Anda di halaman 1dari 10

 ‫) أ َ ْربَ َع‬.....

( ‫ت‬ ‫ي‬
ِّ ِّ َ‫م‬ ْ
‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ٰ
‫َل‬ ‫ص ِّلى ع‬ َ ُ‫أ‬
ٰ
‫سنَّةً ِّ هّلِلِّ تَعَالى‬
ُ ً ْ ُ ‫ت َمأ‬
‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ْ ٍ ‫ت َ ْك ِّب ْي َرا‬
 Usholli Alal Mayyiti (Pak Habibie) Arba’a
Takbiirootin makmuuman sunnatan lillaahi
ta’aalaa
 Membaca Surat Al Fatihah
 Membaca Sholawat Nabi Muhammad

 ‫ح َّم ٍد‬ َ
َ ‫س ِّي ِّدنا ُم‬ ٰ
َ ‫ص ِّل عَلى‬ َ ‫اَلله ُه َّم‬
َ
‫س ِّي ِّدنا ُم َح َّم ٍد‬ ٰ ٰ
َ ‫َوعَلى ا ِّل‬
 Allohumma Sholli ‘alaa sayyidinaa
Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa
Muhammad
 Membaca do’a :

 ‫اَلله ُه َّم ا ْغ ِّف ْرلَهُ َوا ْر َح ْمهُ َوعَا ِّف ِّه‬


ُ‫ع ْنه‬ َ ‫ف‬ُ ‫َوا ْع‬
 Allohummaghfirlahu Warhamhu Wa aafihii
wa’fu anhu
 Membaca Do’a :

 ‫اَلله ُه َّم ََلت َ ْح ِّر ْمنَا أ َ ْج َرهُ َو ََلت َ ْف ِّتنَّا‬


ُ‫بَ ْع َدهُ َوا ْغ ِّف ْرلَنَا َولَه‬
 Allohummaa laa tahrimnaa ajrohuu wa laa
taftinnaa ba’dahuu waghfirlanaa wa lahu
 Assalaamu’alaikum Warohmatulloh
‫ان‬ ‫م‬‫ي‬
ِ َ ِ‫إ‬ ‫إ‬
‫اْل‬ ‫ن‬
َ ‫م‬
ِ ُ ‫ة‬َ ‫ف‬‫ا‬ َ
‫ظ‬ َّ ‫ن‬‫ال‬
 Kebersihan adalah sebagian dari

iman
 Berkata Kotor
 Memanggil Teman dengan sebutan orang tua
atau yang lain
 Bertengkar dengan teman
 Meremehkan teman
 Berani pada orang tua/guru
 “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?”
 Para sahabat menjawab, “Orang yang bangkrut di tengah-tengah
kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta.”
 Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan,
 “Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari
kiamat nanti dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat,
(namun) ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan
harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A
diberi pahala kebaikannya dan si B, si C… diberi pahala kebaikannya.
Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar (semua)
kedzalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil lalu
dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam
neraka.” (HR. Muslim 2581)

Anda mungkin juga menyukai