Anda di halaman 1dari 3

SALINAN POLITEKNIK

Sila lekatkan Kad Perniagaan


Anda di sini
Please attach your company
Business card here

SURAT JAWAPAN DARI ORGANISASI LATIHAN


(Untuk diisi dan dikembalikan kepada Politeknik Sultan Azlah Shah Email : unit_li@psas.edu.my atau Faks : 054544607)
Nama dan Alamat Organisasi Latihan

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
No. Tel :___________________ No. Fax :___________________

Pengarah
Politeknik Sultan Azlan Shah
35950 Behrang, Perak Darul Ridzuan
(U/P : Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri)
Tuan,
TAWARAN PENEMPATAN PROGRAM LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa pihak kami;
*
Bersetuju
*Sila tandakan pada ruang yang berkenaan
*
Tidak bersetuju
menerima pelajar berikut untuk menjalani latihan industri di organisasi kami dari
_________________
hingga ____________________________.
3.

Butiran pelajar adalah seperti berikut;

Nama
:
______________________________________________________________________
Pelajar
No. Pend.
:
Program
:
_____________________
__________________________________
No.
Kelas
:
:
_____________________
__________________________________
Telefon
4.

Pelajar ini akan ditempatkan di bahagian/unit;


_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(alamat tempat lapor diri jika berlainan dari alamat


di atas)

Sekian, terima kasih.


_________________________________________
Nama Pegawai
:

Jawatan

:
UNTUK SIMPANAN
ORGANISASI LATIHAN

SURAT JAWAPAN DARI ORGANISASI LATIHAN


(Untuk diisi dan disimpan oleh Organisasi Latihan)
Nama dan Alamat Organisasi Latihan

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
No. Tel :___________________ No. Fax :___________________

Pengarah
Politeknik Sultan Azlan Shah
35950 Behrang, Perak Darul Ridzuan
(U/P : Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri)
Tuan,
TAWARAN PENEMPATAN PROGRAM LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa pihak kami;
*
Bersetuju
*Sila tandakan pada ruang yang berkenaan
*
Tidak bersetuju
menerima pelajar berikut untuk menjalani latihan industri di organisasi kami dari
_________________
hingga ____________________________.
3.

Butiran pelajar adalah seperti berikut;

Nama
:
______________________________________________________________________
Pelajar
No. Pend.
:
Program
:
_____________________
__________________________________
No.
Kelas
:
:
_____________________
__________________________________
Telefon
4.

Pelajar ini akan ditempatkan di bahagian/unit;


_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(alamat tempat lapor diri jika berlainan dari alamat


di atas)

Sekian, terima kasih.


_________________________________________
Nama Pegawai
:

Jawatan