Anda di halaman 1dari 5

ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MATEMATIK
TAHUN 5 CEMERLANG / 2018
Kelas Bil. TH A B C D E
Calon
5 Cemerlang 37 - - 2 - 15 20

Bilangan murid menguasai = 20


Bilangan murid tidak menguasai = 17
Peratus murid menguasai = 46%
Peratus murid tidak menguasai = 54%

FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN
1. Murid mempunyai minat yang mendlam dalam matematik
2. Murid rajin bertanya tentang tajuk yang diajar
3. Murid menjawab soalan dengan bersungguh-sungguh serta berusaha mencari
jawapan yang tepat.

FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN
1. Cuai dalam aspek jawapan dan skop jawapan.
2. Pengganggu jawapan yang hampir menyebabkan murid keliru untuk memilih
jawapan yang tepat.
3. Murid malas membaca soalan terutamanya yang melibatkan penyelesaian masalah.
4. Masih ada murid yang tidak menghafal sifir.

LANGKAH-LANGKAH PENAMBAHBAIKKAN
1. Banyakkan latihan dan soal jawab.
2. Memastikan murid menguasai fakta asas matematik.
3. Memberi pendedahan teknik-teknik menjawab yang lebih berkesan kepada murid-
murid.
4. Kenalpasti kelemahan murid lebih awal.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,


…………………………………… ………………………………
(NURUL AIN AHMAD NAZRI)
ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MATEMATIK
TAHUN 5 DINAMIK / 2018
Kelas Bil. TH A B C D E
Calon
5 Dinamik 36 3 - - 1 11 20

Bilangan murid menguasai = 12


Bilangan murid tidak menguasai = 20
Peratus murid menguasai = 36%
Peratus murid tidak menguasai = 64%

FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN
1. Murid mempunyai minat yang mendlam dalam matematik
2. Murid rajin bertanya tentang tajuk yang diajar
3. Murid menjawab soalan dengan bersungguh-sungguh serta berusaha mencari
jawapan yang tepat.

FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN
1. Cuai dalam aspek jawapan dan skop jawapan.
2. Pengganggu jawapan yang hampir menyebabkan murid keliru untuk memilih
jawapan yang tepat.
3. Murid malas membaca soalan terutamanya yang melibatkan penyelesaian masalah.
4. Masih ada murid yang tidak menghafal sifir.

LANGKAH-LANGKAH PENAMBAHBAIKKAN
1. Banyakkan latihan dan soal jawab.
2. Memastikan murid menguasai fakta asas matematik.
3. Memberi pendedahan teknik-teknik menjawab yang lebih berkesan kepada
murid-murid.
4. Kenalpasti kelemahan murid lebih awal.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,


…………………………………… ………………………………
(NURUL AIN AHMAD NAZRI)
ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MATEMATIK
TAHUN 4 AMANAH / 2018

Kelas Bil. TH A B C D E
Calon

4 Amanah 35 - 3 11 8 8 5

Bilangan murid menguasai = 30


Bilangan murid tidak menguasai = 5
Peratus murid menguasai = 86%
Peratus murid tidak menguasai = 14%

FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN
1. Murid mempunyai minat yang mendlam dalam matematik
2. Murid rajin bertanya tentang tajuk yang diajar
3. Murid menjawab soalan dengan bersungguh-sungguh serta berusaha mencari
jawapan yang tepat.

FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN
1. Cuai dalam aspek jawapan dan skop jawapan.
2. Pengganggu jawapan yang hampir menyebabkan murid keliru untuk memilih
jawapan yang tepat.
3. Murid malas membaca soalan terutamanya yang melibatkan penyelesaian masalah.
4. Masih ada murid yang tidak menghafal sifir.

LANGKAH-LANGKAH PENAMBAHBAIKKAN
1. Banyakkan latihan dan soal jawab.
2. Memastikan murid menguasai fakta asas matematik.
3. Memberi pendedahan teknik-teknik menjawab yang lebih berkesan kepada murid-
murid.
4. Kenalpasti kelemahan murid lebih awal.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,


…………………………………… ………………………………
(NURUL AIN AHMAD NAZRI)
ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MATEMATIK
TAHUN 4 DINAMIK / 2018
Kelas Bil. TH A B C D E
Calon
4 Dinamik 35 - - 1 2 8 24

Bilangan murid menguasai = 11


Bilangan murid tidak menguasai = 24
Peratus murid menguasai = 45%
Peratus murid tidak menguasai = 55%

FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN
1. Murid mempunyai minat yang mendalam dalam matematik
2. Murid rajin bertanya tentang tajuk yang diajar
3. Murid menjawab soalan dengan bersungguh-sungguh serta berusaha mencari
jawapan yang tepat.

FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN
1. Cuai dalam aspek jawapan dan skop jawapan.
2. Pengganggu jawapan yang hampir menyebabkan murid keliru untuk memilih
jawapan yang tepat.
3. Murid malas membaca soalan terutamanya yang melibatkan penyelesaian masalah.
4. Masih ada murid yang tidak menghafal sifir.

LANGKAH-LANGKAH PENAMBAHBAIKKAN
1. Banyakkan latihan dan soal jawab.
2. Memastikan murid menguasai fakta asas matematik.
3. Memberi pendedahan teknik-teknik menjawab yang lebih berkesan kepada murid-
murid.
4. Kenalpasti kelemahan murid lebih awal.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,


…………………………………… ………………………………
(NURUL AIN AHMAD NAZRI)