Anda di halaman 1dari 5

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Isnin 1/4/2013 Tema : Hargai Warisan Kita Tajuk : Alat Muzik Tradisional Malaysia

OBJEKTIF

HASIL HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat :

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 1. Menyebut betul dan lapan jenis memahami alat muzik perkara yang tradisional dibaca Malaysia. 2. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan 9.2 Mengenal intonasi pasti maklumat yang betul dan mencatat dan menarik. nota daripada 3. Menulis bahan yang jenis-jenis didengar dan alat muzik dibaca. tradisional Malaysia berdasarkan kaum dalam bentuk jadual.

Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Membaca i) Sebutan dan perkataan, frasa intonasi : dan ayat yang Membaca mengandun dengan sebutan g ayat tunggal dan ayat majmuk dan intonasi dengan yang betul. sebutan ii) Tatabahasa : dan intonasi yang Ayat penyata betul. iii) Kosa Kata : getaran, dipalu, bergema Aras 2 (i) mencatat nota dalam bentuk grafik

MINGGU/ TEMA/ TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM

MINGGU 1 Selasa 2/4/2013 Tema : Hargai Warisan Kita Tajuk : Masakan Malaysia

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,mu rid-murid dapat : 1. memberitah u semula cara memasak Rendang Daging dengan betul 2. murid dapat berbual menggunak an kata, ungkapan, ayat, sebutan,into nasi dan nada yang sesuai. 3. menghasilk an nota dalam bentuk grafik secara kreatif.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Aras 1 (i) Mendengar serta memahami arahan dan pesanan.

Sistem bahasa : Kosa kata - dadu - tuskan - dikisar - mengg elegak - empuk Tatabahasa - Penjod oh Bilang an

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Rabu 3/4/2013 Tema : Hargai Warisan Kita Tajuk : Permainan Wau

OBJEKTIF

HASIL HURAIAN HASIL SISTEM PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir sesi 9.2 Mengenal Sistem pengajaran dan pasti maklumat bahasa : pembelajaran,mu dan mencatat Aras 2 ( i ) 1) rid-murid dapat : nota daripada Mencatat nota Tatabahasa bahan yang dalam bentuk : Kata 1 ) membaca didengar dan grafik penguat petikan dibaca. 2. Sebutan "Permainan dan Intonasi Wau" dengan : ayat sebutan dan penyata intonasi yang 5.1 Membaca betul dan perkataan dan menarik ayat dengan sebutan dan 2) mencatat isiintonasi yang Aras 3 (i) isi penting betul dan Membaca petikan berkaitan dengan memahami dengan sebutan petikan teks perkara yang dan intonasi yang "Permainan wau" dibaca. betul dan menarik dalam bentuk grafik 3) Menyenaraiakn 2 daripada 4 kata penguat yang terdapat dalam petikan "Permainan Wau"

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Khamis 4/4/2013 Tema : Hargai Warisan Kita Tajuk : Melawat Muzium

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 (i) Mendengar serta memahami arahan dan pesanan.

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM


Sistem bahasa : Kosa kata dadu tuskan dikisar menggelegak empuk Tatabahasa Penjodoh Bilangan

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1) Membaca petikan dialog dengan mengikut intonasi dan sebutan yang betul. 2) Menyebut fakta-fakta yang terdapat dalam bahan bacaan. 3) Menjawab lima daripada sepuluh soalan mengenai sinonim.

Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Jumaat 5/4/2013 Tema : Hargai Warisan Kita Tajuk : Lagu Rakyat

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA PEMBELAJARAN /PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Aras 2 (i) : Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik : Tatabahasa (Kata Nama)

Kosa kata (bendul).

1 )Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas 8.3 Menulis dan cantik perkataan dan ayat 2)Menyanyika n lirik lagu rakyat dengan intonasi dan nada yang betul. 3)Menyenarai kan kata nama yang terdapat di dalam lirik lagu rakyat kanak-kanak dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas

Sebutan dan intonasi (lirik lagu). Aras 1 (i) : Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik -