Anda di halaman 1dari 3

FUNGSI BIOTA TANAH TERHADAP RANTAI MAKANAN.

Pengenalan.

Sebuah ekosistem terdiri daripada tumbuhan, haiwan dan abiotik yang akan berinteraksi bersama untuk mendapatkan ,menyimpan dan memindakan tenaga, nutrien dan air dalam satu kitaran. Sebagai contoh tumbuhan mendapatkan tenaga daripada matahari melalui proses fotosentises dan tenaga ini disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan dan lemak atau protien dalam haiwan apabila mereka memakan tumbuhan tersebut. Kemudian apabila tumbuhan dan haiwan ini mati maka organisma tanah akan memecahkan tisu tumbuhan dan haiwan tersebut untuk mendapatkan tenaga dan mengembalikan nutrien tersebut ke tanah semula untuk di gunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya semula. semakin banyak organisma yang terdapat dalam satu ekosistem maka semakin diversilah ekosistem tersebut dan semakin stabil. Tanah menyediakan contoh sumber pembelajaran tentang ekosistem yang baik dan mudah.

TUGASAN: MEMERHATI DAN MENGKAJI MACKOFAUNA. 1.1 makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Mereka memecahkan bahan

organik itu kepada pecahan-pecahan yang lebih kecil dan mencampurkannya dengan tanah.bagaimana pun bilangan relatif makrodan mikrofauna dalam tanah adalah kecil.

Sampel tanah dan daun-daun luruh di kumpul dari dua lokasi berlainan. Di pilih samada dari halaman kolej, taman bunga atau di bawah pokok. Sampael dimasukkan ke dalam plastik bags dan ditutup serta dilabel mengikut lokasi.

Pada setiap lokasi keadaan dan ciri-cirinya direkod seperti dalam jadual 1.

CIRI-CIRI LOKASI Jenis habitat Terdedah atau terlindung Kering atau lembap pH tanah kepadatan Tekstur tanah

LOKASI 1

LOKASI 2

LOKASI 3

Kembali ke makmal. Campurkan daun-daun luruh tersebut dengan sampel tanah yang diambil dengan rata. 200 ml sampel itu kemudiannya di masukkan kedalam corong tulgren dan dibirkan selama dua hari seperti dalam rajah di bawah.

1.2 dari sampel yang terdapat pada 200 ml sampel tanah dalam beg. Alihkan sebarang fauna ke dalam pring petri dan di kenal pasti. kenalpasti semua organisma mengikut ORDER jika boleh atau asingkan mengikut kumpulan tertentu seperti yang berkaki lapan atau kurang dan sebagainya.

1.3 Keputusan MAKROFAUNA YANG BESAR.

MAKROFAUNA Semut Labah-labah Lipan Kumbang Cacing Siput babi Ulat gongok

LOKASI 1 3 4 4 4 6 3

LOKASI 2 13

1 1 3 1

Sampel yang terkumpul pada bikar pengumpul dikira dan dicatat pada jadual mengikut lokasi. 1.4 Keputusan. MAKROFAUNA YANG KECIL MAKROFAUNA Tidak berkaki Berkaki kurang dari 8 Berkaki lebih dari 8 1.5 JUMLAH MAKROFAUNA. TERLINDUNG 2 2 BERAIR 2 1 TERBUKA

MAKROFAUNA

LOKASI 1

LOKASI 2

TERLINDUNG BERAIR

TERBUKA

PERBINCANGAN. 1. kenapakah diversiti makro dan mikrofauna dalam lokasi tersebut berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa kedua-dua lokasi tersebut berbeza.apa parameter tanah yang boleh membantu menerangkan perbezaan tersebut?