Anda di halaman 1dari 11

SOSIOLOGI SUKAN

SUKAN DAN SOSIALISASI

Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com

SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Individu memilih untuk melibatkan diri ke

dalam sukan kesan dari pengaruh, dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan.
Pengaruh agen-agen sosialisasi ini

membantu membentuk sikap, nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi
Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com

AGEN AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Keluarga

- Agen terpenting yang mempengaruhi proses sosialisasi individu kedalam sukan. - Anak-anak meniru jejak langkah ibu bapa. - Ibu bapa menyediakan keperluan kewangan, peralatan, sokongan moral terhadap penyertaan anak-anak ke dalam sukan. - Adik beradik juga merupakan agen sosialisasi yang turut berperanan penting pada peringkat awal penglibatan kanak- kanak ke dalam sukan. - Kekerapan menonton rancangan sukan, ekspektasi keluarga terhadap pencapaian anakHak dalam bidang Milik Blog Sains Sukansukan dan amalan www.sainsukanblog.wordpress.com sukan dalam

AGEN AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Rakan Sebaya

- Agen penting yang turut mempengaruhi proses sosialisasi seseorang individu ke dalam sukan. - Kepentingan bersama di kalangan remaja turut mempengaruhi proses sosialisasi ke dalam sukan. - Pengaruh rakan sebaya dalam sukan yang diceburi membentuk gaya hidup remaja. - Kanak-kanak dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya yang merupakan jiran tetangga berdekatan mereka. - Golongan remaja dipengaruhi oleh rakan sebaya yang Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com berkongsi

AGEN AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Sekolah

- Proses sosialisasi ke dalam sukan melalui kelas PJK. - Program-program yang dirancang oleh pihak sekolah memberi peluang, pendedahan dan pengalaman kepada pelajar melibatkan diri dalam sukan. - Menurut Loy, Mc Phason dan Keyon, Sekolah, keluarga dan rakan sebaya paling berpengaruh terhadap Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com proses sosialisasi

AGEN AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Komuniti

- Peluang yang diwujudkan dalam satu komuniti memberi kesempatan kepada golongan remaja untuk melibatkan diri ke dalam sukan. - Pembolehubah yang penting di kalangan penduduk Amerika Syarikat. - Contoh: Sukan baseball merupakan sukan tertua dan mempunyai program tersendiri bagi menarik Hak Milik Blog Sains Sukan penglibatan www.sainsukanblog.wordpress.com

AGEN AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Media Massa

- Alat komunikasi dan sumber saluran maklumat yang utama berperanan penting dalam perkembangan sukan. - Memainkan peranan penting sebagai agen sosialisasi kedalam sukan. - Berita mengenai sukan didedah dan dipaparkan melalui saluran televisyen, radio, akhbar, majalah internet dan lainlain. - Sumber maklumat kepada orang ramai dan remaja untuk Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis

AGEN AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN


Persekitaran

- Kehidupan di persekitaran turut mempengaruhi penglibatan seseorang individu ke dalam sesuatu jenis atauacara sukan. - Mendorong dan merangsang minat seseorang untuk proses sosialisasi ke dalam sukan. - Contoh: Apabila seseorang yang meminati sukan bola jaring berpindah ke tempat baru. Beliau akan bertukar minat kepada permainan atau sukan yang popular Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com ditempat

SOSIALISAI MENERUSI SUKAN


Sukan menjadi alat kepada proses

sosialisasi. Proses sosialisasi ialah proses penerapan nilai dan elemen sosial kedalam diri individu yang terlibat dengan sukan. Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan individu tersebut.
Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com

PERBEZAAN ANTARA SOSIALISASI KE DALAM SUKAN DAN SOSIALISASI MENERUSI SUKAN

SOSIALISASI KE DALAM SUKAN

SOSIALISASI MENERUSI SUKAN

Individu disosialisasikan Individu disosialisasikan dengan sukan berdasarkan dengan sukan berdasarkan pengaruh agen penyertaan dalam sosialisasi seperti keluarga, sukan yang dipilih rakan sebaya, sekolah, masyarakat, media massa dan persekitaran Dapat mewujudkan Dapat melindungi institusi perpaduan yang erat tidak mahupun diri sendiri mengira bangsa dan agama Contoh : Sukaneka,dan Hak Hari Contoh Milik Blog Sains Sukan : Sukan taekwondo, www.sainsukanblog.wordpress.com Keluarga judo, silat, menembak dan

TAMAT

Hak Milik Blog Sains Sukan www.sainsukanblog.wordpress.com