Anda di halaman 1dari 1

MEMBAHAS TAKDIR Di dalam masalah takdir hendaklah kita cukup berpegang kepada kaidah : Takdir Allah adalah tersembunyi

dan membahasnya secara mendalam tidak disukai.


Maka cukup dalam hal ini kita beriman : Adanya takdir Allah Allah Mengetahui segala sesuatu. Allah yang Menciptakan segala sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku dan yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Allah Maha Adil tidak menzalimi seseorang pun. Allah bersih dari sifat sia-sia. Kita tidak perlu membahas hal ini melebihi hal-hal tersebut di atas kerana hanya hal-hal itulah yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal-hal yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak perlu dibahas kerana akal kita tidak mampu memahaminya sebab keadaannya terbatas. Diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw pada suatu hari keluar tiba-tiba beliau mendapati manusia sedang berbincang dan membahas mengenai qodo dan qodar. Maka wajah beliau kelihatan merah seperti delima kerana kemarahan, lalu baginda bersabda kepada mereka : Mengapa kalian pertentangkan setengah ayat-ayat Qur'an dengan setengah ayatayat yang lain? Dengan sebab inilah orang-orang dahulu dari kamu menjadi binasa (HR Ahmad) BERUSAHA MELALUI SEBAB Beriman kepada takdir mengharuskan adanya usaha melalui sebab. Allah telah menetapkan sunnah-Nya bahawa apabila manusia ingin mencapai atau menghindari sesuatu ia mesti berusaha melalui sebab-sebab yang telah ada, tetapi berhasilnya mencapai atau menolak sesuatu itu ditentukan oleh izin Allah bukan oleh sebab itu sendiri, Oleh kerana itu dalam hal ini pernanan doa tidak boleh diabaikan yakni disamping berusaha wajib berdo'a memohon pertolongan Allah untuk mencapai maksudnya. Umpama Barangsiapa yang ingin harta kekayaan ia harus melalui sebab yakni bekerja dan berdoa. Barangsiapa yang ingin sembuh dari sakit ia mesti melalui sebab yakni berobat dan berdo'a. Begitu seterusnya.