Anda di halaman 1dari 47

JABATAN PERTAHANAN AWAM

MALAYSIA

Disediakan oleh :
LAKSAMANA MUDA (PA)(B) PROF
EMERITUS DIRAJA DR.IR.ACHIT
Diperbuat daripada sabut, dawai, kapas, 
rami, hemp ,dan bahan­bahan campuran 
( sintetik ).
Terdapat dalam pelbagai saiz lilitannya 
dan digunakan untuk berbagai­bagai 
kegunaan.
Contohnya, tali digunakan untuk 
mengangkut, menarik, mengikat dan 
menyelamat.
Empat difinisi yang perlu diketahui 
tentang simpulan dan ikatan :
a) Simpulan ( Knotting )
b) Ikatan ( lashing )
c) Sembat ( splicing )
d) Mematikan hujung tali ( whipping )
 Perlu untuk mengelakkan tali terbutai di 
hujungnya

 Sambat digunakan untuk menyambung dua tali 
dan membuat sesuatu peralatan.
 Menyambung dua tali dengan menggunakan 
kaedah sambat sangat baik dan selamat semasa 
digunakan.
 
Simpulan menggunakan tali 
yang kecil dan sederhana 
saiznya.
Ia digunakan pada benda­benda 
yang kecil dan sederhana.
  * Digunakan untuk menyambung dua utas 
tali yang sama besar.
  *Mematikan ikatan pada bungkusan.
 *  Mematikan ikatan semasa membalut luka.
 * Senang dibuka kembali.
 Digunakan untuk menyambung dua utas tali 
yang tidak sama besar saiznya.
 Dibuat supaya sambungan yang dilakukan 
bertambah kuat dan tidak mudah terburai. 
 Berguna terutama untuk tujuan menyelamat 
dan menjerut. 
 Digunakan untuk menguatkan bahagian tali 
yang tidak kuat tanpa memotongnya.
 Digunakan dalam aktiviti panjat­
memanjat dan mendaki.
 Digunakan semasa turun dari pokok 
atau tempat tinggi.
 Dapat juga dibuat pada batang dan 
dahan pokok atau batu.
 Dgunakan untuk mengikat perahu 
dan bot yang berlabuh.
 Boleh juga digunakan untuk 
mengikat tali pada tiang atau kayu.
 Digunakan juga untuk mengikat 
hujung tali khemah pada 
pancangnya.
 Digunakan untuk membuat tali 
yang kecil pada tali yang besar 
apabila ditarik songsang.
 Digunakan juga untuk menarik tali 
besar. Contohnya apabila kapal 
ingin berlabuh di pelabuhan.
 Digunakan untuk mengikat tali pada 
tiang atau balak.
 Simpulan yang digunakan tidak mudah 
terburai dan kayu dapat ditarik atau 
diangkat ke tempat yang dikehendaki 
dengan selamat.
 Juga digunakan semasa memula dan 
mematikan ikat seraya dan ikat silang 
gunting.
Digunakan untuk menyambung 
dua tali yang sama besar dan 
licin.
Simpul ini digunakan untuk 
menyambung tali kail yang licin.
Digunakan untuk membuat 
tanjul di tengah­tengah tali. 
Digunakan dalam aktiviti 
panjat­memanjat.
Digunakan dalam aktiviti 
panjat­memanjat.
Mengikat batang kayu kecil 
untuk membuat tangga 
semasa aktiviti panjat­
memanjat
Digunakan untuk mengikat tali 
pada kayu atau batang yang 
lebih besar saiznya.
Tujuannya agar kayu itu tidak 
licin atau mudah digerak­
gerakkan.
SIMPUL BEDAH
 Digunakan untuk menyambungkan 
2 utas tali yang sama besar.
 Penyambungan tali ini lebih selamat 
digunakan dan senang untuk 
diuraikan balik.
 Digunakan untuk mengikat 
bungkusan.
BELIT TALI KHEMAH
 Digunakan untuk mengukuhkan ikatan utama 
pada khemah besar.
SIMPUL KERUSI
 Digunakan bagi menurunkan orang sakit dari 
tempat tinggi atau menaikkan orang sakit ke 
atas.
SIMPUL SIMPLE NOOSE
 Digunakan untuk membuat tanjul yang tidak 
boleh terjerut.
 Sangat berguna dalam kerja­kerja menyelamat.

 Digunakan untuk menjerut leher binatang.
IKATAN
Digunakan untuk mengikat 
kayu, buluh, tiand dan papan 
untuk membuat jembatan, tiang 
bendera, menara dan 
sebagainya.
IKAT SERONG
Digunakan untuk membina 
jembatan, menara , gejek, dan 
aktiviti pioneering.
Apabila kayu atau buluh yang 
digunakan itu dalam keadaan 
bersilang, ikat serong 
digunakan.
IKATAN PENGAIL
 Digunakan oleh nelayan untuk 
mengikat tali pada gelung  besi, 
kayu dan pancang.
 Kegunaan ikatan ini sama seperti 
simpul belit.
 Ikatan pengail lebih kuat dan 
selamat berbanding dengan simpul 
belit.
IKAT SERAYA
 Digunakan semasa membina 
jembatan, menara dan aktiviti 
pioneering.
 Digunakan apabila kayu atau buluh 
itu bersudut tepat.
IKAT SILANG GUNTING
 Digunakan dalam aktiviti 
pioneering.
 Digunakan untuk menyambung dua 
batang tiang atau mengikat dua 
batang kayu.
 Apabila digunakan untuk 
menyambung dua batang tiang ikat 
silang gunting dibuat dua kali.
IKAT SILANG TUNGKU
 Digunakan untuk membuat gejek dan 
menyambung kayu.
LILIT KACANG
 Digunakan untuk mengikat kayu atau buluh 
semasa mengikat gejek.
RUJUKAN
 Panduan Perkhemahan, simpulan dan 
poineering. ( Abdullah Alim Abdul Rahim )

Anda mungkin juga menyukai