Anda di halaman 1dari 22

GAMBAR

FAIL REKOD
PERSEDIAAN
MENGAJAR
2018
NAMA GURU :
NO. FAIL :
GRED/JAWATAN :
NAMA :
SEKOLAH
KELAS DIAJAR :

Haylee
Maklumat Diri Guru
NAMA PENUH :
NO. FAIL PERIBADI :
NO. KAD PENGENALAN :

JANTINA :
JAWATAN :
BANGSA/AGAMA :
TARAF KEWARGANEGARAAN :
TARIKH LAHIR :
TEMPAT LAHIR :
STATUS :
NAMA SUAMI/ISTERI :
TARIKH PELANTIKAN :
TARIKH PENGESAHAN JAWATAN :
KELULUSAN AKADEMIK/IKHTISAS :
OPSYEN :
TARIKH MENGAJAR DI SINI :
NAMA SEKOLAH DAHULU :

NO. KWSP :
NO. CUKAI PENDAPATAN :
NO. AKAUN PINJAMAN :
PERUMAHAN
NO. GAJI :
NO. AKAUN GAJI :
ALAMAT RUMAH :

Haylee
Senarai Tugas Guru
BAHAGIAN A
TUGAS 1: KURIKULUM
MATAPELAJARAN KELAS MINIT SEMINGGU BIL. MURID

TUGAS 2: TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN

TUGAS 3: KOKURIKULUM

TUGAS 4: HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN B
SUKAN:
PERTUBUHAN:
SUMBANGAN
KREATIF:
LAIN-LAIN:

Haylee
Jadual Waktu Mengajar
NAMA GURU:
MASA
HARI
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

ANALISIS MATAPELAJARAN
KOD MATAPELAJARAN MATAPELAJARAN KALI MASA

Haylee
Jadual Waktu Kelas
NAMA GURU KELAS: KELAS:
MASA
HARI

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

ANALISIS MATAPELAJARAN
KOD MATAPELAJARAN NAMA GURU BIL MASA
WAKTU

Haylee
Visi dan Misi JPN

Haylee
Visi dan Misi Sekolah

Haylee
Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia
2013-2025

Haylee
Sasaran Kerja Tahunan

Haylee
Sukatan Pelajaran
BIL MATAPELAJARAN TAHUN/TINGKATAN KELAS

Haylee
Rancangan Pengajaran
Tahunan
BIL MATAPELAJARAN TAHUN/TINGKATAN KELAS

Haylee
Senarai Buku Rujukan
BIL NAMA BUKU HARG PENGARAN PENERBI LAIN-LAIN
A G T

Haylee
Rancangan Pengajaran
dan Pembelajaran
Harian
KELAS: MASA: MATAPELAJARAN: HARI/TARIKH

TAJUK:

STANDARD KANDUNGAN:

STANDARD
PEMBELAJARAN:

AKTIVITI:

KBAT:

BBM:

EMK:

PBS:

PAK21:

PETA
PEMIKIRAN:

NILAI MURNI:

STANDARD
PRESTASI /
CATATAN:

Haylee
Jadual Pencerapan
BIL TARIKH MASA KELAS MATAPELAJARAN TANDATANGAN DAN
DICERA DICERA DICERA DICERAP NAMA PENCERAP
P P P

Haylee
Rekod Guru Ganti
BIL TARIKH MASA KELAS MATAPELAJARAN AKTIVITI

Haylee
Lembaran Markah
Murid
BIL MATAPELAJARA TAHUN/TINGKATA KELAS UJIAN/PEPERIKSAAN
N N

Haylee
Rekod Prestasi
Headcount Murid
BIL MATAPELAJARA TAHUN/TINGKATA KELAS UJIAN/PEPERIKSAAN
N N

Haylee
Rekod Mesyuarat /
Taklimat
BIL TARIKH MASA TEMPAT MESYUARAT/TAKLIMA PERKARA
T YANG
DIBINCANGKAN

Haylee
Rekod Kursus / Seminar
/ Ladap
BIL TARIKH MASA TEMPAT KURSUS/SEMINAR/ PERKARA
LADAP YANG
DIBINCANGKAN

Haylee
Rekod Penghargaan

Haylee
Catatan

Haylee
Lampiran
BIL LAMPIRAN

Haylee