Anda di halaman 1dari 3

FOR

SEKO : SMA MULTAZAM IBS


KD S : 20221 / 1
MATA : Seni Budaya dan Prakarya
KELA : 10 A Merdeka Batas Bawah SB 91
SEME : 1 Batas Bawah B 83
ID F F_SUMATIF Batas Bawah C 75

NO NAMA SISWA NISN NIS Sum1 : 10.1


Nilai
1 ADAM SURYA 0043464736 0140 80
2 Arif Ridwan Ramadhani 0078109856 0141 88
3 BANDERAS JAVIER ADZ ZAKIEY 0078329780 0142 85
4 DANISH ARYA DEWANGGA 0067112141 0143 90
5 DIMAS PRAJA SAKTI 0072070817 0144 80
6 Dzaki Muhamad Arkaan Salsabila 3077421130 0145 90
7 ENRICHO BEKTI RAHARJO 0063911770 0146 100
8 Firsan Ridlo Muhanif 0064081478 0147 88
9 KEVIN ARISTA MUHAMMAD ZIDAN 0072483380 0148 86
10 KEYZA RIZKY SETYAWAN 0071787312 0149 88
11 MANSHUUR ISHAAM 0085303765 0150 83
12 Mohammad Ali Iqbal Rahmansyah 0073017455 0151 81
13 Muflih Nasrullah 0074707143 0152 83
14 Muh Fahril Alim Andriawan 0071245208 0153 90
15 Muhammad Irfan Nanda Adicandra 0077299365 0154 87
16 Muhammad Kevin Authon 0064941864 0155 79
17 MUHAMMAD WISAM ARZAQI 0065018165 0156 90
18 Saddam Audric Farelio 0077743560 0176 79

KETERANGAN
Sum1 : 10.1 = mengeksplorasi produk olahan pangan higenis Nusantara dari bahan nabati yang bernilai ekonomis dari berbaga
Sum2 : 10.2 = menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik dan prosedur pengolahan pangan higinis Nusantara dari bahan nab
Sum3 : 10.3 = mengembangkan desain produk pengolahan pangan higinis Nusantara dari bahan nabati serta desain kemasann
Sum4 : 10.4 = merancang pemasaran dan analisis usaha produk pangan dari bahan nabati secara sederhana
Sum5 : 10.5 = membuat produk dan kemasan olahan pangan higenis Nusantara dari bahan nabati serta penyajian sesuai desai
Sum6 : 10.6 = Penilaian Tengah Semester Prakarya dan Kewirausahaan
Sum7 : 10.7 = SENI
Sum8 : 10.8 = SENI
Sum9 : 10.9 = SENI
Sum10 : 10.10 = SENI
Nilai Ketercapaian :
K = Kurang / belum mencapai standar/ Perlu Pendampingan dalam menguasai target capaian yang ditetapkan
C = Cukup / cukup mencapai standar/ Perlu Penguatan dalam menguasai target capaian yang ditetapkan
B = Baik / Menguasai target capaian yang ditetapkan dengan baik
SB = Sangat Baik / Sangat Menguasai target capaian yang ditetapkan
91 91 91 91 91 91
83 83 83 83 83 83
75 75 75 75 75 75
NILAI SUMATIF
Sum2 : 10.2 Sum3 : 10.3 Sum4 : 10.4 Sum5 : 10.5 Sum6 : 10.6 Sum7 : 10.7
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
82 86 82 80 83 88
85 84 85 84 82 86
82 80 80 80 83 86
89 90 86 88 90 94
80 87 80 80 89 88
87 83 79 80 89 94
87 89 80 80 89 88
85 84 80 80 84 87
80 81 78 78 84 86
85 84 80 80 84 90
82 80 80 80 85 87
80 85 80 80 83 92
80 81 80 80 84 89
88 86 80 80 83 89
84 88 85 84 84 88
80 84 80 80 87 88
90 87 80 80 87 90
90 80 80 80 85 89

i ekonomis dari berbagai sumber.


usantara dari bahan nabati, serta penyajian dan kemasan.
serta desain kemasannya (dalam bentuk gambar kerja/prototipe)

a penyajian sesuai desain yang dirancang


91 91 91
83 83 83
75 75 75

Sum8 : 10.8 Sum9 : 10.9 Sum10 : 10.10


Nilai Nilai Nilai
63
79
67
99
80
80
70
76
80
72
81
70
70
85
76
68
86
70

Anda mungkin juga menyukai