Anda di halaman 1dari 1

PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

LOGO
SEKOLAH
NAMA MURID : MOHAMAD DANNIEL HUVAT
KELAS : 2 ALPHARD
JANTINA: L
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
SEKOLAH : SMK TAMAN MOUNT AUSTIN
JALAN MUTIARA EMAS 4/19
TAMAN MOUNT AUSTIN, JOHOR BAHRU

TAHAP
BIL. MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad
1 BAHASA MELAYU 2
dan memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

2 BAHASA INGGERIS 3 Pupil achieves expectations for the curriculum target.

Murid berupaya: melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk prosedur yang
berlapis, mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang mudah, mentafsir dan
3 MATEMATIK 3
menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza, menaakul secara
langsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam memberikan pentafsiran, keputusan dan
4 SAINS 3 Memuaskan

Menggunakan pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada suatu situasi serta
5 GEOGRAFI 3
bersikap positif terhadap alam sekitar.

6 SEJARAH 3 Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

REKA BENTUK
7 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk mereka bentuk dan membina produk.
TEKNOLOGI

Menunjukkan kefahaman berkaitan Pendidikan Islam dengan menjelaskan sesuatu perkara yang
8 PENDIDIKAN ISLAM 2
dipelajari dalam pelbagai bentuk komunikasi.
Murid boleh melakukan pergerakan kreatif dan tarian inang dengan langkah yang betul dan tekal
mengikut muzik yang didengar.
Murid boleh melakukan kemahiran asas gimnastik di atas trampolin, kemahiran asas permainan
bola baling, bola jaring, ragbi sentuh, sepak takraw, kriket, lumba jalan kaki, lompat jauh dan
rejam lembing dengan lakuan yang betul berdasarkan aplikasi prinsip mekanik dan konsep
pergerakan yang dikenal pasti.
PENDIDIKAN
Murid boleh mengaplikasikan strategi untuk menang dalam permainan tradisional dan
JASMANI
9 4 menggunakan simpulan dan ikatan yang sesuai untuk membina gajet.
DAN PENDIDIKAN
Murid boleh mengaplikasikan pelbagai teknik bergerak aktiviti Jengkek Ligan dan Bola Tuju Kaki.
KESIHATAN
Murid boleh melakukan aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dengan
lakuan yang betul berdasarkan prinsip FITT.
Murid boleh melakukan ujian SEGAK dan Ujian Lipatan kulit dengan lakuan yang betul dan
mengikut prosedur.
Murid berupaya menganalisis maklumat, produk dan perkhidmatan kesihatan bagi meningkatkan
pengurusan penjagaan diri, kesihatan dan keselamatan diri.

Mengaplikasikan pengetahuan sejarah, definisi, prinsip, jenis, ciri serta kemahiran melalui
PENDIDIKAN SENI
10 3 eksperimentasi dan penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya atau produk
VISUAL
seni.

11

12

ULASAN TAMBAHAN Teruskan Usaha Anda


(Jika ada) :

…………………………………………………………
AZLINDA BINTI SAMSURI PN HARTINI BINTI MAH HUSIN
NAMA GURU BESAR / PENGETUA: NAMA GURU:
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN SMK TAMAN MOUNT AUSTIN

Anda mungkin juga menyukai