Anda di halaman 1dari 13

PSV3111 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pentaksiran Performance Based ialah proses pentaksiran yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam

DEFINISI TOKOH
James Popham menyatakan bahawa Performance assessment is an approach to measuring a students status based on the way that the student completes a specified task. Penilaian untuk kerja adalah suatu

DEFINISI UMUM

Performance Ertinya pertunjukan, penampilan,perbuatan, pelaksanaan,atau pergelaran. Based Ertinya dasar, pangkalan, alas, atau pokok. Assessment Ertinya tindakan untuk menetapkan atau

Secara etimologi Performance Based Assessment adalah penilaian yang didasarkan dengan pertunjukan, perbuatan, pelaksanaan atau hasil kerja seseorang.

1. Portfolio (dapatan hasil kerja)


Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke semasa. Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara keseluruhannya.

2. Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar)


Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberikan.

3. Mengukur berdasarkan keupayaan.


Pentaksiran ini dapat menilai bahan contoh daripada murid seperti : Bahan penulisan Persembahan Gerak kerja projek

Penilaian aktiviti belajar harus dilaksanakan secara adil dan mengikut tujuan pendidikan . Penilaian menitikberatkan tahap kesukaran aktiviti. Penilaian mengukur kognitif, afektif dan

Psv3111 pentaksiran pendidikan seni visual