Anda di halaman 1dari 8

Nama : ________________________ Tarikh : ______

Warnakan jawapan yang betul.

(1)

7 - 3

(2)

7 - 6

(3)

9 - 4

(4)

9 - 2

(5)

4 - 4

(6)

8 - 5

(7)

8 - 2

Nma :__________________________ Tarikh : _________


Lengkapkan ayat matematik penolakan lingkungan 10 berikut.

2
3
1

9-6

8-4

1
3
2

5
3
2

2
3
3

5-3

6-2

2
3
1

7
3
8

10 - 7
77 7

9-1

4
3
2

4
3
3

8-6

7-4

Nama : _________________________________Tarikh : _______


Selesaikan soalan berikut.

(1)

4 2=
3 2=

(4)

5 2=
6 2=

(2)

(5)

8 3=

10 7=

9 3=

10 5=

(3)

(6)

7 4=

3 1=

7 2=

5 1=

Nama : _____________________________ Tarikh : ________


Melengkapkan ayat matematik penambahan lingkungan 18.

contoh :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

13

(9)

(10)

Nama : _____________________________ Tarikh : ________


Suaikan.
Contoh :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3+8

6+8
4+9

12
11
16

9+8

14

8+4

18

8+8

13

6+9

17

(7)

9+9

15

55

Nama : _______________________________ Tarikh : _______


Tambah dan warnakan jawapan yang betul.
Contoh :

14

18

15

9+9=
(1)

12

14

11

8+4=
(2)

15

14

16

7+7=
(3)

15

13

14

8+7=
(4)

13

12

11

8+3=
(5)

11

13

15

6+7=

Nama : _______________________________________________ Tarikh : ____________

Tulis ayat metematik bagi operasi tolak melalui proses


pengasingan.
Contoh: