Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Matapelajaran

: Matematik

Kelas

: 5 Mendapat

Bilangan murid

: 22 orang

Tarikh

: 17 Februari 2015

Hari

: Selasa

Masa

:12.10 tengah hari hingga 1.10 tengah hari.

Bidang

: Nombor dan Operasi

Tajuk

: Tolak dalam lingkungan 1 000 000

Standard Kandungan

: Murid-murid dibimbing untuk :


2.2 Penolakan sebarang dua nombor

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran murid-murid berupaya untuk :


ii.

Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.

Masa

: 60 minit

Pengetahuan sedia ada

i.Murid telah mempelajari konsep penolakan sehingga 100 000


ii. Murid telah mempelajari konsep penolakan asas

EMK

: Kreativiti dan inovasi.

Nilai murni

: mendengar arahan, memberi perhatian, kerjasama, kesungguhan.

Bahan bantu mengajar

: kad nombor,

FASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan
(5 minit)

Meransang murid berfikir


secara kritikal dengan
mewujudkan situasi untuk
murid-murid mencari jalan
pemyelesaian.

1. Guru wujudkan situasi seperti di bawah :

Sila dengar dengan teliti situasi


yang cikgu ceritakan.

Cara mencari nilai anu :

2. Guru meminta murid menyatakan anu


dalam situasi yang diberi.

Pemerhatian dan
analisis

Ayah beli 12 batang pensel. Dia beri pada


adik beberapa batang pensel. Tinggal 5
batang pensel yang ada pada ayah.

Bilang menurun.

Catatkan maklumat-maklumat
penting yang kamu perolehi.
Apakah anu dalam situasi yang
cikgu nyatakan sebentar tadi?

Beberapa batang pensel.


3. Guru meminta murid membentuk ayat
matematik dari situasi di atas.
II.

Bahan konkrit.
( perbandingan)

Guru meminta murid mencari nilai


beberapa batang pensel yang diberi pada
adik.

5. Guru menunjukkan proses mencari


beberapa batang pensel yang diberi pada
adik.
6. Ulang aktiviti a hingga e dengan
menggunakan situasi lain.

Buat ayat matematik berdasarkan


situasi tersebut

12 ____ = 5
4.

12 7 = 5

Jawapan : beberapa batang pensel

Jawapan : 12 ____ = 5
Berapa nilai anu yang kamu
perolehi?
Jawapan : 5

Nilai murni : tumpukan perhatian,


berani mencuba

Imaginasi
(20minit)
Penjanaan idea
Sintesis idea

Penolakan sebarang dua


nombor.

1. Guru memaparkan tayangan slide power


point.

ii. Menentukan nilai anu bagi


ayat matematik
melibatkan penolakan dua
nombor.

2. Guru memaparkan 3 situsi yang berlainan


seperti di bawah :
Situasi 1 :

Penyelesaian :

Anu ialah buku bahasa


Inggeris.
Situasi 2

24 -18 = 4
Buku Bahasa Inggeris adalah
4 buah.
Situasi 2 :
Anu ialah murid perempuan.
19 - __ = 8
19 8 = 11
Murid perempuan ialah 11
orang
Situasi 3
3

Nyatakan apakah anu dalam


ketiga-tiga situasi tersebut.
Kira nilai anu bagi setiap situasi
berikut.
Nilai murni : patuh pada arahan,
bersungguh-sungguh menyelesaikan
tugasan.

Situasi 1 :

24 - __ = 18

Perhatikan situasi yang cikgu


paparkan di hadapan kelas.

Situasi 3

Anu adalah pembaris kayu


13 - _ = 6
13 6 = 7
Pembaris kayu ialah 7
batang.

3. Guru meminta murid menjawab situasi


yang dipaparkan di sudut-sudut tertentu
bilik darjah. Kesemua murid mesti
menjawab ketiga-tiga situasi yang
dipaparkan.
4. Guru bincang hasil kerja murid.

Perkembangan
(20 minit)
Penambahbaikan
menilai

Penolakan sebarang dua


nombor.
ii. Menentukan nilai anu bagi
ayat matematik
melibatkan penolakan
dua nombor.
Kad petak ZOL

1. Guru membahagikan murid kepada lima


kumpulan
2. Guru memberikan satu kad petak ZOL
kepada setiap kumpulan.
3. Setiap kumpulan perlu menyiapkan kad
Petak ZOL tersebut dalam masa 15 minit.
4. Kumpulan yang terpantas dapat
melengkapkan petak ZOL dengan jawapan
yang betul dikira sebagai pemenang.

Sila dengar arahan yang cikgu


berikan dengan teliti tentang caracara untuk melaksanakan aktiviti
berkumpulan.
Setiap kumpulan perlu menjawab
soalan yang dipilih dengan
menggunakan kaedah-kaedah
yang telah diajar.
Kumpulan yang paling pantas
menyiapkan tugasan dengan
memberikan jawapan yang betul
dikira sebagai pemenang.
Semasa melaksanakan aktiviti
berkumpulan, kamu perlu
bekerjasama antara satu sama
lain.
Nilai murni : kerjasama antara ahli
kumpulan, berdaya saing.

Tindakan
(10 minit)
Pelaksanaan
Amalan berterusan

Penolakan sebarang dua


nombor.
ii. Menentukan nilai anu bagi
ayat matematik
melibatkan penolakan
dua nombor.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja


kepada murid-murid untuk
mengukuhkan kefahaman mereka
terhadap tajuk yang diajar pada hari
ini.

Jawab semua soalan dalam


kertas lembaran kerja yang
diberikan.
Kamu tidak dibenarkan meniru
tetapi dibenarkan untuk
berbincang dengan rakan
disebelah.
Nilai : kejujuran, kesungguhan

Penutup
( 5 minit)

Mengimbas kembali apa yang


dipelajari
penerapan nilai murni.

Murid ditanya apa yang telah mereka pelajari


pada hari ini.
Murid membuat kesimpulan tentang
pembelajaran pada hari ini.

Pentaksiran

Dalam situasi apa kamu sering


gukanakan operasi penolakan dlm
kehidupan seharian?
Apakah kepentingan mempelajari
penolakan?

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja.


Standard pembelajaran tercapai sekiranya murid menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 5 daripada 6 soalan.