Anda di halaman 1dari 9

Bab 7 a.

Semenanjung Arab

ISLAM DI ASIA TENGGARA b. India

Pengenalan c. China.

1. Kedudukan yang strategik sebab: 2. Teori Semenanjung Arab:

a. Kedudukan Asia Tenggara di a. Dikemukakan oleh John Crawford


tengah perjalanan Timur Barat . disokong Syed Muhamad Naquib Al-
Attas. Buktinya:
b. Dihubungi dengan Selat Melaka
dan Laut Cina Selatan i. Aktiviti perdagangan menerusi
catatan China yang
c. Hubungan penting Cina dan India. menyataka orang Arab dan
Parsi tmempunyai
d. Mewujdkan banyak bandar spt: petempatan di Canton pd
Srivijaya, Perlak, Pasai, Melaka, 300M.
Bantam, Cheribon, Makasar, Brunei,
dan Pattani. ii. Pedagang Arab dapat kuasai laut
dari pelabuhan Iskandariah
e. Ada hubungan dengan Mocha, hingga China. Telah
Hormuz, Surat,Goa, Colombo, dan berdagang di rantau ini
Pantai Coromadel spt Masulipatam terutama setelah
dan Pondecherry.- Lautan Hindi. kemunculan Islam pada abad
Laut China Selatan – Canton@Amoy. 7M.

f. Faktor mempertemukan pedagang iii. Pedagang Arab singgah di


pelabuhan utama AT
i. – angin monsun Barat Daya dan sebelum ke China. Jadi
Timur Laut. tempat menunggu dari angin
monsun.
ii. – Jalan darat – Jalan Sutera.
iv. Menetap beberapa bulan dan
2. Sebelum kemunculan Islam AT menjadi mewujudkan perkampungan
kawasa dagangan Melayu, Arab, China dan dan ada urusan jual beli
India. barangan mewah dari China
dan India. Perkampungan
3. Jadi tarikan sebab:- Kekayaan hasilbumi – Islam – Ta Shih di
pertanian, logam, serta hasil hutan. Sumatera Utara pd 650M –
catatan China.
4. Apabila Islam berkembang menjadi pusat
penyebaran Islam. Sebelum Islam mereka v. Perkahwinan dengan orang
anutui Hindu, Buddha, agama nenek moyang. tempatan.
Menetap di Acheh, Pasai, Perlak, Melaka,
Brunei, Gerisik, Trengganu, Pattani dan vi. Wujud persamaan tulisan
Makasar. kesusasteraan di AT dan
Arab. Perkataan arab
Kedatangan Islam Di Asia Tenggara terdapat dalam tulisan Jawi,
Zapin dan dabus.
1. Teori kedatangan Islam dari:

1
vii. Pengislaman raja-raja melayu ii. Menyebarkan Islam dikalangan
oleh syeikh dari Arab spt peniaga China kemudian
dalam Hikayat Raja-Raja sebar ke AT.
Pasai. – Keturunan sufi.
Berjaya mengislamkan b. SQ Fatimi. Alasan beliau:
Merah Silu ( Malik al-
Salih. ) Raja Pattani – Phaya i. Berlaku perpindahan beramai-
Tu Nakpa – diislamkan ramai pedagang Islam di
Syeikh Said Canton ke AT pada 876M.

b. Mengapakah tertarik dengan ii. Diperkukuhkan dengan adanya


Islam: batu bersurat Kuala Berang.
Wujud Islam di Trengganu.
i. Tertarik dengan nilai Islam yang Dijumpai pd 1899M. Isi
murni. tulisan tentang hukum
syarak, peraturan dan
ii. Amalan pendakwah Islam undang-undang
mengamalkan nilai Islam kekeluargaan, hukuman zina,
yang murni spt hukuman terhadap yang
tidak hutang.
1. Kejujuran pedagang
Islam c. Bukti lain:

2. Mementingkan i. Penemuan batu nisan bertarikh


kebersihan 1028M di Kg Permatang
Pasir, Pulau Tambun, Pekan
3. Berhemah Pahang mempunyai ayat al-
tinggi. Quran dan kalimah Arab.

c. Catatan tempatan tentang ii. Bukti Islam telah sampai sbelum


pengislaman Raja-raja Melayu: abad 13M

i. Hikayat Raja-Raja Pasai. iii. Dibawa oleh mubaligh Cina


menerusi Laut Cina Selatan
ii. Hikayat Merong mahawangsa – ke Phang Rang IndoCina dan
Raja Kedah diislamkan oleh Pekan Pahang.
Syeikh Abdullah al-Yamani
iv. Persamaan seni bina China dan
iii. Hikayat Acheh – Syed Abdullah seni bina masjid di Kelantan,
Ariff berusaha kembangkan Melaka dan Jawa. Di Melaka
Islam. bentuk bumbung, atap
genting, warna merah dan
iv. Sejarah Kepulauan Sulu – Sharif kuning pada kayu kepala
Hassan dan Awlia sebar pintu dan tingkap,lantai,
Islam di Sulu. dinding, tangga, dan kolam
air.
3. Teori China: Dkemuka oleh: Emanuel
Gadinho : Alasan beliau: 4. Tori India : Dr\ari Wilayah Gujerat dan
Pantai Coromandel.abad 13M Dikemukan
i. Khan Fo atau Canton menjadi oleh:
pusat perdagangan Arab
sejak abad 9M a. Snouck Hurgronge.Buktinya:

2
i. Hubungan rantau AT dan India g. Wujud hubungan baik pedagang
sudah lama wujud. Boleh dengan penduduk tempatan.-
pedagang Islam India sebar pemerintah tempatan beri kelebihan
Islam ke AT. – beri peluang berdakwah.

ii. Gujerat pelabuhan penting pada h. Jawatan Syah Bandar beri kepada
zaman Alaudin Khinji di pedagang Islam krn kejujuran dan
India. amanah.

iii. Batu marmar pada batu nesan 2. Perkahwinan


Malik Ibrahim di Gerisik,
Jawa dan Malik al-Salih di a. Melalui prkahwinan biasa dan
pasai mempunyai ciri-ciri siasah
India.
b. Perkahwinan siasah dengan
iv. Kewujudan unsur India dan kerabat diraja. Mansur Shah dan
kebudayaan masyarakat. Muzaffar Shah berkahwin dengan
puteri raja Siak, Kampar,
5. Kesimpulan sejarawan kedatangan Islam Inderagiri, dan Jambi. Puteri Raja
menerusi - Pedagang kemudia oleh para Melaka dkahwinkan dengan Raja
ulama . Pahang dan Kedah.

Penyebaran Islam di Asia Tenggara. c. Perkahwinan biasa berlaku antara


pedagang atau ulama Islam dengan
Cara penyebaran: penduduk tempatan.

1. Perdagangan ( Bagaimana ) 3. Pengislaman Raja dan golongan bangsawan.

a. Pedagang China, India, dan Arab. a. Pengaruh Raja dan pembesar yang
kuat membolehkan rakyat memeluk
b. Hubungan dengan pelabuhan- Islam.
pelabuhan di Selat Melaka, Teluk
Siam, Indo China,Kepulauan Rempah b. Sebagai cth : Megat Iskandar
spt Maluku dan Makasar.- Pusat Shah Melaka, Raja Malik al Salih
kegiatan manusia dari pelbagai Pasai
tempat .
4. Kelahiran kerajaan Islam
c. Islam menjadi ikutan kerana
kemurnian Islam dan tingkah laku a. Kerajaan Perlak, Samudera-Pasai,
pendakwah serta pedagang. Melaka,Acheh, Demak,Mataram,
Sulu dan Mindanoa. Brunei, Pattani,
d. Semangat ingin mendakwah Johor Riau, Champa.
wujudkan perkampungan pedagang
Islam . b. Meluaskan kawasan pengaruhnya –
jadi pusat penyebaran Islam .
e. Pedagang juga membawa para
ulama. c. Melaka sejak abad ke – 15. Tu
Perak Bendahara Melaka. Berjaya
f. Sifat pedagang dan ulama – menawan pesisiran pantai Sumatera
berhemah, lemah lembut dan Utara, spt Aru, Rokan, Siak,
mahmudah – sopan santun, ikhlas, Kampar, dan Inderagiri.
dan lemah lembut.

3
d. Kerajaan Johor-Riau beruasaha i. Champa – Bukti keislaman
kembalikan keunggulan Kerajaan penemuan batu nesan 1039M dan
Melaka – cuba menghalang prasasti 1025M yg mencatatkan
penyebaran Kristian. syarat pembayaran cukai dan
hutang.
e. Demak sebarkan Islam ke Jawa
dengan menguasai Majapahit,
kemudian diikuti Pahang dan
Mataram. 5. Peranan pusat kebudayaan

f. Acheh – zaman Iskandar Muda, a. Pusat kebudayaan telah wujud di


menjadi kuasa yg kuat.Langkah yang Perlak, Samudera-Pasai, Riau, dan
diambil utk halang penyebaran Acheh.
Kristian.
b. Puasat keilmuan dan penyebaran
i. Menaungi kerajaan kecil. Di Islam.
Sumatera Utara dan negeri-
negeri di Tanah Melayu. c. Wujud Institusi pendidikan dan
gerdik pandai
ii. Menjadi pusat perdagangan yang
penting. d. Zaman Samudera-Pasai – menjadi
pusat penterjemahan kitab Arab ke
iii. Digelar serambi Mekah. Melayu. Antaranya Kitab al-Dural
al-Manzun dihantar oleh Sultan
g. Pattani – diislamkan pada 1457 – Mansur Shah. Diterjemah oleh
Raja Phaya Tu Nakpa menganut Makdun Patakan.
Islam tukar kepada Sultan Mahmud
Shah. e. Cerdeik pandai Samudera-Pasai
jadi pakar rujuk tentang agama.
i. Mula Islam sejak abad ke-10 –
dengan kedatangan f. Hasil kesusasteraan Zaman
pendakwah dan pedagang Melaka dipengaruhi tulisan Arab
Islam spt: Hikayat Muhamad Ali Hanafiah,
Hikayat Amir Hamzah, Hikayat
ii. Dilakukan sepenuhnya pd zaman Nabi Bercukur, Hikayat Muhamad
Sultan Muzaffar Shah. Ali Hanafiah dan Amir Hamzah
menjadi bahan bacaan dan
h. Brunei - pusat perdagangan semangat menentang mussuh dalam
penting di Borneo. Islammula perang.
tersebar pd abad ke – 15 dan 16.
g. Acheh – karya puisi spt : Bustanus
i. Catatan Cina 977M – Brunai Salatin – kisahkan sebuah kerajaan,
hantar seorang pembesar Pu istana kota dan taman-taman.
Ali ke China.
i. Ulama yang hasilkan karya
ii. Pendakwah Islam Syariff Ali pemikiran Islam spt Hamzah
Mufaqih Muqqadam atau al-Fansuri, Syeikh Nuruddin
Syarif Berkat. al-Raniri, Syeikh Samsudin
al-Sumaterani, dan Abdul
iii. Tersebar sehingga Sulu dan Rauf Singkel.
Mindanoa.

4
ii. Karangan Nuruddin al-Raniri – beramal dalam erti kata
Syarabul Asyikin, Asranul sebenar.
Ariffin, Puisi – Syair Burung
Pingai, Syair Perahu, Syair ii. Berusaha hapuskan pengangguran
Dagang, Syair Burung dengan kikis sifat malas.
Pungguk, dan Syair Sidang
Fakir. iii. Elak hidup sevara mewah dan
membazir.
h. Johor – pusat kebudayaan pd abad
ke-18 spt Thufat al-Nafis dan 7. Keistimewaan Islam
Peringatan Sejarah Johor. Juga
pusat emporium di AT. a. Mencakpi bidang kehidupan
antaranya :
6. Peranan mubaligh.
i. konsep Tuhan yang Maha
a. Syeikh Ismail, Fakir Muhamad, Esa, atau Tauhid,
Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan
Tajuddin al-Asfahani di Pasai ii. Keadilan,
,Melaka – Syeikh Abdul Aziz ,
Maulana Abu Bakar, dan Maulana iii. hak individu dan
Yusuf. masyarakat,

b. Di Melaka ajar perkara asas iv. kehiidupan yang harmoni,


secara tidak formal. Bila dah
berkembang cara formal. - Masjid, v. menyanjung akhlak mulia,
istana dan rumah menjadi tempat
pembelajaran. vi. konsep kebahagian di dunia
dan akhirat.
c. Institusi awal di pondok, atau
pesantren. Acheh – pondok dikenali vii. Islam menuntut manusia
sbg Dayah. berfikir secara rasional dan
pemikiran ini diterima.
d. Lahir tokoh spt: Hamzah Fansuri,
Abdul Rauf Singkel, Shamsuddin al- Pengaruh Islam di Asia Tenggara
Sumaterani.
Sebelum Islam masyarakat AT berpegang pada
e. Acheh jadikan ulama penasihat amalan Hindu, Buddha dan roh nenek moyang.
raja. – 22 ulama ditugaskan di Balai Wujud dalam politik, ekonomi, dan sosial.
Gadang.
Selepas Isla wujud unsur-unsur baru yg
f. Jawa – Wali Songo ( Wali diperkenalkan dan kekal hingga kini yang
Sembilan ) – Demak dijadikan pusat merangkumi dalam:
pergerakan dakwah Islamiah.
Dirikan masjid Agung Demak – 1. Pemerintahan dan Pentadbiran
markas dakwah.
1.1. Perubahan dalam sistem pemerintahan
g. Cara wali songo berdakwah: beraja. Dalam Sistem pentadbiran
Islam spt berikut:
i. Menimbulkan kesedaran dan
tanamkan semangat tentang 1.1.1. Sultan ( Raja ) – Ketua Negara
maksud bekerja dan dan Kerajaan

5
1.1.2. Mufti – penasihat Sultan . Wujud 1.1.6.2. Sultan Ali Mughayat
juga jawatan khadi, khatib, bilal, Shah – Aceh
pemungut zakat, penyelia baitul
mal, dan penjaga harta wakaf. 1.1.6.3. Sultan Iskandar Thani –
Acheh.
1.1.3. Penggunaan gelaran Sultan –
kelebihannya:- 1.1.7. Konsep Sultan :- bermakna
kuasa, kewibawaan, atau
1.1.3.1. kukuhkan kedudukan pemerintah.
kerajaan Islam
1.1.8. Konsep DewaRaja – Raja
1.1.3.2. jamin kewibawaan raja keturunan tuhan atau penjelmaan
tuhan hindu.
1.1.3.3. Setaraf dengan
kerajaan Islam lain dan 1.1.9. Penggunaan nama negeri spt:-
Acheh Darus Salam, Nama sultan –
1.1.3.4. memupuk semangat Sultan Mansur Shah bermaksud
persaudaraan di kalangan pemerintah yang dibantu Allah.
umat Islam. Sultan Mahmud Shah – Sultan
terpuji.
1.1.4. Dalam Hukum Kanun Melaka: –
1.1.10. Undang-undang
1.1.4.1. Raja Melaka diberi Syariah diperkenalkan.
gelaran Khalifahtul Mukminin
ertinya pemimpin orang 1.1.10.1. Di Melaka dimasukkan
mukmin. dalam Hukum Kanun Melaka.
Diperkenalkan oleh Sultan
1.1.4.2. Perkataan itu tercatat Muzaffar Shah. Zaman
pada wang syiling kerajaan Sultan Alaudin Riayat Shah
Melayu melaka, Johor, hukum syariah diamalkan
Pahang, Kedah, trengganu dengan tegas.
dan kelantan.
1.1.10.2. Tidak dapat dijalankan
1.1.4.3. Gelaran Zillulah fil’Alam sepenuhnya kerana ada
– bayangan Allah di dalam undang-undang adat.
alam digunaka juga.
1.1.10.3. Antara aspek syariah yg
1.1.5. Islam menjadi agama rasmi ada :- jenayah – kecurian,
dalam kerajaan Melaka, Acheh, pembunuhan,urusan
Brunei. pernikahan, perniagaan serta
pembahagian harta pusaka.
1.1.6. Penggunaan Konsep Khalifah
Allah ialah wakil Allah di bumi. – 1.1.10.4. Di Acheh – Kanun yang
Harus tunaikan amanah, dan sama ialah Kanun Mahkota
perintah dengan adil serta Alam – terangkan tentang
menerapkan unsur Islam bagi
menggantikan konsep dewaraja 1.1.10.4.1. Tanggungjawab
Hindu. Cth Sultan yang alim :- raja, catat adat
istiadat dan
1.1.6.1. Sultan al-Zahir
Samudera-Pasai. 1.1.10.4.2. Peraturan
tradisi Acgeh spt

6
Balairung Seri dipimpin Yg terkenak Dayah Bukit Ce Breek
Sultan, Balai Majlis pada 9M.
Mahkamah Rakyat oleh
Kadi Malik al-Adi. 2.3.2. Samudra-Pasai :- Pusat
terjemahan karya agama – tempat
1.1.11. Konsep Jihad. rujukan kerajaan Islam lain spt
Semangat penentangan terhadap Melaka.
penjajahan. Tokoh agama yang
membicarakan Jihad:- 2.4. Pendidikan Pondok muncul seawal
kedatangan dan peluasan Islam di
1.1.11.1. Syeikh Nuruddin al-Raniri, AT.spt di Pattani, Acheh, dan Jawa.

1.1.11.2. Abdul Rauf Singkel, 2.5. Tempat belajar dan masyarakatnya:-

1.1.11.3. Syeikh Daud Pattani @ 2.5.1. Pondok – masyarakat tempatan


Syeikh Daud bin Abdullah dan pelajar negeri lain : Pattani.
bin Idris al-Pattani :-
membolehkan orang melayu 2.5.2. Melaka :- Rumah ulama, masjid
belajar agama Islam dan dan surau – atidak formal dan
bahasa melayu terutama masyarakat bawahan, Istana –
Jawi. formal dan golongan bangsawan.

1.1.11.4. Maksud Jihad – 2.5.3. Acheh :- Lebih sistematik.


Menegakkan Islam, Terdapat peringkat :
Menentang kemiskinan dan
capai kehidupan yg 2.5.3.1. rendah ( rangkang )
sempurna.
2.5.3.2. menengah ( muenasah )
2. Sistem Pendidikan
2.5.3.3. pengajian tinggi. Atau
2.1. Sebelum Islam pendidikan hanya Universiti ( Jamiah Bait
terbatas kepada golongan bangsawan Rahman )
sahaja.
2.5.3.4. Wanita juga digalakkan
2.2. Selepas Islam tersebar luas kepada belajar dan diberi peluang
seluruh masyarakat. Disebarkan yang sama dengan lelaki baik
melalui: dalam pemerintahan. Dalam
pemerintahan Sultan
2.2.1. Istana Safiatudin –

2.2.2. Pondok 2.5.3.4.1. 22 wanita


anggotai Majlis Rakyat
2.2.3. Pesantren Acheh drp 73 ahli.

2.2.4. Madrasah 2.5.3.4.2. 9 jadi ahli


jawatankuasa kerja
2.2.5. Surau. Mahkamah Rakyat,
terdapat juga
2.3. Pusat pendidikan awal Islam:
2.5.3.4.3. Undang-
2.3.1. Kerajaan Perlak di Sumatera undang lindungi hak
Utara – melalui Dayah @ Pondok.

7
wanita sebagai anak, syukur, masjid, berkat, dan
ibu, tunggal dan isteri. alam.

2.5.3.5. Digelar serambi mekah. 3.1.1.4. Lahir juga sasterawan


spt Tun Seri Lanang,
2.6. Peranan Institusi Pendidikan: Shamsudin al-Sumaterani
dan Abdul Rauf Singkel.
2.6.1. Istana :- tempat ulama bicara
hukum dengan sultan dan 3.1.2. Bahasa melayu menjadi
pembesar , juga sampaikan ilmu
dan nasihati sultan. 3.1.2.1. Bahasa Lingua Franca.

2.6.2. Surau :- tempat belajar al- 3.1.2.2. Bahasa Ilmu


Quran secara tidak formal dan
gurunya ajar tidak tetap. 3.1.2.3. menjadi lebih mantap
cth:- cerita panji dalam
2.6.3. Madrasah :- sistem pendidikan bahasa Jawa disampaikan
formal. dalam bahasa Melayu.

2.6.4. Pondok:- pusat pengajian Islam 3.1.2.4. Hasil kesusasteraaan


terutama di Pattani dan T melayu. Melayu terpengaruh dengan
Acheh – Dayah, Jawa – Pesantren. bentuk, gaya dan tatabahasa
Arab. Spt Gurindam, syair,
2.6.4.1. Subjek yang diajar:- nazam, dan cerita hikayat..
Fikah, Usuludin, Tasauf, Hasil sastera Arab Parsi
hadis dan Tafsir, bahasa yang diterjemah:-
pengantar – Melayu dan
Arab. 3.1.2.4.1. Hikayat Perang
Badar
2.6.4.2. Keperluan asas
disediakan oleh pelajar 3.1.2.4.2. Hikayat Nur
sendiri. Muhamad

3. Bahasa dan Kesusasteraan 3.1.2.4.3. Hikayat Bulan


Berbelah
3.1. Pengaruh Islam dapat dikenalpasti
melalui:- 3.1.2.4.4. Hikayat Nabi
Wafat
3.1.1. Tulisan – Jawi, Angka tulisan
jawi, 3.1.2.5. Penggunaanya dalam
bidang banyak bidang –
3.1.1.1. Ulama tempatan ubah ekonomi,politik,
suai huruf Arab bagi kesusasteraan, lingua franca
perkataan Melayu. . Abad ke 17M digunakan
sebagai bahasa ersuratan,
3.1.1.2. Jadi tulisan rasmi- perhubungan antara wilayah,
ambilalih tulisan Palava ilmu pengetahuan, dakwah.
Dewanagari.
4. Cara Hidup
3.1.1.3. Istilah Arab
digunapakai spt Sultan,

8
4.1. Sebelum Islam dipengaruh oleh 5.1.4. Seni bina spt masjid, surau,
animisme, hindu dan buddha.Selepas rumah kediaman guna kaligrafi
Islam:- arab. Cth Masjid Ubudiah Kuala
Kangsar, Masjid Brunei.
4.1.1. nsur semangat dan keramat
beransur hilang. 6. Ekonomi.

4.1.2. Cara Islam diasimilasikan – 6.1. Wujud Baitul Mal- di Acheh oleh Sultan
wujud cara berpakaian Islam spt:- Iskandar Muda Mahkota Alam.
bertudung, bersongkok. Berfungsi sebagai Perbendaharaan
Negara dari hasil :-
4.1.3. Islam jadi Addin – satu cara
hidup yang lengkap dan 6.1.1. Zakat dan Sedekah.
menyeluruh.
6.1.2. Harta milik negara – kekayaan
4.1.4. Sistem sosial berubah:- sumber alam spt minyak

4.1.4.1. Tiada kelas – wujud 6.1.3. Pelaburan dan saham yang dijual
persaudaraan Islam dan kepada umat Islam melalui istitusi
persamaan taraf. yang ditubuhkan BaitulMal.

4.1.4.2. Nilai akhlak Islam jadi 6.2. Islam galakkan umatnya rajn bekerja
panduan hidup. dan melarang mengemis.

4.1.4.3. Sifat tolong menolong, 6.3. Nilai jimat cermat, dan menghalang
hormat menghormati, dan unsur yang bertentangan dengan
berkerjasama, bersatu padu ekonomi Islam spt Riba, tipu, peras,
dan wujud semangat penindasan.
kerjasama.

5. Kesenian

5.1. Kesenian Islam yang meresap:-

5.1.1. Khat – pada batu nesan , bilah


mata keris, dan ukiran kayu .
Kreativiti masyarakat tempatan
batu nesan semakin menarik spt:
Batu nesan Sultan al-Malik
Ibrahim.

5.1.1.1. Ditulis dengan ayat al-


Quran, selain syair,

5.1.1.2. Makam Naina Hisham


al-Din 1420M, pengaruh seni
Arab Parsi.

5.1.2. Seni Bina -

5.1.3. Seni Ukir.