Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Gimnastik (Gymnastic) PJM3107 2(0+2) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Ketiga – Tahun 2 1. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran gimnastik dalam situasi sebenar. 2. Merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial dan budaya individu dan kumpulan; 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran; 4. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti secara individu dan berpasukan dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai;; 5. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan; 6. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. Aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan muridmurid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

Sinopsis

Tajuk Teori 1 2

Kandungan

Jam

Definisi dan konsep kemahiran asas gimnastik • Pola-pola pergerakan gimnastik Aspek keselamatan murid dan alatan dalam gimnastik • Persediaan tubuh badan sebelum dan selepas gerak kerja (memanaskan badan dan gerak kendur). •Prinsip ansur maju dalam gimnastik • Persediaan alatan, penggunaan alatan, penyimpanan alatan, penyelenggaraan alatan, modifikasi dan alat reka ganti. • Penyokong dan kedudukan penyokong. • • Strategi pengajaran dan pembelajaran gimnastik Perancangan, pengurusan dan pelaksanaan aktiviti gimnastik

2 2

3 4

2 2 8

Jumlah Amali 1 Permainan gimnastik untuk kanak-kanak • Aktiviti memanaskan badan dan regangan • Aktiviti komponen kecegasan fizikal Kemahiran asas aktiviti senam lantai (Floor Exercise) • Pola pergerakan gerak edar • Pola pergerakan statik • Pola pergerakan putaran • Pola pergerakan hamburan • Pola pergerakan pendaratan • Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor • Teknik penilaian kemahiran • Kemahiran mengajar aktiviti senam lantai

4

2

8

3

Kemahiran asas aktiviti batang titian/alang imbang (Balance Beam) • Pola pergerakan gerak edar • Pola pergerakan statik • Pola pergerakan putaran • Pola pergerakan pendaratan

8

• • •

Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor Teknik penilaian kemahiran Kemahiran mengajar aktiviti batang titian/alang imbang 8

4

Kemahiran asas aktiviti palang sejajar (Parallel Bars) dan palang tak sejajar (Uneven Parallel Bars) • Pola pergerakan hayunan • Pola pergerakan statik • Pola pergerakan pendaratan • Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor • Teknik penilaian kemahiran • Kemahiran mengajar aktiviti palang sejajar

5

Kemahiran asas aktiviti melombol (Vaulting) • Pola pergerakan gerak edar • Pola pergerakan statik • Pola pergerakan hamburan • Pola pergerakan pendaratan • Analisis perlakuan dari aspek biomekanik dan lakuan motor • Teknik penilaian kemahiran • Kemahiran mengajar aktiviti melombol

8

6

Perancangan pengajaran dan pembelajaran gimnastik • Penyediaan rancangan pengajaran harian (RPH) • Penyediaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

8

7

Pengurusan dan pelaksanaan rangkaian aktiviti gimnastik • Senam lantai • Batang titian/alang imbang • Palang sejajar/tak sejajar • Melombol Jumlah Jumlah Keseluruhan

8

54 60

Penilaian

Kerja kursus Ujian Akhir Kursus

70% 30%

Rujukan Asas

Graham, G. (1992). Teaching Physical Education : Becoming A master teacher. Champaign, IL : Human Kinetics. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Gimnastik artistik : Buku panduan guru. Taman Koperasi Polis Fasa 1, Kuala Lumpur.

Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Gimnastik Irama : Buku panduan guru. Taman Koperasi Polis Fasa 1, Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Pergerakan kreatif : Buku Panduan guru. Taman Koperasi Polis Fasa 1, Kuala Lumpur. Majlis Belia dan Sukan. Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia. (1996) Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan : Panduan penilaian. Kuala Lumpur : Kementerian Belia dan Sukan. Ornstein AC and Hunkins FP. (1993). Curriculum Foundations, Principles and Issues. Boston, Allyn and Bacon. Salmah Ayob. (1992). Pergerakan Kreatif dan pendidikan. Kuala Lumpur : Flo Enterprise. Teng Boon Tong. (1994). Panduan pengajaran kemahiran permainan. Petaling Jaya : Longman. Wee Eng Hoe. (1998) . Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Shah Alam:Fajar Bakti.