Anda di halaman 1dari 4

MATEMATIK TAHUN 1

NAMA:_____________________________ KELAS:___________
TAJUK: KENALI TAMBAH
S.P.: 2.1.1 Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam
konteks tambah dan tolak.
2.1.2 Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
2.1.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi
Menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
PBD : TP1, 2 dan 3

Arahan :
1. Murid – murid, sila rujuk Buku Teks Matematik Jilid 1 Tahun 1 mukasurat 57 - 59
untuk pengenalan kepada tambah.
2. Ingat murid-murid, perkara *PENTING:
Untuk konsep tambah, ada pelbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan
tambah dalam pelbagai situasi. Antaranya:
 Tambahkan
 Jumlah
 Gabung
 Kumpul
 Kesemuanya

Contoh : Ada 4 bola di dalam bakul. Dan, saya masukkan 1 bola lagi.
Berapakah jumlah bola?

TAJUK : TAMBAH CEPAT


MATEMATIK TAHUN 1
NAMA:_____________________________ KELAS:___________
S.P.: 2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.
PBD : TP3

Arahan :

1. Murid-murid, sila rujuk Buku Teks Matematik Jilid 1 Tahun 1 mukasurat 60 – 61


untuk penerangan mengenai tambah cepat.
2. Ingat murid-murid, apabila menambah dua kuantiti atau nombor, kuantiti/nombor
itu akan bertambah atau nilainya menjadi lebih besar.

Contoh : 3 + 2 = 5

+ =5
3. Apabila menambah nilai 0 dengan sebarang nombor, hasilnya jawapannya ialah
nombor itu sendiri.

Contoh :

TAJUK : TAMBAH MUDAH

S.P.: 2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.
MATEMATIK TAHUN 1
NAMA:_____________________________ KELAS:___________
PBD : TP3

Arahan :

1. Murid-murid, sila rujuk Buku Teks Matematik Jilid 1 Tahun 1 mukasurat 63 dan 64
untuk penerangan mengenai Tambah Mudah.
2. Dalam tambah mudah, kita akan pelajari pelbagai cara menambah, seperti :
 Menambah terus secara congak
 Menggunakan pembilang dan abacus
 Bentuk lazim

Contoh : Tambahkan 25 + 3 = 28

Cara 1, murid menambah terus dengan membina garis


nombor. Bilang terus 3 langkah daripada 25.

Cara 2, meletakkan digit sata dan digit puluh pada ruang yang betul dalam bentuk lazim.

Puluh Sa

2 ialah nilai tempat 2 5


puluh
+ 0 3 5 dan 3 ialah nilai
tempat sa.
2 8
Tambahkan 0 puluh
di bawah 2.
TAJUK : TAMBAH MUDAH

S.P.: 2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

PBD : TP3

Arahan :
MATEMATIK TAHUN 1
NAMA:_____________________________ KELAS:___________
1. Murid-murid, sila rujuk Buku Teks Matematik Jilid 1 Tahun 1 mukasurat 65 dan 66
untuk penerangan mengenai Tambah Mudah.
2. Dalam tambah mudah, kita akan pelajari teknik menambah sepuluh-sepuluh.

Contoh 1 : 17 + 30 = 47

Cara 1, menggunakan bentuk lazim. Letakkan digit sa dan digit puluh di rumah yang betul
seperti gambar di bawah.

Tambahkan rumah sa dahulu, kemudian tambahkan rumah puluh pula.

Contoh 2 : 20 + 60 =
Cara 2, tambah terus sepuluh-sepuluh daripada
nombor yang lebih besar.

10 10

Hasil jawapannya ialah 20 + 60 = 80

60 70 80