAAN


BUKANLAH SATU PERKARA YANG MUDAH. BANYAK ISU YANG TERLIBAT ANTARANYA
TERMASUKLAH BAHASA, LAYANAN GURU, GENDER DAN KAUM SERTA PENCAPAIAN AKADEMIK.
BERDASARKAN ISU YANG DIBERI, HURAIKAN BAGAIMANA SESEORANG GURU DAPAT
MEMAINKAN PERANAN YANG BERKESAN DALAM MASYARAKAT MALAYSIA YANG PELBAGAI
SOSIOBUDAYA.

Guru merupakan agen sosialisasi yang penting dalam menyatupadukan pelajar


pelbagai kaum, seterusnya membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab
mereka sebagai seorang warganegara. Berdasarkan ketaksamaan seperti bahasa, layanan
guru, gender, kaum serta pencapaian akademik, guru memainkan peranan yang berkesan
dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai sosiobudaya.
Pertama, guru harus mewujudkan rasa penerimaan dan layanan yang adil kepada
semua anak-anak muridnya. Guru hendaklah sanggup untuk mendalami segala perkara yang
membezakan anak-anak muridnya seperti latar blakang, bahasa, kepercayaan, agama dan
sebagainya. Sebagai contoh, situasi murid-murid yang beragama islam adalah sedikit dalam
kelas dan mereka sedang berpuasa di bulan ramadan. Patutkah guru tersebut memberikan
kebebasan kepada anak-anak muridnya yang bukan beragama islam makan dan minum secara
bebas dalam kelas?. Apabila keadaan ini berlaku, perasaan tidak selesa atau tidak diterima
akan dirasai dalam kalangan murid beragama islam. Sudah tentu juga dalam kalangan murid-
murid tidak ada suasana yang membolehkan nilai saling menghormati diterapkan dalam diri
pelajar. Sebaik-baiknya guru harus terangkan keadaan rakan-rakan mereka yang beragama
islam sedang menjalani ibadah puasa yang memenatkan, oleh itu mereka semua memerlukan
sokongan daripada rakan-rakan tidak seagama yang lain agar tidak tewas pada nafsu. Salah
satu cara memberikan sokongan adalah tidak makan dan minum di hadapan mereka.
Kedua, penggunaan strategi pembelajaran koperatif dalam bilik darjah. Strategi ini
berfokus pada proses yang membantu murid untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain
bagi mencapai satu matlamat khusus dalam suatu pembelajaran. Guru harus sedar bahawa
dalam bilik darjahnya bukan sekadar perbezaan berkenaan aspek budaya sahaja, malahan
anak-anak muridnya juga akan ada perbezaan dari segi gaya dan tahap pembelajaran. Oleh
itu,cara ini sesuai bagi murid-murid yang mempunyai tahap pencapaian berbeza bagi
bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan, memastikan pencapaian kumpulan, saling
membantu dan berinteraksi. Dalam strategi ini, murid-murid harus dibahagikan kepada
beberapa kumpulan dan kumpulan tersebut harus terdiri daripada murid-murid pelbagai aras
kemahiran, dalam konteks ini, murid-murid yang berbagai latar, khususnya dari pelbagai
etnik dan taraf sosial. Dapat dilihat dengan jelas di sini bahawa strategi ini bukan sahaja
sesuai bagi mencapai objektif pembelajaran, malahan ia dapat mewujudkan persefahaman
antara murid dan sangat berkesan bagi menerapkan nilai-nilai murni seperti kerjasama,
ketepatan, kesungguhan dan sebagainya. Interaksi dan kerjasama yang lebih kerap antara
murid akan mewujudkan suatu hubungan dan persefahaman yang erat dalam kalangan murid
walaupun berlainan bangsa dan budaya.
Peranan guru yang terakhir adalah pemilihan bahan sumber pembelajaran yang
digunakan dalam bilik darjah. Di bahagian ini, tidak akan disentuh berkenaan pemilihan
bahan sumber yang membantu dalam meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid, tetapi
melihat bagaimana peranan bahan sumber pembelajaran yang sesuai dapat membantu guru
menerapkan nilai perpaduan dalam diri murid-muridnya. Guru mungkin boleh pelbagaikan
latar budaya yang berlainan dalam sesi pengajarannya. Contohnya dalam pengajaran
mengenai perayaan, guru boleh memaparkan perayaan setiap kaum di Malaysia serta
membawa makanan tradisional yang terlibat dalam perayaan tersebut.
Secara keseluruhannya, guru memainkan peranan penting sebagai agen sosialisasi
dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah. Pelbagai kaedah yang berkesan perlu
digunakan oleh guru untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang tanggungjawab mereka
sebagai seorang warganegara dan kepentingan perpaduan dalam kalangan kaum.

Anda mungkin juga menyukai