Anda di halaman 1dari 1

Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Besut, Terengganu

:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ::

RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR


INTERNSHIP TARIKH 1 JULAI 2013

Nama mata pelajaran: KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5


Nama Kelas/tahun Tajuk Kemahiran (Rujuk HSP) 5 TERATAI Ikan Hiasan Masa 12.15 TGH -1.15 TGH

Reka Bentuk dan Teknologi

Objektif Umum Hasil pembelajaran

Mengetahui Bahagian-bahagian Ikan Hiasan i. ii. iii. Murid menyebut lapan bahagian ikan hiasan dengan betul. Murid dapat menyebut jenis-jenis ikan hiasan. Murid melengkapkan lembaran kerja bahagian ikan dan jenis-jenis ikan hiasan.

Aktiviti pembelajaran

i. ii. iii.

Muird dipaparkan dengan rajah bentuk ikan. Murid menyatakan jenis-jenis ikan hiasan melaui secara permainan kuiz. Murid melengkapkan lembaran kerja tentang ikan hiasan.

Kemahiran Berfikir

Mentafsir, meramal, menghubungkait

Refleksi pengajaran

Secara keseluruhannya murid terlibat aktif sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti permainan dan berkumpulan banyak membantu meningkatkan minat murid tentang proses P&P. Secara keseluruhannya saya berpuashati dan objektif P&P tercapai

Kehadir an

__ / __

_________________________ Tandatangan pelajar

_________________________ Tandatangan Mentor / Guru Besar