Anda di halaman 1dari 26

Konsep profesion:

Sesuatu pekerjaan yang khusus dan


dilaksanakan oleh orang mempunyai
kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup
bermutu, bersikap jujur, dedikasi,
bertanggungjawab dan bermoral tinggi,
mempunyai autonomi bertugas serta
mematuhi kod etika yang ditentukan oleh
organisasinya.

Definisi keguruan:

Perkara yang berkaitan dengan guru.


( Kamus Dewan (1989) ).
Perkara yang berkaitan dengan peranan,
tugas dan kelayakan sebagai guru.
Pekerjaan yang berkaitan dengan peranan
tugas, tanggungjawab, sifat dan kualiti
guru.

Pendapat yang nyata:

Perkhidmatan seseorang guru penting


dalam mendidik generasi muda.
Sebelum disahkan sebagai guru yang
bertauliah, dia perlu memperoleh
pengetahuan tentang pelbagai jenis teknik
dan kaedah pengajaran serta kemahiran
pengajaran.

Perlu mempunyai autonomi dalam pemilihan


strategi, teknik dan kaedah mengajar yang
dianggap paling sesuai serta sejajar dengan
minat dan kebolehan pelajar.
Guru bertanggungjawab atas keputusan
serta tindakan yang dibuatnya.
Kod etika juga telah disediakan bagi
profesion perguruan di Malaysia.

Ikhtisas ialah suatu pekerjaan yang


biasanya memerlukan latihan dan
pendidikan yang mendalam.
Mengajar ialah sesuatu perkerjaan yang
melibatkan intelek dan tindakan yang
cekap.
Guru perlu sentiasa belajar, berfikir,
merancang dan menilai murid-muridnya.

Guru juga mesti mempunyai pengetahuan


yang luas.
Kemahiran dan kaedah penyampaian yang
cekap.
Mempunyai sahsiah yang elok dan bersikap
dedikasi.

Ciri-ciri yang terkandung


dalam konsep profesion:

Pekerjaan itu penting


Pengetahuan dan kemahiran tinggi
Bertanggungjawab atas keputusan dan
tindakan
Satu tempoh latihan yang lama
mementingkan perkhimatan masyarakat

Etika ialah suatu system dasar tingkah laku


bagi sesuatu kumpulan manusia atau
organisasi.
Masyarakat menggunakan etika untuk
menganalisis, menilai dan menentukan
sama ada tingkah laku manusia telah
mengikut peraturan yang ditetapkan.
Setiap orang guru dikehendaki mematuhi
kod etika itu demi menjaga status, akhlak,
maruah dalam profesion.

Tanggungjawab terhadap pelajar


(2) Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa
(3) Tanggungjawab terhadap masyarakat dan
negara
(4) Tanggungjawab terhadap rakan sejawat
dan profesion keguruan
(1)

Baik Hati
2) Sabar
3)
Bertanggungjawab
4) Yakin
5) Ramah
6) Adil
7) Fleksibel
8) Suka Berjenaka
9) Tegas
10) Dedikasi
11) Keutuhan
12) Toleransi
1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingin tahu
Daya usaha
Daya ingatan
Pengetahuan ikhtisas
Kemahiran bertutur
Suka membaca
Dedikasi
Kepekaan

1.
2.
3.
4.
5.

Ramah mesra
Budi pekerti
Semangat berbakti
Jujur
Merendah diri

Hendaklah menekankan kepada


pembelajaran sebagai suatu proses yang
berterusan.

terus belajar untuk memperoleh


pengetahuan serta menajamkan lagi
kemahiran-kemihirannya.

Hendaklah rajin membaca jurnal dan


artikel dalam bidang pendidikan.

Sentiasa memperkenalkan sesuatu yang


baru.

Berusaha untuk mencuba strategi


pengajaran, konsep-konsep serta sumbersumber pengajaran-pembelajaran yang
baru.

Sentiasa berusaha untuk meningkatkan


mutu pengajaran serta keberkenaan
pembelajaran pelajar.

Anda mungkin juga menyukai