Anda di halaman 1dari 10

Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

BOLA JARING
SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA
Permainan bola jaring yang seakan-akan menyamai bola
keranjang, mula dipopularkan oleh orang Amerika. Sejak tahun
1897, permainan tersebut mengalami banyak
perubahan. Perubahan-perubahan ini dilakukan
untuk menyesuaikan peraturan permainan serta
peralatan yang digunakan oleh para pemain, yang
rata-ratanya adalah kaum wanita.

Pada tahun 1901, sebuah buku rasmi tentang


peraturan permainan bola jaring telah diterbitkan di England.
Peraturan ini dibuat bagi membezakan permainan ini dengan bola keranjang.
Skor atau mata dikira setiap kali jaringan dibuat. Gol ditukar kepada jaring dan
saiz bola dikecilkan sebesar bola sepak.

Permainan ini kemudian dipopularkan oleh negara-negara Tanah Jajahan


British. Pertandingan bola jaring di peringkat antarabangsa
pertama kali diadakan pada tahun 1949. Pada tahun 1960,
Persatuan Bola jaring Antarabangsa telah ditubuhkan. Serentak
dengan itu, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan
permainan bola jaring dibuat dengan lebih terperinci.

Pada peringkat awal, permainan bola jaring


diperkenalkan di Malaysia oleh guru-guru Inggeris
kepada anak-anak tempatan. Walaupun permainan
tersebut mula popular ketika itu, hanya pada tahun
1978 barulah ditubuhkan Persatuan Bola Jaring
Malaysia. Sejak itu, permainan bola jaring
dikembangkan permainannya di semua sekolah di
Malaysia.

27
FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEPERLUAN DAN ALATAN BOLA JARING

Bola Jaring
BULATAN GOL Lilitan : 69 – 71 cm

KAWASAN GOL
4.9 m Berat : 400 – 500 gm
Gelanggang bola jaring dan ukuran-ukurannya

BULATAN TENGAH KAWASAN TENGAH

30.5 m
0.9 m
KAWASAN GOL

BULATAN GOL

15.25 m

Gelanggang Bola Jaring serta Tiang Gol dengan Pemain bola


ukurannya Ukurannya jaring

BAGAIMANA BOLA JARING DIMAINKAN


Setiap pasukan diwakili oleh 10 pemain, tetapi hanya 7 orang pemain
dibenarkan berada di gelanggang pada satu-satu perlawanan. Setiap pemain
mempunyai peranan dan fungsi yang tertentu di kawasan atau zon yang tertentu.

Pergerakan Pemain

A B

GS GA
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678
123456789012345678 3 3
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678
2 123456789012345678901234567890121
2
1
123456789012345678
123456789012345678 4 5 1
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 4 5
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678
123456789012345678 123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121

Penjaring Gol (GS – Goal Scorer) Pasukan A Penyerang Gol (GA – Goal Attack) Pasukan A
hanya boleh bergerak dalam kawasan yang hanya boleh bergerak dalam kawasan yang
berwarna (1 & 2) berwarna (1, 2 & 3)

28
Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

C D

WA C
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
3
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 3
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
1 2
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 4 5 1 2
1234567890123456789012345678901212345678901234567
4 5
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567

Penyerang Tepi (WA – Wing Attack) Pasukan Pemain Tengah (C – Centre) Pasukan A atau
A hanya boleh bergerak dalam kawasan yang B hanya boleh bergerak dalam kawasan yang
berwarna (2 & 3) berwarna (2, 3 & 4).

E F

WD GK
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
3
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 3 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
1 2 123456789012345678901234567890121
4 5
123456789012345678901234567890121 1 2 12345678901234567
4 5
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121 12345678901234567
12345678901234567
123456789012345678901234567890121 12345678901234567

(Penghadang Tepi (WD – Wing Defence) Penjaga Gol (Goal Keeper) Pasukan A hanya
Pasukan A hanya boleh bergerak dalam boleh bergerak dalam kawasan yang
kawasan yang berwarna (3 & 4) berwarna (4 & 5).

GD
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
3
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
1 2 123456789012345678901234567890121
4 5
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121

Penghadang Gol (GD – Goal Defence)


Pasukan A hanya boleh bergerak dalam
kawasan yang berwarna (3, 4 & 5)

Perlawanan berlangsung sebanyak empat suku iaitu selama 15 minit setiap


suku permainan. Walau bagaimanapun, permainan ini juga boleh dijalankan selama
20 minit setiap suku permainan. Pasukan yang paling banyak menjaringkan gol
dianggap pemenang perlawanan. Setiap jaringan dikira satu gol. Dua orang pengadil
akan mengadili setiap perlawanan dengan perlawanan dimulakan melalui hantaran
dari tengah gelanggang. Hantaran ini dilakukan secara bergilir-gilir.

29
FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERMAINAN


Hukuman penalti akan dikenakan A
kepada pemain yang melakukan
kesalahan. Terdapat beberapa jenis
penalti dalam permainan bola jaring:
(a) Hantaran Percuma
(b) Hantaran Penalti
(c) Jaringan Penalti
(d) Hantaran ke Dalam Pemain yang
memegang bola hanya
(e) Lambungan boleh bergerak satu
langkah sahaja

B C

Sekiranya Pemain B bergerak, jarak 0.9 m Pemain yang menghalang (A) tidak boleh
harus dikira dari pasak kaki Pemain B mendekati pemain lawan yang memegang
hingga ke kaki A bola (B) lebih daripada 0.9 M.

D E

Apabila pasukan yang bertahan Pemain yang terlibat dalam lontaran


melakukan kesalahan dalam bulatan lambung, perlu berdiri dalam jarak 0.9 m
gol, pasukan penyerang atau lawan antara satu sama lain.
akan diberikan lontaran penalti

30
Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

TEKNIK DAN KEMAHIRAN BOLA JARING

1 Hantaran Bola

Hantaran Aras Bahu Hantaran Aras Dada

Hantaran Atas Hantaran Bawah

Hantaran Lantun – Hantaran yang Hantaran Lob – Hantaran melepasi kepala


mengelirukan pihak lawan dan jangkauan

31
FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2 Menerima Bola

Menerima Bola dari Sisi

Menerima Bola dari Hadapan

Menerima Bola
dari Atas

Menerima Bola
dari Bawah

3 Pergerakan Kaki

Mendarat dengan Sebelah Kaki

Mendarat dengan Kedua Belah Kaki

32
Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

Gerakan Kaki yang Betul :


Kaki kanan dilangkah dan dipasak. (Kaki
Kaki kanan dipasak. Pemain menukar arah dan
kanan ialah kaki yang mendarat), kaki kiri
melangkah dengan kaki kiri, kemudian
boleh digerakkan ke sebarang arah. Kaki
mengangkat kaki kanan . Bola dihantar sebelum
kanan mestilah kekal memijak tanah
kaki kanan dijejakkan semula.

4 Langkahan Kaki

Melangkah ke
belakang dan
menjaringkan bola

Melangkah ke hadapan
dan membuat jaringan

Melangkah ke sisi dan


menjaringkan gol

Pergerakan Menjaringkan Gol

33
FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CADANGAN LATIHAN KEMAHIRAN

1 Latihan menghantar Bola

Latihan berpasangan

Latihan hantaran dada ke sasaran


dengan menggunakan tembok

Latihan hantaran lob dengan halangan

Latihan lob dalam


kumpulan

Latihan hantaran lantun dalam


Latihan lob dalam kumpulan kumpulan
secara halangan

34
Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

Latihan menghalang bola yang


dihantar ke kawasan bertanda di Latihan berhalang menggunakan
dinding dinding untuk melantun bola

Latihan berhalangan
menguji kepantasan
pemain merebut bola

Latihan menghalang
di kawasan gol

35
FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Latihan menjaringkan gol dari 10 kedudukan yang berbeza

Latihan pergerakan kaki dan hantaran dalam kumpulan

36