Anda di halaman 1dari 11

PELAN INDUK PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN
2006 - 2010
ZUHAILY, AIMAN, QAYYUM, HAYATI, SYIDA
PENGENALAN

• Dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan


sistem pendidikan yang holistic, progresif, bermoral
dan bertaraf dunia.
• Dilancarkan pada 16 Januari 2007 oleh Dato’ Seri
Abdullah Ahmad Badawi
MATLAMAT PIPP
• Menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua melalui
dua pendekatan utama iaitu:
Pendekatan pertama: menyelesaikan tugas yang masih
belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan
Pendekatan kedua: Kecemerlangan institusi pendidikan
TERAS STRATEGIK PIPP

3.
2.
1. Membina Memperkasakan
Membangunkan
negara bangsa sekolah
modal insan
kebangsaan

5. 6. Melonjakkan
4. Merapatkan
Memartabatkan kecemerlangan
jurang
profesion institusi
pendidikan
keguruan pendidikan
MEMBINA NEGARA BANGSA

Memperkasakan
bahasa Integrasi Nasional
kebangsaan

Memupuk
kecintaan
Pendekatan Islam
terhadap seni,
Hadhari
warisan dan
budaya
MEMBANGUNKAN MODAL INSAN
• Tujuan: mempersiapkan anak bangsa Malaysia kepada alam
pekerjaan.
• Strategi:
1. Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu
pengetahuan dan kemahiran.
2. Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keeramplan yang
pelbagai
FOKUS DAN STRATEGI
MEMPERKASAKAN SK

Pemantapan Peningkatan
Perluasan Progrm Pengukuhan
Kepimpinan Prestasi
Prasekolah Budaya Sekolah
Pengetua / GB Akademik SK

Pemantapan Memastikan
Aktiviti Penambahan Semua Murid
Kokurikulum dan Sistem Sokongan Tahap 1
Sukan Menguasai 3M
FOKUS DAN STRATEGI DALAM MERAPATKAN
JURANG PEDIDIKAN DI LUAR BANDAR

Meningkatkan
Membangunkan Meningkatkan kadar
bilangan guru terlatih
infrastruktur dan penyertaan dan
dan mengikut opsyen
kemudahan luar mengurangkan risiko
di kawasan
bandar keciciran
pedalaman
FOKUS DAN STRATEGI MEMARTABATKAN
PROFESION KEGURUAN

Menambah baik
Memantapkan
sistem pemilihan
latihan perguruan
calon guru

Menambahbaik Menambahbaik
penjawatan guru persekitaran kerja
dan perluasan dan menjaga
naik pangkat kebajikan guru
STRATEGI MELONJAKKAN
KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN
Peningkatan
Mempelbagaikan
Memperkenalkan jalinan antara
pilihan aliran bagi
standard dan sekolah cemerlang
memenuhi
penandarasan dalam dan luar
keperluan pelajar
negara
Penggalakan
penubuhan
institusi
pendidikan swasta
dan antarabangsa
RUMUSAN

• PIPP merupakan panduan kepada seluruh warga KPM


agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
masing-masing secara lebih terancang, terarah dan
berfokus.
• PIPP menyediakan asas yang kukuh untuk melonjkkan
sistem pendidikan negara ke tahap yag lebih tinggi dan
menjadikannya bertaraf global.

Anda mungkin juga menyukai