Anda di halaman 1dari 21

MINGGU 6

KONSEP MUZIK

5.2

KONSEP MUZIK:

1.MELODI

2.HARMONI
3.IRAMA

4.EKSPRESI
5.BENTUK

6.WARNA TON
7.JALINAN

5.2.1 UNSUR-UNSUR MUZIK

1.MELODI
Melodi ialah susunan bunyi ton secara mendatar (linear) dan berkontur. Bunyi ton adakalanya panjang, pendek atau pun sama dan bunyi-bunyi ton ini menentukan irama melodi. Sesuatu melodi bertukar jika pic dan irama bertukar. Pergerakan melodi ini melibatkan pic dan irama yang dikawal oleh meter Contoh irama melodi : Meter

MELODI (Samb.)
Pic
Pergerakan ton boleh berulang ke atas atau ke bawah, mengikut langkah seperti anak tangga; mungkin separuh langkah, langkah penuh atau pun melompat. Turun dan naik ton menentukan pic

MELODI (samb.)

Soal jawab melodi


Irama melodi boleh dimainkan secara soal jawab.

HARMONI (TRIAD & KORD)

Gabungan dua not yang harmoni

Gabungan tiga not (triad)yang membentuk kord hasilkan harmoni

Gabungan lebih dari tiga Not juga membentuk kord hasilkan harmoni

HARMONI (ARPEGGIO): Contoh dalam Skel C Major

3. IRAMA
Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza.
Dalam irama terdapat elemen-elemen seperti detik, meter, corak irama, tempo dan rentak.Sebelum memahami elemenelemen ini, nama not dan nilainya haruslah diketahui terlebih dahulu.

Not Not

IRAMA (samb.)
Corak Irama

IRAMA (samb.)
Detik Dalam sesuatu muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Ada tempat yang detiknya lebih kuat dirasai dan ada tempat yang kurang kuat . Detik yang kuat diistilahkan sebagai tekanan (accent). Bahagian detik yang kuat ini kadang-kadang ditanda dengan simbol >

IRAMA (samb.)
METER Masa bagi muzik di kawal oleh meter ditulis spt berikut: 2 3 4 2 6 4 4 4 2 8 Kelajuan sesebuah lagu atau muzik.

TEMPO

RENTAK Corak irama tertentu utk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Cth: Rentak Zapin.

4. EKSPRESI

Ekspresi merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Ciri muzikal ini ialah seperti dinamik, istilah dan tanda isyarat.

EKSPRESI

Dinamik - p (piano) - f (forte ) Istilah - Alla marcia - Andante

lembut kuat

-berentak seperti mac -Kelajuan seperti orang berjalan

EKSPRESI (samb.)
- Allegro - Moderato

rancak dan cepat Sederhana

Tanda Isyarat - Tekanan


- Ulang
rujuk modul ms 86 - 87

5. BENTUK/STRUKTUR
KARYA MUZIK MEMPUNYAI SUSUNAN STRUKTUR/BENTUK TERSENDIRI.

BENTUK DUA BAHAGIAN BENTUK TIGA BAHAGIAN

BINARI (AB) TERNARI (ABA, AABA, AAB, ABA', AA'BA')

BENTUK RONDO ABACADA... BENTUK STROFIK Pengulangan tune yang sama.(Vocal Songs) A,A,A,A

6. WARNA TON
Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri, dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah
- suara lelaki dengan suara perempuan -suara perempuan dengan suara kanakkanak - petikan gitar dengan tiupan trompet - paluan gong dengan gesekan biola

Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton ialah seperti lembut, kasar, nyaring, garau, halus, gelap, terang, ringan dan berat. Dalam koir, nyanyian pelbagai lapisan suara (soprano dan alto bagi perempuan tenor dan bes bagi lelaki), menghasilkan warna ton yang menarik dan harmonis. Bunyi pelbagai jenis alat dalam orkestra juga contoh warna ton yang berbeza.

7. TEKSTUR/JALINAN
Tiga jenis tekstur/jalinan dalam muzik :
Monofoni Nyanyian tanpa iringan atau penggunaan satu alat muzik tanpa iringan. Melodi diiringi oleh alat muzik berharmoni/ nyanyian dengan iringan gitar/piano. Satu, dua atau lebih melodi dibunyikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.

Homofoni

Polifoni

5.3

PENYAMPAIAN KONSEP/UNSUR MZ DLM AKTIVITI MUZIKAL 5.3.1 NYANYIAN -rentak, lapisan suara,meter, tekanan, irama,pic, tempo, melodi, ekspresi, mud,dinamik,monofoni,homofoni. 5.3.2 -mengikut lirik, interpretasi, dinamik, bebas, bertema. MZ DGN GERAKAN -unsur gerakan: imbangan,ruang,masa,daya/aliran. 5.3.3 -corak irama,warna ton, PERMAINAN melodi,ekspresi ALAT

SEKIAN TERIMA KASIH


Sila buat rumusan