Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Kelas Tarikh Masa Mata Pelajaran Tajuk Topik Objektif Pemebelajaran Hasil Pembelajaran EMK

A. Objektif Pada akhir sesi pdp murid-murid dapat: 1. Mengukur gabungan pelbagai bentuk 2D dengan tepat 2. Mengukur perimeter gabungan pelbagai bentuk 2D dengan tepat B. Objektif Pembelajaran: Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang terdiri daripada segiempat sama, segiempat tepat dan segitiga. C. Pendekatan 1. Mudah ke susah 2. Konkrit ke abstrak. 3. Pendekatan Kontekstual 4. Pendekatan Koperatif D. Kaedah Bercerita, tunjuk cara, perbincangan, latih tubi E. Kemahiran Berfikir Menyelesaikan Masalah, Menghubungkait F. Bahan Pengajaran Kad Gambar, Kad bentuk 2D, Alat tulis, Lembaran Kerja 5R 3 April 2014 60 minit Matematik RUANG DAN BENTUK 1. GABUNGAN BENTUK DUA DIMENSI 1.1 Menentukan perimeter dalam gabungan bentuk 2D 1.1.1 Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang berikut : (a-f) Kreatif dan inovatif

G. Alatan Papan Putih, Pen Marker, Kad Manila, Sampul Surat dan Kertas Mahjong G. Penilaian 1. Interaksi Secara Lisan 2. Perbincangan Hasil Kerja 3. Kerja Kumpulan H. Rumusan/Refleksi

Fasa Persediaan

Cadangan Aktiviti 1. Guru menunjukkan satu persatu bentuk 2D dihadapan kelas

Cadangan Komunikasi 1. Apakah nama bentuk yang kamu lihat? (murid menyatakan nama bentuk dan menulis nama bentuk 2D yang ditunjukkan oleh guru) 2. Bagimanakah kita hendak mengukur setiap sisi bentuk tersebut? (murid menyatakan alat yang digunakan)

2. Guru meminta seorang murid datang kehadapan untuk menamakan bentuk 2D yang dipamerkan. 3. Murid diminta untuk mengukur setiap sisi bagi setiap bentuk tersebut dan melabelkan ukuran tersebut.

3. Siapakah yang boleh kehadapan untuk mengukur sisi bentuk 2D ini? (murid kehadapan dan mengukur sisi dan melabelkan ukuran tersebut)

Imaginasi

1. Guru bertanya kepada murid beberapa soalan tentang satu situasi

1. Anda hendak memagar kawasan rumah anda bagi mengelak pencuri masuk ke kawasan rumah kamu. a) Bentuk apa yang sesuai? b) Di mana hendak memagar kawasan? c) Bolehkah kita memagar di dalam rumah?

2. Guru mengaitkan tentang pagar dengan ukuran keliling sesuatu bentuk dan mengitkannya dengan perimeter.

3. Guru menunjukkan satu lagi situasi dalam sebuah gambar dan bertanyakan solan.

2. Ada 2 buah rumah bersebelahan, Zizan dan Emma. Mereka bercinta dan ingin berkahwin. Setelah berkahwin mereka ingin mencantumkan rumah mereka. a) Bagaimanakah tindakan mereka ? b) Apakah yang kamu boleh fikirkan c) Hasil daripada tindakan mereka.

4. Guru mengaitkan tentang perimeter yang melibatkan gabungan beberapa bentuk dan menegaskan objektif yang akan dipelajari hari ini. Penegasan : Perimeter bermaksud keliling

3. Hari ini kita akan belajar perimeter daripada gabungan beberapa bentuk 2D. 4. Guru menegaskan kepada murid bahawa garisan atau bahagian diantara 2 bentuk (cantuman) tidak dikira.

ukur

5. Guru menunjukkan beberapa contoh pengiraan perimeter melibatkan gabungan beberapa bentuk.

Perkembangan

1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang setiap kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi 1 tugasan untuk diselesaikan. 3. Tugasan yang diberkan ialah mengukur dan mengira perimeter berdasarkan tugasan yang diberikan. 4. Hasil dipamerkan kelas tugasan dihadapan

1. Setiap kumpulan akan diberikan soalan tugasan untuk kumpulan masing-masing. 2. Semua kumpulan perlu membaca dengan teliti dan bekerjasama ketika menyiapkan tugasan. 3. Arahan tugasan disertakan dalam sampul yang diberikan.

Tindakan

1. Berdasarkan aktiviti dalam fasa perkembangan guru menerangkan cara untuk mendapatkan jawapan. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja secara individu bagi menguji kefahaman murid. 3. Perbincangan bersama murid jawapan

Pentaksiran

Murid dapat menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 3 soalan daripada 4 soalan yang diberikan.

Nilai dan sikap Teliti, bekerjasama dan hormat menghormati Refleksi

Anda mungkin juga menyukai