Anda di halaman 1dari 1

RPH 2020

AKTIVITI
MINGGU: 4 HARI: Selasa TARIKH:24 November PEMBELAJARAN ABAD KE-21
2020 Round Table
Think Pair Share
Kelas / MP 1 Ahsan/ Sains Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
Role Play
MASA 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.30
Gallery Walk
Three Stay, One Stay
11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 Peta I-think
Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tajuk Penyerapan Tandakan / pada ruangan berkenaan

Standard 8.1. Keupayaan bahan menyerap air. PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Kandungan Berasaskan Murid
Pembelajaran Kolaboratif
Standard Murid boleh: Kemahiran / Proses
8.1.4. Menyatakan kepentingan objek yang boleh Pemikiran Aras Tinggi
Pembelajaran Kemahiran Hidup
menyerap air dan tidak boleh menyerap air
Berkumpulan
Komuniti
Objektif Murid dapat memadankan objek yang tidak menyerap air Pentaksiran Formatif
Pembelajaran dengan kepentingan yang betul. Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan berkenaan
Kriteria Murid dapat memadankan sekurang-kurangnya empat objek
Kejayaan yang tidak menyerap air dengan kepentingannya yang betul. TAHAP PENGUASAAN (PBS)
TP6
Aktiviti 1. Guru memberikan video mengenai kepentingan TP5
objek yang tidak menyerap air. TP4
2. Murid memahami video yang diberikan. TP3
TP2
3. Murid membuat latihan pada buku aktiviti dalam
TP1
bahagian ‘kepentingan objek tidak menyerap air’.
Tandakan / pada ruangan berkenaan
4. Murid menghantarkan kerja melalui aplikasi google
classroom atau aplikasi whatsapp.
ARAS PEMIKIRAN
Mencipta
Menilai
Menganalisis

BBM ◻ Buku Teks ◻ Internet ◻ Projektor


◻ Powerpoint ◻ Buku Cerita ✔ Lain-lain
◻ Carta ◻ Model

EMK Sains dan Alam Sekitar

Murid dapat memadankan objek dengan kepentingannya


Refleksi yang betul.

Catatan

Anda mungkin juga menyukai