Anda di halaman 1dari 94

Memiliki 4 ciri asas: Pengetahuan tentang subjek yang diajar Kemahiran mengajar dan berkomunikasi yang baik Ghairah/berkobar-kobar

bar (passion) untuk mengajar Menyayangi murid

UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan


Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Pengulangan Tingkatan

Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Peralihan
1

UPSR

APTITUD

Tidak melepasi standard minimum

100%

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

DIAGNOSTIK LINUS

PBS

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik PBP/PBS 60:40

Arus Perdana Sukan

SJKC/SJKT

UJIAN

PEMULIHAN

Seni

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

Kemahiran dan vokasional

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

SPPK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum (PAJK)
4

JK PBS PERINGKAT DAERAH


Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Naib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Setiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan) Ahli Jawatankuasa : Semua Pengetua : Semua Guru Besar : Semua Penolong PPD : Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

BIL 1

PERKARA

TEMPOH Januari

AKTIVITI

TANGGUNGJAWAB

Menerima Surat Arahan Pelaksanaan dan dokumen pentaksiran

i. ii. iii.

Menubuhkan Jawatankuasa PBS PPD Mengedarkan Surat Siaran Arahan Pengoperasian PBS kepada sekolah Mengedarkan dokumen PBS kepada sekolah a. Standard Prestasi b. Instrumen dan Panduan Pentaksiran

Pegawai Pelajaran Daerah Unit Penilaian dan Peperiksaan (UPP) PPD

Pendaftaran pengguna aplikasi SPPBS


3.

Januari Januari Mac

Mencetak surat log in kepada SU Pep

UPP PPD

Penataran PBS

Menatarkan dokumen PBS secara bersepadu UPP PPD di peringkat sekolah: Sekolah a.Standard Prestasi b.Instrumen dan Panduan Pentaksiran Memastikan proses pelaksanaan Pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan Memastikan proses penambahbaikan pelaksanaan PBS berlaku secara berterusan

Penjaminan kualiti peringkat sekolah

Mac Jun i.

ii.

Jawatankuasa PBS PPD Sekolah

MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK


Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran T&F&BBM matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

Band 6

Band 5
T&F&BBT

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik


Tahu pengetahuan asas matematik

Band 1
T

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh

sekolah

Dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan

seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran (Contoh : Lembaran kerja, Pemerhatian, Kuiz, Senarai semak, Laporan tugasan, Tugasan rumah)
pembelajaran (Contoh :

Dalam bentuk pentaksiran sumatif di akhir suatu unit

Ujian bulanan, Ujian semester)

13

INTEGRASI PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN

PENGAJARAN (Guru)

PEMBELAJARAN

(Murid)
Murid menambahbaik pembelajaran secara keseluruhan

Guru menambahbaik pengajaran secara keseluruhan

PENTAKSIRAN (Murid)

13

FUNGSI PENTAKSIRAN SEKOLAH


1.

Pentaksiran untuk Pembelajaran (Assessment for Learning) - pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran

2. Pentaksiran tentang Pembelajaran (Assessment of Learning) - pentaksiran untuk melihat prestasi murid

11

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Pernyataan standard yang menerangkan hasil pembelajaran yang dikehendaki mengikut tahap dari segi kuantiti dan kualiti Penggunaan Band (Band 1, Band 2 ) yang disusun secara hieraki dan dijelaskan dengan diskriptor yang boleh diperhati dan diukur sebagai petunjuk kejayaan

16

Developmental Continuum for showing GROWTH in an area of learning

6 5 4 3 2

Tahu,Faham & Buat Dgn Beradab Peringkat Mithali Tahu, Faham & Buat Dgn Beradab Peringkat Terpuji Tahu, Faham, & Buat Dgn Beradab Tahu, Faham & Boleh Buat Tahu & Faham Tahu

Terbilang Gemilang Cemerlang

Asas

Dalam konteks pembinaan modal insan

PENGIKTIRAFAN DAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN SEKOLAH


Merujuk Kepada Standard Prestasi


Peranan Guru
Menjalani latihan dan diberikan pentauliahan Membina atau memilih instrumen yang sesuai dengan pentaksiran yang merujuk kepada standard prestasi Melapor penguasaan murid merujuk kepada standard prestasi

Peranan Murid

Mengetahui dan memahami standard prestasi Menetapkan sasaran standard yang hendak dicapai dan berusaha untuk memberi respons selaras dengan standard Membuat penilaian kendiri dan refleksi terhadap pencapaian berdasarkan standard

Peranan Ibubapa
-

Membantu anak untuk mencapai hasrat standard yang hendak

dicapai

15

Membudayakan PBS
Objektif 1. Menubuhkan jawatankuasa perancangan untuk membudayakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang perlunya perubahan terhadap pentaksiran dalam penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan. 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti / program kesedaran dan penerimaan terhadap PBS kepada warga pendidikan dan masyarakat 3. Memantapkan pengurusan dan pengendalian PBS di peringkat negeri, daerah dan sekolah dalam penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan

Peranan dan Tanggungjawab Perancang Pembudayaan PBS


Sektor Penilaian dan Peperiksaan Menubuhkan jawatankuasan PBS peringkat negeri Mengadakan dan mengendalikan penataran PBS peringkat negeri Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan di sekolah Menyediakan laporan pelaksanaan di peringlkat negeri dan dihantar ke LP Memberi khdimat nasihat, bimbingan dan membantu menyelesaikan kes-kes khas di daerah dan sekolah Memantau pelaksanaan PBS di sekolah bagi memastikan PBS dilaksanakan mengkut prosedur dan tempoh yang ditetapkan Pejabat Pelajaran Daerah Menubuhkan jawatankuasa PBS peringkat daerah Mengadakan dan mengendalikan penataran PBS peringkat daerah Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan di sekolah Menyediakan laporan pelaksanaan di peringlkat daerah dan dihantar ke JPN Memberi khdimat nasihat, bimbingan dan membantu menyelesaikan kes-kes khas di sekolah Memantau pelaksanaan PBS di sekolah.

Peranan dan Tanggungjawab Perancang Pembudayaan PBS


Majlis Guru Besar ( MGB ) Memastikan semua sekolah dan murid melaksanakan PBS di sekolah Menubuhkan jawatankuasa PBS dan melaksanakan tugas dan peranan yang telah ditetapkan serta mematuhi jadual pengoperasian PBS Memastikan semua guru besar memahami tentang pelaksanaan PBS dan mematuhi peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS Memantau pelaksanaan PBS di sekolah Memastikan aktiviti penjaminan kualiti dilaksanakan di sekolah Menyediakan laporan pelaksanaan PBS diperingkat sekolah dan dihantar ke PPD Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti ( JNJK ) Memberi khidmat nasihat dan bimbingan dalam pelaksanaan PBS di sekolah termasuklah pengajaran dan pembelajaran menggunakan KSSR dan standard prestasi. Mereka bentuk instrumen penjaminan kualiti dalam PBS iaitu pementoran, penyelarasan dan pengesanan pentaksiran sekolah

Peranan dan Tanggungjawab Perancang Pembudayaan PBS


Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri ( BTPN ) Menyediakan kemudahan dan memberi khidmat nasihat dalam menyebar luas pelaksanaan PBS di sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) Menyebarluaskan maklumat berkaitan PBS di kalangan ibu bapa dalam perjumpaan PIBG

Program Membudayakan PBS


A. Murid-Murid
Program Transisi Program Bakat Muda Sudut Showcase Pelajar Mewujudkan suasana kelas yang menyeronokkan Program Penerapan Nilai Murni

Program Membudayakan PBS


B. Guru
Program Pembugaran PBS kepada Pengurus Pentaksiran (GB) bagi pemantapan sikap guru Program Perkongsian Pintar melalui benchmark ke sekolah rintis 2008 Program Coaching and Monitoring Penyediaan Instrumen dan evidens PBS

Program Membudayakan PBS


C. Ibu Bapa
Program Selamat Datang kepada ibu bapa Pengedaran Pamplet PBS dan Surat Siaran PBS Penyebaran maklumat kepada ibu bapa semasa Hari Terbuka / Mesyuarat PIBG Majlis Aprisiasi PBS Penyebaran maklumat oleh pegawai dari JPN dan PPD dalam majlis rasmi Mini Karnival PBS

Program Membudayakan PBS


D. Jalinan dan Jaringan
Menggunakan peluang untuk mendapatkan bimbingan dan khidmat daripada pihak luar dan NGO dalam pemantapan PBS terutamanya dalam melahirkan modal insan

PROGRAM MEMBUDAYAKAN PBS

Program Transisi

MURID

MURID
Program Bakat Muda

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

PERSEMBAHAN MURID TAHUN 1

CORAL SPEAKING BAHASA ARAB

MURID

Sudut Showcase

MURID

Program Pengiktirafan

SK IJ CONVENT, JOHOR BAHRU

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

Wujudkan Suasana Kelas Yang Menyeronokkan

MURID

KELAS 1 ARIF

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

Penerapan Nilai Murni

MURID

KERJASAMA

KEADILAN

BERDIKARI

PENERAPAN NILAI MURNI


SEMANGAT BERMASYARAKAT

BERHEMAH TINGGI

KEBERSIHAN

KASIH SAYANG

KEBERANIAN

Guru Besar sebagai Pengurus Pentaksiran perlu penguasai ilmu pentaksiran

GURU

Mengadakan taklimat PBS kepada guru

Mengendalikan mesyuarat jawatankuasa PBS

Penyediaan instrumen

Kursus Dalaman

GURU
Perkongsian Pintar melalui benchmark ke sekolah rintis

GURU

Program Coaching and Monitoring

Sudut Informasi PBS

GURU

Sikap Guru : Komited, rajin dan berintegriti tinggi

GURU

Program Selamat Datang untuk Ibu Bapa

Ibu Bapa

Guru Besar bersama Pengerusi PIBG

Ibu bapa murid tahun 1

Ibu Bapa

Pengedaran Pamplet, Surat Pekeliling Penambahbaikan UPSR dan Banner

Ibu Bapa
Majlis Aprisiasi PBS

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

SK IJ CONVENT, JOHOR BAHRU

SK IJ CONVENT, JOHOR BAHRU

Ibu Bapa
Penyebaran maklumat semasa Hari Terbuka dan Mesyuarat PIBG

Ibu Bapa
Penyebaran maklumat oleh pegawai JPN dan PPD dalam majlis rasmi / perhimpunan

Ibu Bapa
Hebahan melalui Media Elektronik, Laman Web Jabatan, PPD dan Sekolah

Mini Karnival PBS

Ibu Bapa

Sukan dan Permainan

Kokurikulum Akademik

Persatuan dan Kelab

Penyampaian Hadiah

Jalinan

Jaringan

Penglibatan pihak luar dan NGO dalam memberi khidmat dan bimbingan dalam menyokong pemantapan PBS bagi melahirkan modal insan yang seimbang

Latihan Kebakaran

Ceramah Keselamatan

Program Doktor Muda

Sudut Info PBS

Jalinan dengan MGB dan MKPSM

Pembudayaan PBS JPNJ / PPD

Banner / Poster PBS

Pembentangan / Pemakluman

TERIMA KASIH
BERSAMBUNG

PENJAMINAN KUALITI

74

Mekanisme Penjaminan Kualiti PBS adalah Penyelarasan dari segi Pemantauan dan Pengesanan PBS
75

PEMANTAUAN

76

Apakah Pemantauan?

Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM
77

Konsep Pemantauan?

Sejauh manakah sekolah/pentaksir/pentadbir dapat mempamerkan kefahaman tentang konsep, prinsip dan prosedur dalam melaksanakan PBS?
78

Mengapa Memantau?
1

Memastikan PBS dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan
79

Mengelakkan penyelewengan dalam PBS


80

Mengenalpasti masalah yang dihadapi semasa pelaksanaan PBS

81

Menyalurkan masalah yang berkaitan untuk tindakan selanjutnya


82

Personel Pemantauan Pegawai Pemantau ialah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM
83

Pemantau Luaran
1
2 3 4 5 6 Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPD / PPG Jemaah Nazir Sekolah Pegawai daripada Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai yang dilantik dan diberi tauliah oleh LPM

84

Pemantau Dalaman
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengetua Guru Penolong Kanan (Akademik) Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan) Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan) Ketua Pentaksir Sekolah mata pelajaran berkaitan Guru yang dilantik oleh Pengetua

85

FASA-FASA PEMANTAUAN
Sebelum
surat lantikan Jadual pemantauan

Semasa
Menyemak Memberi teguran

Selepas
Laporan Pembentangan pemantauan

86

SPPBS

FAIL
Fail

Induk 4 KALI MESY Fail Panitia Fail Perkembangan Fail Showcase Instrumen

SEKIAN TERIMA KASIH


SILA ISI DAN PULANGKAN BORANG PK 02 KEPADA URUS SETIA