Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Tarikh Tahun Bilangan Murid Masa Tema Tajuk Fokus Utama:

: 4 April 2013 (Khamis) : 5 Ariff : 26 orang : 11.00 pagi 12.00 tengah hari : Kebudayaan : Makanan Tradisional Malaysia

5.2

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 2 (i)

Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat; i) Membentangkan hasil perbincangan dihadapan kelas mengikut kumpulan.

ii)

Memberikan pendapat dan alasan tentang tajuk dengan jelas.

iii)

Bercerita mengenai makanan tradisional dengan rakan-rakan

Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum

:Tatabahasa- Kata Seru : i) ii) iii) Ilmu Nilai KBT : Kajian Tempatan : Disiplin ,Mendengar arahan, Bekerjasama : a) Kemahiran berfikir b) Kemahiran kontekstual c) Fasilitator

BBM

: Model ketupat riben, gambar, sampul misteri, lembaran kumpulan,

Pengetahuan sedia ada murid

: Murid pernah didedahkan dengan penggunaan ayat majmuk dalam pembelajaran sebelum ini.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Teka benda tersembunyi dalam kotak misteri Benda: model ketupat daripada riben

1. 2.

Guru menunjukkan kotak di hadapan kelas. Guru memberikan kotak kepada murid dan meminta murid meneka benda yang terdapat di dalamnya.

TEKNIK: Sumbangsaran Soal jawab NILAI : Disiplin KBT: Kemahiran berfikir BBB Kotak misteri Model ketupat riben

3.

Guru mengaitkan induksi set dengan tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1 (15 minit)

Penerangan aktiviti serta langkahlangkah keselamatan semasa aktiviti. -Langkah keselamatan Bergerak secara berhati-hati. Tidak berlari semasa mencari sampul misteri Tidak bertolaktolak sesama rakan Sentiasa menjaga keselamatan diri

1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan. 2. Guru menerangkan pelaksanaan aktiviti. 3. Setiap kumpulan diminta pergi ke stesen tugasan, mencari sampul yang betul dan menyiapkan soalan tugasan. 4. Murid perlu bergerak secara berkumpulan. 5. Murid diminta mengumpul tiga sampul yang mempunyai tanda yang sama 6. Guru memberikan arahan permainan dengan jelas.

TEKNIK: Penerangan Berkumpulan NILAI : Disiplin Bekerjasama KBT Kemahiran berfikir Fasilitator

1. . Mencantumkan gambar 2. Menulis tajuk karangan

1. Murid mengumpul semua sampul secara berkumpulan. 2. Murid mencantum gambar bersama-sama. 3. Guru meminta murid menulis tajuk karangan.

Langkah 2 (10 minit)

Teks dialog

1) Seramai 4 murid dipilih oleh guru untuk melakonkan watak dialog 2) 4 murid tersebut melakonkan watak yang telah diberikan 3) Murid-murid lain membaca ayat penyata 4) Murid-murid berbincang bersama guru mengenai nilai-nilai murni dalam dialog tersebut

KBT Menjana idea

langkah 3 (15minit)

1) Tatabahsa Kata Seru

1) Guru mengedarkan soalan tatabahasa kepada muridmurid 2) Murid-murid berbincang bersama guru mengenai kata seru 3) Murid-murid menjawab soalan tatabahasa yang diberikan 4) Guru memberikan jawapan yang betul kepada muridmurid

BBM Kad padanan

NILAI Patuh arahan ketua Kerjasama

Langkah 4 (10 minit)

Suai padan

1) Guru memperlihatkan kad cara-cara memasak lemang yang tidak tersusun 2) Murid-murid memadan kadkad tersebut mengikut urutan yang betul 1. Semua murid membaca kad padanan yang telah sempurna

KBT: Kemahiran konstektual

Penutup (5 minit)

Kognitif Merumus isi pelajaran

1. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. 2. Guru dan murid sama-sama merumuskan nilai murni yang dirancang dan tidak dirancang.

TEKNIK: Sumbangsaran Dialog Soaljawab NILAI: Disiplin Mendengar

Merumus nilai murni

arahan Bekerjasama KBT: Kemahiran berfikir.