Anda di halaman 1dari 3

NOTA PENGAJARAN MIKRO

1. Kompenan Set Induksi


a) Menarik Perhatian - Mengunakan nada suara - Mengunakan alat bantu mengajar - Mengunakan gerak, isyarat dan kontak mata - Menunjukkan satu aktiviti luar biasa b) Mewujudkan Motivasi - Membangkitkan rasa ingin tahu - Mengunakan teknik cerita - Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna - Mengunakan soalan mencabar c) Menstruktur - Menyatakan had tugas yang dijalankan - Mengunakan satu siri soalan yang berkaitan d) Membuat Perkaitan

2. Kompenan Kemahiran Menyoal


a) Pembentukkan soalan - Jelas tepat - ringkas b) Fokus (tunggal) - Soalan ditumpukan pada satu idea/aras - Soalan konvergen c) Fokus (pelbagai) - Soalan ditumpukan lebih daripada satu idea/aras - Soalan divergen (mencapah) d) Sebaran - Soalan disebarkan ke seluruh kelas. e) Hentian - Memberi masa kepada murid memikirkan jawapan f) Melayani jawapan - Memberi pujian - Melengkapkan jawapan - Memperbaiki jawapan g) Memberi petunjuk menjawab - Memberi petunjuk atau petunjuk membantu murid h) Mencungkil fikiran - Mengunakan satu siri soalan untuk mencungkil fikiran

3. Kompenan Variasi Ransangan


a) Pergerakkan langkah guru - Kiri-Kanan - Depan-belakang b) Perubahan pergerakkan guru - Tangan-kepala - Tangan-Hentian c) Perubahan nada suara - Mendatar-lantang - Lantang-sennyap d) Perubahan fokus deria - Mendengar-menonton - Melihat-merasa e) Perubahan bentuk lisan murid - Menyoal-menjawab - Bertukar-membaca - Bercerita-berbincang f) Perubahan bentuk fizikal murid - Menulis-melukis - Duduk-berdiri - Demonstrasi-lakonan

4. Kompenan kemahiran menerang


a) Arah permulaan - Menarik dan mengekal perhatian murid - Membangkitkan kesediaan murid untuk belajar - Jelas, ringkas dan tepat b) Kemahiran ilustrasi - Pengunaan contoh/sumber pelajaran - Contoh/sumber mencukupi - Contoh/sumber sesuai - Contoh/sumber jelas dan menarik - Kecekapan mengurus contoh/sumber c) Penyusunan Idea - Pengunaan kemahiran menerang - Idea dikembangkan secara teratur - Variasi ransangan berjaya digunakan - Penerangan jelas dan teratur d) Penutup - Rumusan/kesimpulan - Isi-isi penting dinyatakan secara bertulis - Isi-isi penting disusun secara teratur

5. Kompenan pengunaan papan tulis/ sumber


a) Kejelasan - Saiz tulisan kemas - Tulisan kemas dan tepat - Gambar jelas dan jelas b) Susunan - Pengunaan ruang bagi tulisan dna rajah sesuai dan seimbang - Susunan jelas dapat dilihat seluruh kelas - Nota-nota disusun secara sistematik c) Penekanan - Pengunaan kapur warna yang sesuai - Pengunaan kapur warna yang menarik

6. Kompenan kemahiran peneguhan


a) Gerak isyarat positif - Guru menunjukkan - Senyuman b) Lisan positif - Guru mengunakan sebutan baik,bagus betul - Guru mengulang jawapan murid c) Dampingan d) Sentuhan e) Gerak isyarat negatif f) Lisan negatif

7. Kompenan kemahiran penutup


a) Perkaitan kognitif