Anda di halaman 1dari 2

KP(BKEW)(PK)1587/9/A-4JLD.

2(9)
LAMPIRAN B
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG AKUAN PENERIMAAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH
PELAJAR MISKIN BAGI TAHUN 2015

PERHATIAN:
Borang ini adalah untuk SIMPANAN SEKOLAH BAGI TUJUAN PENGAUDITAN

1 Nama Sekolah

2 Negeri / daerah

3 Nama Pelajar  

4 No. Sijil Lahir / K.P   

5 Tahun / Tingkatan   

6 Nama Penuh Waris   

7 No. K.P waris   

Disahkan bahawa pelajar ini telah menerima bantuan yang diluluskan oleh pihak sekolah bagi bulan ini seperti
berikut :-

Cara Bantuan Diberikan


Bil JenisBantuan
Kredit ke Akaun
Tunai Cek Barangan
Pelajar

Bantuan Am Persekolah ( Pakaian


1      
Seragam, Yuran & Peralatan Sekolah )

2 Bantuan Bulanan        

Sila tandakan √ pada ruang Cara Bantuan Diberikan

Pengakuan Waris : Saya seperti nama dan nombor kad pengenalan di atas mengaku menerima bantuan
KWAPM bernilai RM 200.00 pada tarikh ……………………………. bagi bulan ……………………. untuk pelajar
di atas. Saya berjanji wang tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan harian dan peralatan
sekolahnya. Wang ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan selain dari tujuan di atas.

Disahkan oleh : ………………………………………… ………………………………………


Tandatangan Pengetua/Guru Besar Tandatangan waris yang menerima bantuan

Nama Guru Besar :


No. Kad Pengenalan :
Cop Sekolah
Tarikh :……………………………………………

Saksi : …………………………………………..
Tandatangan Guru saksi

No. KP Saksi : …………………………………………..