Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring


(Games: Football & Netball)
Kod Kursus PJM3109
Kredit 2(0+2)
Jam Kontak 60 Jam
Prasyarat Tiada
Semester Tiga – Tahun Dua
Hasil 1. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran asas dalam
Pembelajaran situasi permainan.
2. Merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor
fizikal, sosial dan budaya individu dan kumpulan.
3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir
pengetahuan dan kemahiran.
4. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti secara individu dan
berpasukan dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.
5. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana
idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.
6. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat
dijadikan contoh yang baik.

Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola
sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran,
penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta
strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan,
pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan
untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

This course covers the history and basic skills in football and netball which
emphasize on the aspects of skill acquisition, analyzing performance, the
biomechanics and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the
safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive
teaching and learning activities.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
Teori
1
Peraturan dan undang-undang asas permainan 2

• Sejarah perkembangan permainan


• Peraturan asas permainan
• Undang-undang asas permainan

2 Kaedah pengajaran dan pembelajaran 2

• Kaedah
• Teknik
• Pendekatan

Jumlah 4
Amali

1 Kemahiran Asas 32
• Kemahiran asas permainan Bola Sepak
(16 )
- hantaran
- penerimaan
- menggelecek
- menanduk
- menjaring
- penjagaan gawang
- formasi permainan
- strategi dan taktikal permainan

Kemahiran asas permainan bola jaring ( 16 )


pergerakan kaki (footwork)
hantaran
menerima
menjaring
formasi permainan
strategi dan taktikal permainan

2 Kemahiran teknikal menyediakan padang 8

• Bola sepak
• Bola jaring

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam

3 Kaedah pengajaran dan pembelajaran 8

• Strategi penyampaian
• Penyediaan Rancangan Pengajaran
• Pengajaran Mikro

4 Kaedah penilaian 4

Prosedur penilaian
Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

5 Pengurusan dan pengelolaan pertandingan 4


• Pembentukkan jawatankuasa
• Sistem pertandingan
• Kepengadilan dan Kepegawaian

Jumlah 56
Jumlah Keseluruhan 60

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Kerja kursus 100%

Rujukan Asas Baumgartner, T.A and Jackson, A.S. (1982). Measurement for
evaluation in physical education. Iowa: Wm. C. Brown.

Joseph A. Luxbacher. (2005). Soccer – step to success. USA: Human


Kinetics.

Wilma Shakespear. (1997). Netball – step to success. USA: Human


Kinetics.

Rujukan Buschner, C.A. (1984). Teaching Children movement concepts and


Tambahan skills. Champaign, Il: Human Kinetics.

Graham, G. (1992). Teaching physical education: becoming a master


teacher. Champaign, Il: Human Kinetics.

Susan J. Hall. (1999). “Basic biomechanics”. Boston: WCB/McGraw-


Hill.

Teng Boon Tong. (1994). Panduan pengajaran kemahiran permainan.


Petaling Jaya: Longman.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)