Anda di halaman 1dari 5

5 LANGKAH PROSES MERANGKA

INTERVENSI

Mengenal
pasti isu
berasask
an data /
KPI yang
relevan

Kenal
pasti ISU

Memaha
mi punca
masalah

Sekolah
yang
dikenal
pasti,
dinyatakan
punca
masalah
utama
yang
dikesan

Senarai
kan
intervensi

Keutamaa
n
intervensi

Menggariska
n idea
berpotensi /
intervensi
yang sesuai
dengan
masalah
asas

Senarai
contoh
amalan
terbaik

Memberi
keutamaan
/ turutan
intervensi
yang
berpotensi
berasaska
n impak
tinggi dan
mudah
dilaksanak
an

Plan
Tindakan

Menetapka
n pelan
tindakan
lengkap
dan
kenalpasti
individu
bertanggu
ng-jawab
dan tarikh
pelaksanaa
n.

TEMPLATE UNTUK MERANGKA INTERVENSI


Kenal pasti
isu

Memahami
punca
masalah

Senaraikan
intervensi

Keutamaan
intervensi

Menyediakan
Plan
Tindakan

CONTOH 5 STEPS INTERVENTION

CONTOH PLAN TINDAKAN

Sukar
dilaksanakan
dan impak
tinggi

Sukar
dilaksanakan
dan impak
rendah

Mudah
dilaksanakan
dan impak
tinggi

Mudah
dilaksanakan
dan impak
rendah

Anda mungkin juga menyukai