Anda di halaman 1dari 2

BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

AKTIVITI : TOPENG
BAND : BAND 4
EVIDENS : B4D1E3, B4D2E1, B4D2E1, B4D2E2, B4D3E3, B4D4E1
DESKRIPTOR : B4D1, B4D2, B4D3, B4D4
ITEM PEMERHATIAN
:

INSTRUMEN; SENARAI SEMAK

1. Unsur seni
B4D1E3
NAMA MURID BENTUK WARNA JALINAN
2. Prinsip rekaan

NAMA MURID IMBANGAN PENEGASAN

B4D2E1

3. Alat dan bahan


B4D2E1
NAMA MURID GUNTING PENSEL OIL KAD GAM BENANG
WARNA PASTEL MANILA
4. Teknik
dan
proses
hasil
kerja
B4D2E2
NAMA BAIK LEBIH BAIK BAIK TEKNOLOG EMK B4D3E3
MURID BAIK DENGAN DENGAN I
KREATIF CEMERLANG
5. Nilai

NAMA MURID BERTANGGUNGJAWAB BERDISIPLIN YAKIN DIRI

B4D4E1
BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI : TOPENG
BAND : BAND 4
EVIDENS : B4D5E1
DESKRIPTOR : B4D5

ITEM BERCERITA
:

INSTRUMEN- Skala

1. Tugasan

NAMA MURID CERITA SENDIRI RAKAN ALAM SEKITAR


1 2 3 1 2 3 1 2 3 B4D5E1
SKALA

 Keterangan
1- BAIK
2- SEDERHANA
3- CEMERLANG

ATAU BOLEH DIGUNAKAN


2.

ITEM MEMPERAGAKAN/LAKONAN WATAK


:

INSTRUMEN- Skala
2. Tugasan
B4D5E1
NAMA MURID PERAGA SENDIRI RAKAN
1 2 3 1 2 3
SKALA