Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prssyarat Semester Hasil Pembelajaran

Gimnastik (Gymnastic) PJM3107 2(0+2) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Tiga Tahun Dua 1. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran gimnastik dalam situasi sebenar. 2. Merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial dan budaya individu dan kumpulan. 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 4. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti secara individu dan berpasukan dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 5. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 6. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

Sinopsis

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Tajuk Teori 1

Kandungan

Jam

Definisi dan konsep Kemahiran asas gimnastik Imbangan Gulingan Lompatan Lombol Penyediaan program kejurulatihan Etika kejurulatihan Prinsip-prinsip latihan Pengurusan dan pengelolaan pertandingan Pembentukkan jawatankuasa Sistem pertandingan Etika kepegawaian Aplikasi undang-undang dan peraturan Jumlah Amali

Kemahiran asas aktiviti imbangan Imbangan dirian bangau Imbangan skala Imbangan dekam Imbangan Y Dirian kepala Dirian tangan Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor Teknik penilaian kemahiran Kemahiran mengajar aktiviti imbangan

10

Kemahiran asas aktiviti gulingan Guling balak Guling sisi Guling hadapan Guling belakang Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor Teknik penilaian kemahiran

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Kemahiran mengajar aktiviti gulingan

Kemahiran asas aktiviti lompatan Lompat dekam Lompat kangkang Lompat kanggaru Lompat arnab Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor Teknik penilaian kemahiran Kemahiran mengajar aktiviti lompatan Kemahiran asas aktiviti lombol Lombol kangkang Lombol lalu Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor Teknik penilaian kemahiran Kemahiran mengajar aktiviti lombol Penyediaan program kejurulatihan Prinsip-prinsip latihan Menyediakan program latihan Melaksanakan sesi latihan

12

Pengurusan dan pengelolaan pertandingan Pembentukkan jawatankuasa Sistem pertandingan Kepengadilan dan Kepegawaian Rutin latihan lantai Jumlah Jumlah Keseluruhan

54 60

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja kursus

100%

Graham, G. (1992). Teaching Physical Education : Becoming A master teacher. Champaign, IL : Human Kinetics. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Gimnastik artistik: Buku panduan guru. Taman Koperasi Polis Fasa 1, Kuala Lumpur.

Rujukan Tambahan

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Gimnastik Irama: Buku panduan guru. Taman Koperasi Polis Fasa 1, Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Pergerakan kreatif: Buku Panduan guru. Taman Koperasi Polis Fasa 1, Kuala Lumpur. Majlis Belia dan Sukan. Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia. (1996) Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan: Panduan penilaian. Kuala Lumpur : Kementerian Belia dan Sukan. Ornstein AC and Hunkins FP. (1993). Curriculum Foundations, Principles and Issues. Boston, Allyn and Bacon. Salmah Ayob. (1992). Pergerakan Kreatif dan pendidikan. Kuala Lumpur : Flo Enterprise. Teng Boon Tong. (1994). Panduan pengajaran kemahiran permainan. Petaling Jaya : Longman. Wee Eng Hoe. (1998). Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Shah Alam:Fajar Bakti.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)