Anda di halaman 1dari 47

Hakcipta : SKSG 2009

LDK1 LDK2 LDK3 LDK4 LDK5 LDK6


Hakcipta : SKSG 2009

K1
LD

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
1. KETENTUAN AZAN DAN IQOMAH Hakcipta : SKSG 2009

 
Azan : Panggilan untuk menunaikan
solat fardu secara berjamaah. Sedangkan
orang yang mengumandangkan azan
disebut Muazin.
 
Iqamah : Dikumandangkan sebagai
pertanda solat berjamaah akan segera
dimulaikan. Sebelum mengumandangkan
azan, seorang muazin hendaklah
mengetahui adab-adab melaksanakan
azan.
 
Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa
LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
ADAB MELAKSANAKAN AZAN
Adab melaksanakan azan menurut ulama Hakcipta adalah sebagai
: SKSG 2009
berikut :
 
1. Muazin hendaklah tidak menerima upah.
2.  Muazin harus suci dari hadas besar, hadas kecil dan
najis.
3.  Muazin menghadap ke arah kiblat ketika melafazkan
azan.
4. Ketika membaca hayya 'ala as-salah, muazin
menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan.
Kemudian, ketika membaca hayya 'ala al-falah
muazin menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kiri.
5. Muazin memasukkan dua anak jarinya ke dalam
kedua telinganya.
6. Muazin hendaknya bersuara nyaring.
7. Muazin tidak boleh bercakap ketika
mengumandangkan azan.
8. Setelah mengumandangkan azan, muazin hendaknya
berdoa (doa setelah azan).
 
Azan dan iqomah hendaklah dilafazkan oleh seorang lelaki,
Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa
kecualiLDK1
jika perempuan
Azan hanya iqomah
Adab Azan sahaja. Iqomah
/JawabAzan Azan/Iqomah
‫‪JAWAB AZAN‬‬ ‫‪LAFAZHakcipta‬‬
‫‪AZAN‬‬ ‫‪: SKSG 2009‬‬

‫اَلُ أَكْبَرُ الُ َأكْبَرُ‬ ‫اَلُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ(‪)2X‬‬

‫شهَدُ َأنْ لّ إِلَهَ إِلّ ال‬


‫أَ ْ‬ ‫شهَدُ أَنْ لّ إِلَهَ إِلّ ال(‪)2X‬‬
‫أَ ْ‬
‫َأشْهَدُ أَنّ مَحَمّدًا ّرسُولُ ال(‪)2X‬‬
‫شهَدُ أَنّ مَحَمّدًا رّسُولُ ال‬
‫أَ ْ‬
‫لَ حَولَ وَلَ ُقوّةَ إِلّ بِالِ‬
‫حَىّ عَلَى الصّلَة(‪)2X‬‬

‫لَ حَولَ وَلَ ُقوّةَ إِلّ بِالِ‬ ‫حَىّ عَلَى الفَلَح(‪)2X‬‬


‫اَلُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ‬
‫اَلُ أَكْبَرُ الُ َأكْبَرُ‬
‫لَ إِلَهَ إِلّ ال‬
‫لَ إِلَهَ إِلّ ال‬
‫‪Ketentuan‬‬ ‫‪Lafaz‬‬ ‫‪Lafaz/Jawab‬‬ ‫‪Doa‬‬
‫‪LDK1‬‬ ‫‪Azan‬‬ ‫‪Adab Azan‬‬ ‫‪/JawabAzan‬‬ ‫‪Iqomah‬‬ ‫‪Azan/Iqomah‬‬
‫‪JAWAB IQAMAH‬‬ ‫‪LAFAZ‬‬ ‫‪IQAMAH‬‬
‫‪Hakcipta : SKSG 2009‬‬

‫اَلُ أَكْبَرُ الُ َأكْبَرُ‬ ‫اَلُ أَكْبَرُ الُ أَكْ َب ُر‬


‫شهَدُ أَنْ لّ إِلَهَ إِلّ ال‬
‫أَ ْ‬ ‫َأشْهَدُ أَنْ لّ إِلَهَ إِلّ ال‬
‫شهَدُ َأنّ مَحَمّدًا رّسُولُ ال‬ ‫أَ ْ‬ ‫أَشْهَدُ أَنّ مَحَمّدًا رّسُولُ ال‬
‫حَىّ عَلىَ الصّلَة‬ ‫حَىّ عَلَى الصّلَة‬
‫حىّ عَلىَ ال َفلَح‬
‫َ‬ ‫حَىّ عَلَى الفَلَح‬
‫أَقَا َمهَا الُ وَأَدَا َمهَا مَادَامَ ِ‬
‫ت‬ ‫قَدْ قَامَةِ الصّلَةُ ‪ ,‬قَدْ قَامَةِ‬
‫جعَلَنِى مِن‬
‫السّ َموَاتِ وَالَرضِ وَ َ‬ ‫الصّلَةُ‬
‫صَالِحِى أَه ِلهَا‬ ‫اَلُ أَكْبَرُ الُ أَكْ َبرُ‬
‫اَلُ أَكْبَرُ الُ َأكْبَرُ‬ ‫لَ إِلَهَ إِلّ ال‬
‫‪Azan‬لَ إِلَهَ إِلّ ال‬
‫‪LDK1‬‬ ‫‪Ketentuan‬‬ ‫‪Adab Azan‬‬ ‫‪Lafaz‬‬
‫‪/JawabAzan‬‬
‫‪Lafaz/Jawab‬‬
‫‪Iqomah‬‬
‫‪Doa‬‬
‫‪Azan/Iqomah‬‬
DOA SELEPAS AZAN DAN IQOMAH
Hakcipta : SKSG 2009

‫ب هَذِ ِه الدّعوَ ِة التّامّ ِة وَالصّلَ ِة‬


ّ َ‫اللّهُمّ ر‬
َ‫ت سَيّدَنَا مُحَ ّمد‬ ِ ‫ ا‬, ‫القَائِمَ ِة‬
‫ وَابعَثهُ مَقَامًا مَحمُودَا‬, ‫الوَسِيلَةَ وَال َفضِيلَ َة‬
ُ‫اّلذِى وَعَدتّه‬
‫إِ ّن لَ تُخلِفُ الِيعَاد‬
Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa
LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

K2
LD

LDK1 LDK2 LDK3 LDK4 LDK5 LDK6


Hakcipta : SKSG 2009

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

TERTIB
Mendahulukan yang
dahulu. Mengakhirkan
yang akhir.

Berdiri Membaca
LDK2 Tegak Takbir Ihram Surah Ruku’

Iktidal Sujud Duduk Antara 2 Tahiyat Tahiyat Salam Tertib


Sujud Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

K3
LD

LDK1 LDK2 LDK3 LDK4 LDK5 LDK6


Hakcipta : SKSG 2009

LDK3 Baiyyinah Qadr Alaq


Hakcipta : SKSG 2009

LDK3 Baiyyinah Qadr Alaq


Hakcipta : SKSG 2009

LDK3 Baiyyinah Qadr Alaq


Hakcipta : SKSG 2009

LDK3 Baiyyinah Qadr Alaq


Hakcipta : SKSG 2009

LDK3 Baiyyinah Qadr Alaq


Hakcipta : SKSG 2009

K4
LD

LDK1 LDK2 LDK3 LDK4 LDK5 LDK6


Hakcipta : SKSG 2009

Tahiyyat Tahiyyat
LDK3 Niat Solat Fatihah Awal Akhir Doa Qunut
Hakcipta : SKSG 2009

Tahiyyat Tahiyyat
LDK3 Niat Solat Fatihah Awal Akhir Doa Qunut
Hakcipta : SKSG 2009

Tahiyyat Tahiyyat
LDK3 Niat Solat Fatihah Awal Akhir Doa Qunut
Hakcipta : SKSG 2009

(1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.
(2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
(3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
(4) Yang menguasai hari pembalasan
(5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada
Engkaulah kami mohon pertolongan.
(6) Tunjukilah kami jalan yang lurus,
(7)(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat
kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat.
LDK3 Niat Solat  
Fatihah Tahiyyat Tahiyyat Doa Qunut
Awal Akhir
Hakcipta : SKSG 2009

Tahiyyat Tahiyyat
LDK3 Niat Solat Fatihah Awal Akhir Doa Qunut
Hakcipta : SKSG 2009

Tahiyyat Tahiyyat
LDK3 Niat Solat Fatihah Awal Akhir Doa Qunut
‫‪Hakcipta : SKSG 2009‬‬

‫‪KEM‬‬
‫‪SOLAT 1‬‬ ‫ت وَتَوَلّنِي فِيْمَنْ تَوَلّيْتَ‬
‫ت وَعَافِنِي فِيْمَ ْن عَافَيْ َ‬
‫اَللّهُ ّم اهْدِنِي فِيْمَ ْن هَدَيْ َ‬

‫‪KEM‬‬
‫‪SOLAT 2‬‬
‫ك تَقْضِي وَ َل يُقْضَي‬
‫ت فَإِنّ َ‬
‫ك وَقِنِي شَرّمَا قَضَيْ َ‬
‫وَبَارِ ْك لِي فِيمَا أَعْطَيْ َ‬
‫عَلَيكَ‬
‫‪KEM‬‬
‫ت رَبّنَا وَتَعَالَيْتَ‬
‫ت وَلَ يَعِزّمَنْ عَادَيْتَ تَبَا َركْ َ‬
‫وَإِنّ ُه َل يَذِلّ مَ ْن وَالَيْ َ‬
‫‪SOLAT 3‬‬

‫‪KEM‬‬
‫ل عَلَى‬
‫صلّى ا ُ‬
‫ب اِلَيْكَ وَ َ‬
‫ت وَأَسْتَغْفِرُ َك وَأَتُوْ َ‬
‫َفلَكَ الْحَمْدُ َعلَى مَا قَضَيْ َ‬
‫سَيّدَنَا مُحَمّ ٍد وَ َعلَى آلِ ِه وَصَحْبِ ِه وَسَلّمَ‬
‫‪SOLAT 4‬‬

‫‪Tahiyyat‬‬ ‫‪Tahiyyat‬‬
‫‪LDK3‬‬ ‫‪Niat Solat‬‬ ‫‪Fatihah‬‬ ‫‪Awal‬‬ ‫‪Akhir‬‬ ‫‪Doa Qunut‬‬
Hakcipta : SKSG 2009

K4
LD

LDK1 LDK2 LDK3 LDK4 LDK5 LDK6


Hakcipta : SKSG 2009

1. Orang Islam (orang bukan Islam tidak wajib


berwudhu')
2. Mumayiz, iaitu telah dapat membezakan
yang baik dengan yang buruk sesuatu
pekerjaan, yakni yang telah berusia 9 tahun.
3. Air mutlak (air yang suci lagi menyucikan).
4. Bersih dari Haidh, Nifas dan Junub atau
dalam Hadas Besar.
5. Jangan ada pada anggota kita sesuatu
benda yang dengannya, sebabnya tidak sampai
air ke kulit/rambut/kuku seperti cat, lilin, getah,
tatoo di kulit, pewarna rambut, pewarna kuku,
gincu bibir, eyeshadow dsb.
6. Mengetahui dan dapat membezakan mana
yang fardhu dan sunat. Lafaz/Jawab Doa
LDK1 Syarat Wudu Rukun Wudu T Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

BERSIHKAN KEDUA-DUA BELAH BERKUMUR & BERSIHKAN HIDUNG


TANGAN (SUNAT) (SUNAT)

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

1. NIAT, iaitu diniatkan di dalam hati untuk


mengerjakan wudhu', bacalah diwaktu mula
hendak membasuh muka:-

“SAHAJA AKU MENGANGKAT HADAS KECIL KERANA ALLAH TAALA”

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

2. MEMBASUH MUKA, mengalikan air serta


meratakannya keseluruh muka yang dibasuh
itu, dari dahi sampai ke dagu dan dari telinga
kanan hingga ke telinga kiri - 3 Kali.

NIAT DAN MEMBASUH MUKA (RUKUN) DARI TELINGA KIRI-KANAN

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

3. MEMBASUH KEDUA TANGAN HINGGA


DUA SIKU, dimulai dari siku hingga sampai
kedua hujung jari. Mulakan dari tangan kanan
dahulu diikuti tangan kiri, lakukan sebanyak -
3 Kali.

HUJUNG JARI HINGGA KE SIKU


MULAKAN TANGAN KANAN DAHULU
(RUKUN)

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

4. MENYAPU AIR KE KEPALA, merata


menyapu kepala dengan air sekurang-
kurangnya tiga helai rambut dan yang lebih
baik ialah menyapu seluruh kepala. - 3 Kali.

MENYAPU AIR KE KEPALA (RUKUN) MENCUCI KEDUA TELIGA (SUNAT)

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

5. MEMBASUH KEDUA KAKI, mengalir dan


ratakan air kepada dua kaki serta celah-celah
jari kaki tumit hingga bukulali atau matakaki,
mulakan sebelah kanan dahulu. - 3 Kali.

MEMBASUH KEDUA BELAH KAKI


MULAKAN DENGAN KAKI KANAN
(RUKUN)

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

6. TERTIB, mengikut urutan atau turutan


yang dahulu didahulukan dan yang kemudian
dikemudiankan.

RUKUN

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

1. MEMBACA BASMALLAH : Sebagaimana


dalam berwudhu’, dalam tayammum juga
disyari’atkan untuk memulainya dengan
membaca basmalah

2. NIAT, iaitu diniatkan di dalam hati untuk


mengerjakan tayammum',

“SAHAJA AKU BERTAYAMMUM MENGHARUSKAN


SOLAT KERANA ALLAH TAALA”

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

3. MENEPUK DEBU DENGAN 2 TAPAK


TANGAN
Perbuatan ini dilakukan untuk
mengambil debu yang akan dipergunakan
untuk bertayammum (mengusap muka dan
kedua tangan).
 

MENEPUK DEBU DENGAN TAPAK TANGAN

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

4. MENIUP DEBU DI TAPAK TANGAN


Perbuatan ini dilakukan agar debu yang
menempel di telapak tangan tidak terlalu
banyak atau tebal, bukan untuk
menghilangkannya. Oleh sebab itu tiupannya
jangan terlalu kuat, agar debu di telapak
tangan tidak hilang.

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

5. MENYAPU ATAU MENGUSAP KE


MUKA.
Cara mengusap debu ke muka adalah
meyapukannya ke seluruh bagian muka dari
atas ke bawah, sampai rata ke seluruh
bagian muka, seperti dilakukan dalam
membasuh muka ketika berwudhu’.
Menyapu muka dalam tayammum dilakukan
satu kali. 

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

6. MENEPUK DEBU KALI KEDUA


Dilakukan seperti menepuk debu untuk
menyapu muka yang telah diterangkan di
atas.

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

6. MENEPUK DEBU KALI KEDUA


Dilakukan seperti menepuk debu untuk
menyapu muka yang telah diterangkan di
atas.

7. MENIUP SEKALI LAGI


Meniup debu sebelum menyapu tangan
dilakukan seperti meniupkannya sebelum
meyapu muka.
Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa
LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

8. MENYAPU KEDUA TANGAN


Menyapu kedua tangan dilakukan
dengan cara menyapukan debu di telapak
tangan kiri ke tangan kanan, dari bagian
belakang telapak tangan di ujung jari-jari,
terus ke atas sampai siku bagian belakang,
kemudian diputar ke baian depan siku,
terus mengusapkannya ke bawah sampai
telapak tangan kiri dengan debu di telapak
tangan kanan.Cara serupa dilakukan
terhadap tangan kiri dengan debu di
telapak tangan kanan.
Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa
LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

MENYAPU TANGAN KANAN DAHULU

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah
Hakcipta : SKSG 2009

BERDOA SELEPAS TAYAMMUM


Doa yang dibaca setelah tayammum
sama dengan doa yang dibaca sesudah
wudhu’ .

Ketentuan Lafaz Lafaz/Jawab Doa


LDK1 Azan Adab Azan /JawabAzan Iqomah Azan/Iqomah

Anda mungkin juga menyukai