Anda di halaman 1dari 4

Lengkapkan petikan di bawah dengan nilai murni yangg sesuai.

Armin dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan silat. Dia berasa sangat gembira. Dia berazam untuk memenangi pertandingan itu nanti sekali gus mengharumkan nama sekolahnya. Armin selalu berlatih silat dengan bersungguhsungguh. Dia tidak pernah jemu mempelajari ilmu persilatan. Sebelum memulakan latihan, Armin akan membuat kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya terlebih dahulu. Dia juga sentiasa mendengar nasihat gurunya supaya bijak membahagikan masanya. Selain itu, Armin juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai anak. Dia selalu membantu ibu dan ayahnya melakukan kerja rumah. Kedua-dua orang tuanya berasa senang hati dan berbangga mempunyai anak seperti Armin.

PANDUAN Frasa Nilai Murni 1. berazam untuk memenangi 2. tidak pernah jemu 3. membuat kerja sekolah 4. sentiasa mendengar nasihat gurunya 5. selalu membantu ibu dan ayahnya

Kita mestilah (1) untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu pertandingan yang kita sertai. Kita perlulah (2) dengan berlatih bersungguh-sungguh dalam bidang yang diceburi. Kita haruslah (3) dengan membuat kerja sekolah dahulu sebelum melibatkan diri dalam bidang sukan. Kita hendaklah(4)..dengan mendengar nasihat yang diberikan oleh guru. Akhir sekali, kita perlulah (5).. dengan menolong ibu bapa melakukan kerja rumah untuk meringankan beban mereka.

Kita mestilah (1) untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu pertandingan yang kita sertai. Kita perlulah (2) dengan berlatih bersungguh-sungguh dalam bidang yang diceburi. Kita haruslah (3) dengan membuat kerja sekolah dahulu sebelum melibatkan diri dalam bidang sukan. Kita hendaklah(4)..dengan mendengar nasihat yang diberikan oleh guru. Akhir sekali, kita perlulah (5).. dengan menolong ibu bapa melakukan kerja rumah untuk meringankan beban mereka.

Anda mungkin juga menyukai