Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR GURU YANG MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG SESUAI

Nama Madrasah : MTs Miftahul Muta'alimin


NPSM : 69955938
Alamat Madrasah : Jl.KH.Masduqi Ali No.01 Blok Kasab Babakan Ciwaringin Cirebon
Hari, tanggal : ………………………………………………

Semester Hasil Temuan telah RPP


No Nama Guru Kelas RPP
Pengampu Mapel/Kelas 1 2 Metode Media Penilaian
1 Dikron Kholik, S.E.I Kepala Madrasah
2 Djulkhijah, S.Pd.I Wakamad/ I P S V V 7,8,9 V V V V
3 Muhamad Yani, S.Pd.I SKI, Fikih V V 7,8,9 V V V V
4 Titin Rahayu, S.Pd Bahasa Inggris V V 7,8,9 V V V V
5 Sakadi Wahyono, S.E.I PPKn V V 7,8,9 V V V V
6 Wachid, S.E.I Seni Budaya V V 7,8,9 V V V V
7 Umar, S.Pd.I Al-Quran Hadits V V 7,8,9 V V V V
8 Heriyanto, S.Pd Bahasa Indonesia V V 8,9 V V V V
9 Sanija, S.Pd Penjaskes V V 7,8,9 V V V V
10 Siti Aisyah, S.Pd.I Bahasa Arab V V 7,8,9 V V V V
11 Siti L.Bahiyah, S.Pd.I Prakarya, Akidah Akhlak V V 7,8,9 V V V V
12 Desi Krisnawati Bahasa Indonesia V V 7 V V V V
13 Haryono, S.Pd Matematika V V 7,8,9 V V V V

Kepala Madrasah Pengawas Madrasah

Dikron Kholik, S.E.I Imron Rosyadi, M.Pd.I


NIP. - NIP : 19700411 200302 1 001

Anda mungkin juga menyukai