Anda di halaman 1dari 23

| 

|  

 —
  

 

r Untuk menyambung dua


hujung tali yang sama
jenis dan saiz
r Biasanya untuk
menyambung tali
khemah/bungkusan
hadiah/ikatan anduh.
Mudah dibuka
r Dikenali juga sebagai 

 
 
   

 
Simpulan ini sangat
sesuai untuk mengikat
bungkusan dan bimbang
ada orang lain akan
membuka bungkusan
tersebut.
Apabila orang tersebut
mengikat kembali ia
lazimnya akan
mengikatnya semula
seperti ikatan buka
sila/square knot
— 

 — 

   
 
  
  
  
  
 — 

 ntuk membuat ikatan yang pantas


dan tidak boleh menjerut
benda/binatang dan sebagainya
 Sesuai digunakan untuk menyelamat,
mengikat leher binatang dan sebagainya
 !
 " # $ 
Simpul manuk biasanya
digunakan untuk mengikat
benda yang licin seperti
kayu, hujung pancang
khemah, botol dan
sebagainya.
a mudah
diikat/disimpulkan dan
mudah
ditanggalkan/dibuka.
 !
 " # $ 
%" — " $

. Sesuai digunakan
untuk mengikat bot
atau binatang
(contoh kuda)
supaya boleh dibuka
dengan pantas
2. Boleh juga
digunakan untuk
turun dari atas pokok
dengan
menggunakan tali
 

 Sheepshank digunakan untuk
memendekkan tali tanpa perlu
memotong tali tersebut
 a juga boleh digunakan untuk
menegangkan tali (contoh tali
khemah) tanpa perlu
membuka ikatannya
dibahagian hujung tali. a
boleh disimpulkan di
bahagian tengah tali retsebut
 & 
 ' (
 

Sesuai digunakan untuk


menyambungkan dua tali yang halus
/licin seperti tali tangsi
 ) — * 

"$ 

Satu simpulan mudah tetapi


kemas untuk mengikat
hujung tali pada mata kail,
pancang, pokok dan
sebagainya
 — 
  + 
$

katan balak adalah ikatan


sementara untuk menurunkan atau
menarik beban seperti tongkol
kayu dan sebagainya
 & 
!

katan ini mudah


diketatkan atau
dilonggarkan
Mudah menggerakkan
ikatan ke bahagian lain
pada kayu/pancang
Semakin kuat hujung tali
itu ditarik semakin ketat
simpulan tersebut

 && &
 ,
katan ini ialah bagi membuat
jambatan, menara, gejet dan
menyambung kayu

Mulakan dengan simpulan manok


pada sebarang kayu, kemudian
belitkan pada kedua-dua batang
kayu itu dengan ketat. Akhir
sekali belitkan tali di celah kayu
itu beberapa kali supaya lebih
ketat.

 && &
 ,

 -  
",
katan Seraya
digunakan untuk
mengikat dua
batang kayu/dua
batang buluh
yang bersilang

 -  
",

£radisional Lashing

!& ., "
,
katan ini digunakan untuk
membuat jamabatan,
menara dan sebagainya.
Mulakan dengan simpulan
pengikat balak pada
tempat kayu bersilang.
Belitkan membujur
kemudian melintang dan
matikan dengan simpulan
manok.

!& ., "
,

Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada


tempat kayu bersilang. Belitkan membujur
kemudian melintang dan matikan dengan simpulan
manok.

 & 

 £
£ 

 

 

ëigunakan untuk membuat
gejet dan menyambung
kayu, khas bagi mengikat
tiga batang kayu / buluh
yang sama besar dan
panjangnya.
katan ini dimulakan dengan
menggunakan Lilit Balak
atau Simpul Manuk dan bagi
mematikan kat Silang
£ungku, Simpul Manuk
digunakan.

 & 

 £
£ 
 

 


 & 

 £
£ 

 

 

ëigunakan untuk membuat
gejet dan menyambung
kayu, khas bagi mengikat
tiga batang kayu / buluh
yang sama besar dan
panjangnya.
katan ini dimulakan dengan
menggunakan Lilit Balak
atau Simpul Manuk dan bagi
mematikan kat Silang
£ungku, Simpul Manuk
digunakan.
!ekian
Terima Kasih