Anda di halaman 1dari 1

Contoh Rancangan Pelajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran dan Kelas: Tema /Tajuk: Masa: Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

Dunia Sains dan Teknologi Elemen TMK Tahun 2 Amal

Tiada 10.00 11.00 pagi (60 minit) 1.4 dan 4.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat berkomunikasi melalui e-mel dengan mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks. 1. Membuat demonstrasi cara mendaftar masuk, menghantar dan membalas e-mel. 2. Murid mendaftar masuk emel, menghantar dan membalas e-mel.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):

1. Bahasa: Menggunakan laras bahasa yang sopan semasa berkomunikasi. 2. Kreativiti: Memanipulasi pelbagai warna dan saiz fon pada teks e-mel mengikut kreativiti.

Bahan Bantu Belajar: Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Refleksi:

Perisian e-mel seperti Gmail, Yahoo dan Hotmail. Murid boleh menceritakan langkah-langkah menghantar emel di akhir pembelajaran. Seramai 25 orang murid boleh menghantar dan membalas e-mel tanpa masalah. Seramai 5 orang murid yang menghadapi kesukaran menggunakan fitur-fitur perisian e-mel untuk menghantar dan membalas emel. Murid tersebut akan mengulangi aktiviti menghantar dan membalas e-mel dengan bimbingan guru.