UPA PENDIDIKAN ISLAM

UNIT ISU STRATEGIK

: :

PENDIDIKAN ISLAM Pemimpin Pertengahan Kurang Mahir Dalam Pengurusan Instruksional Yang Berkesan Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Pendidikan Yang Berintegriti. Sasaran TOV 40% 2009 60% 2010 80% 2011 100% (Inisiatif) Strategik 1. Meningkatan Pengurusan Instruksional.

MATLAMAT STRATEGIK 1 :

Bil 1.

Objektif

KPI

Meningkatkan kemahiran dan kecekapan 100% penglibatan dalam pengurusan instruksional kepada semua kursus peningkatan. pemimpin pertengahan pada akhir 2011.

2.

Meningkatkan kemahiran pengurusan 100% penglibatan dalam pemantauan pengajaran dan pembelajaran kursus peningkatan yang berkesan kepada 100 % Guru Guru Pendidian Islam pada akhir 2011.

50%

100%

100%

100%

1. Meningkatkan Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran.

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN 1

UPA PENDIDIKAN ISLAM

OBJEKTIF 1 : STRATEGI1 Bil :

Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan instruksional kepada semua pemimpin pertengahan pada akhir 2011. Meningkatan Pengurusan Instruksional. Pegawai Bertanggungjawab Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Jan 2009 KPI Output Catatan

Aktiviti

Kos/Sumber

1

Kursus Kajian Tindakan

KPP

RM5,000.00 LDP

Mac 2009 Bilangan Kertas Prosiding Bahan Kerja Yang Seminar Dibentangkan

Setahun sekali

2

Pemantauan Pengurusan Instruksional Dalam Kalangan GPI

KPP

RM5,000.00 ABM (Men. Ren.)

Jan 2010

Feb 2009

Bilangan Pemantauan

Laporan Pemantauan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada 70% Guru Pendidikan Islam pada akhir 2011. PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN 2

UPA PENDIDIKAN ISLAM

STRATEGI 1 :

Meningkatkan Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran. Pegawai Bertanggungjawab KPP Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Jan 2009 Jan 2009

Bil

Aktiviti

Kos/Sumber RM3,500.00 LDP / PPK

KPI

Output

Catatan

1

Membina Modul Penyeliaan / Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Penyeliaan Berkelompok

Modul Siap Dibina

Modul Penyeliaan

2

KPP

RM3,500.00 ABM (Men. Ren.)

Jun 2009

April 2009

Bilangan Penyeliaan

Laporan Penyeliaan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : :

M1:1:1 Kursus Pengurusan Instruksional Unit Pendidikan Islam Pengurusan Instruksional Perlu Dimantapkan Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Pemimpin Pertengahan Akan Dapat Menguasai Kemahiran Pengurusan Instruksional lebih Berkesan 3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

KOD PIPP

: Bil 1

T3F2S2 Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari 2009 Mac – Mei 2009 April 2009 Julai 2009 Ogos 2009 September 2009 Kos Pelaksanaan 100.00 200.00 200.00 2,000.00 7,000.00 200.00 1,300.00 Format Pelaporan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Konsep / Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk 3 Mesyuarat pelaksanaan 4 Mengumpul Bahan Kursus dan Percetakan 5 Mengurus Pakej Kursus 6 Pelaksanaan Kursus 7 Post-mortem 8 Pelaporan dan penilaian PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : :

UNIT PENDIDIKAN ISLAM Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Kurang Berkesan Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan,Kemahiran Dan Sahsiah

MATLAMAT STRATEGIK 2 :

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

4

UPA PENDIDIKAN ISLAM

BIL 1

OBJEKTIF Meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemahiran guru dalam mata pelajaran P.Islam pada tahap 100% sebelum akhir 2011 Memberi latihan pedagogi secara berkesan kepada semua guru-guru P.Islam baru sebelum akhir 2011 Memberikan latihan pedagogi secara berkesan kepada semua guru j-QAF yang mengajar Pemulihan Jawi,Tasmik,Literasi Al-Quran dan Bahasa Arab Komunikasi sebelum akhir 2011 Memberikan latihan pedagogi secara berkesan kepada semua guru KAA yang mengajar Bahasa Arab SM sebelum akhir 2011. M1:1:1

KPI 100% guru yang diberi latihan 100% guru yang diberi latihan

TOV 0%

SASARAN 2009 33%

2010 66%

2011 100%

INISIATIF / STRATEGIK 1. KURSUS

2

0%

33%

66%

100%

1. KURSUS

3

100% guru yang diberi latihan

0%

33%

66%

100%

1. KURSUS

4.

100% guru yang diberi latihan

0%

33%

66%

100%

1. KURSUS

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

Pemantauan Pengurusan Instruksional Dalam Kalangan Guru-guru Pendidikan Islam Pengurusan Instruksional Dalam Kalangan Guru-guru Pendidikan Islam Kurang Berkesan Memastikan peserta Kursus mengamalkan pengurusan instruksional lebih berkesan T3F2S2 5

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Huraian Aktiviti

1 Membentuk Jawatankuasa Pemantauan dan Mengenalpasti Kumpulan Pemantau 2 Mengenalpasti kumpulan sasar 3 Menyediakan Jadual Pemantauan 4 Melaksanakan Pemantauan 5 Pelaporan dan penilaian

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2009 Disember 2009 Disember 2009 Jan – Okt 2010 Mei dan Nov 2010

Kos Pelaksanaan 3,000.00 1,000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Senarai Jawatankuasa Senarai Kumpulan Sasar Jadual Pemantauan

Format Pelaporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

M1:2:1 Membina Modul Penyeliaan / Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran P.Islam Memberi Panduan / Prosedur Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran P.Islam Pemimpin Pertengahan Dapat Melaksanakan Penyeliaan / Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Modul T5F2S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

6

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil 1

Huraian Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Pembinaan Modul

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009 April 2009 Mei 2009 Jun 2009

Kos Pelaksanaan 200.00 3,000.00 200.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Senarai Jawatankuasa

2 Pengurusan Pakej Mesyuarat Penyelarasan pengumpulan bahan Mesyuarat dan Perbengkelan 4 Pembinaan Modul Mesyuarat Penyelarasan 5 Pemurnian Modul 3 6 Percetakan Modul 7 Penataran Penggunaan Modul 8 Pelaporan dan Penilaian PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : : Bil M1:2:1

Format Pelaporan

Penyeliaan Berkelompok Kemahiran Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Mengenalpasti Kemahiran Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Dapat maklumbalas tentang kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pemantauan pengajaran dam pembelajaran. T6F3S1 Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt)

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

7

UPA PENDIDIKAN ISLAM

1 2 3 4 5

Membentuk Jawatankuasa Pemantauan dan Mengenalpasti Kumpulan Pemantau Mengenalpasti kumpulan sasar Menyediakan Jadual Pemantauan Melaksanakan Pemantauan Pelaporan dan penilaian

Mac 2009 Mac – Apr2009 Mei 2009; Jan. 2010 dan Jan. 2011 Jun – Okt. ’09 Feb – Okt. ‘10 Feb - Okt. ‘11 Nov. 2009; Nov. 2010 dan Nov. 2011

200.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Senarai Jawatankuasa Senarai Kumpulan Sasar Jadual

Format Pelaporan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1: PROGRAM : Meningkatkan Kompetensi Dan Kemahiran Guru Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam

Kursus Meningkatkan Kompetensi Dan Kemahiran : Kursus Kompetensi Dan Kemahiran Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tempoh Masa Kos/Sumber Tarikh Jangka Tarikh Laksana KPI Output Catatan

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

8

UPA PENDIDIKAN ISLAM

1

Kursus Pembinaan dan Analisis Item

Pegawai PPD Unit Pendidikan Islam

RM 5,000 LDP

April 2009

Mei 2009

100% guru dilatih

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 1: NAMA PROGRAM : Memberikan Latihan Pedagogi Secara Berkesan Kepada Semua Guru-Guru Baru P.Islam Sebelum Akhir 2011

Kursus Pedagogi Bagi Guru-Guru Baru Pendidikan Islam : Kursus Peningkatan Pedagogi Bagi Guru-Guru Baru Pendidikan Islam

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Tempoh Masa Kos/Sumber Tarikh Jangka Tarikh Laksana KPI Output Catatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

9

UPA PENDIDIKAN ISLAM

1

Kursus Pemantapan Pedagogi dalam P & P

Pegawai PPD Unit Pendidikan Islam

RM7,000.00 LDP

April 2009

Oktober 2009

100% Guru Dilatih

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 3 : Memberikan Latihan Pedagogi Secara Berkesan Kepada Semua Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan Sebelum Akhir 2011 STRATEGIK 1: NAMA PROGRAM Kursus Pedagogi Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan : Kursus Pedagogi Berkesan

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Tempoh Masa Kos/Sumber Tarikh Jangka Tarikh Laksana KPI Output Catatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

10

UPA PENDIDIKAN ISLAM

1

Kursus Pemulihan Pedagogi

Pegawai PPD Unit Pendidikan Islam

RM 7,000.00 LDP

Mei 2009

September 2009

100% guru dilatih

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : : Bil

M2.1.1 Kursus Peningkatan Kompetensi Dan Kemahiran Guru-Guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Islam Kompetensi Dan Kemahiran Guru Penddikan Islam Meningkat Kompetensi Dan Kemahiran Guru T5F2S3 Huraian Mengenalpasti Guru Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat J/K Unit Pendidikan Islam Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Pelaksanaan Kursus Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 (Minggu 1) Januari 2009 (Minggu 3) Februari 2009 (Minggu 1) Mac 2009 (Minggu 2) April 2009 Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

100.00 200.00

7,000.00 11

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

7 .

Pelaporan Dan Penilaian

(Minggu 1) April 2009 (Minggu 4)

200.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

M2:2:1 Kursus Pedagogi Guru-Guru Baru Pendidikan Islam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru-Guru Baru Pendidikan Islam Kurang Berkesan Meningkatkan Kemahiran Guru-Guru Baru Pendidikan Islam Ke Tahap 100% Pada Tahun 2011 T5F2S3 Huraian Aktiviti Mengenalpasti Guru-Guru Baru P.Islam Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat J/K Unit Pendidika Islam Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Pelaksanaan Kursus Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 (Minggu 1) Januari 2009 (Minggu 3) Februari 2009 Mac 2009 April 2009 (Minggu 1) Kos Pelaksanaan 100.00 200.00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan

7,000.00

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

12

UPA PENDIDIKAN ISLAM

7.

Pelaporan Dan Penilaian

April 2009 (Minggu 4)

200.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : : : :

2:3:1 Kursus Peningkatan Kualiti Pengurusan Kurikulum Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan Kurang Mantap Dan Berkesan Memberikan Latihan Pedagogi Secara Berkesan Kepada Semua Guru j-QAF Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan Sebelum Akhir 2011 T3F2S2 Huraian Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 Januari 2009 (Minggu 3 Februari 2009 Mac 2009 April 2009(Minggu 1) April 2009 (Minggu 4) 7,000.00 200.00 13 Kos Pelaksanaan 100.00 200.00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Nertkenaan

Mengenalpasti Guru Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat JK Unit Pendidikan Islam Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Melaksanaan Kursus Pelaporan Dan Penilaian

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT Isu Strategik : : UNIT PENDIDIKAN ISLAM Guru Kurang Mantap Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti

Matlamat Strategik 3:

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

14

UPA PENDIDIKAN ISLAM

SASARAN BIL OBJEKTIF KPI TOV 40% 2009 60% 2010 80% 2011 100% (INISIATIF) STRATEGI

1

Meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan Islam melalui pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi.

Peratus penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan Islam .

1. Kursus Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat. 2. Membina rangkaian pendidikan Islam melalui kemudahan teknologi maklumat terkini. (seperti e-group, laman web, blog, video conference dll)

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

15

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : STRATEGI 1 : BIL 1 Meningkatkan Kualiti Pengurusan Pendidikan Islam Melalui Pembudayaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Memantapkan Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat AKTIVITI Kursus Pembinaan Modul Blog Panitia Pendidikan Islam Daerah Pontian. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD UPI PKG/JU MP KOS/SUMBER 5,000.00 TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKAAN LAKSANA Februari 2009 Jun 2009 KPI Modul dapat dibina 100% OUTPUT Melantik fasilitataor ICT dari BPPT CATATAN

2

Kursus Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Bengkel Pembudayaan ICT dalam Pengurusan Pendidikan Islam

PPD UPI PKG/JU MP PPD UPI PKG/JU MP

5,000.00

Januari 2009

Mei 2009

Kehadiran 100%

20% dilantik sebagai panel modul

3

5,000.00

Ogos 2009

Oktober 2009

Kehadira11 100%

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

16

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : STRATEGI 2 : Meningkatkan Kualiti Pengurusan Pendidikan Islam Melalui Pembudayaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Membina Rangkaian Pendidikan Islam Melalui Kemudahan Teknologi Maklumat Terkini.

(Seperti E-Group, Blog, Dll) BIL 1 AKTIVITI Membina Modul Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat. Kursus Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Bengkel Pembudayaan Rangkaian Pendidikan Islam dalam Pengurusan Pendidikan. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD UPI PKG/JU MP KOS/SUMBER 5,000.00 TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKAAN LAKSANA Februari 2009 KPI Modul dapat dibina 100% OUTPUT Modul digunapakai CATATAN

2

PPD UPI PKG/JU MP

5,000.00

Julai 2009

November 2011

Kehadiran 100%

3

PPD UPI PKG/JU MP

5,000.00

Ogos 2009

November 2011

Kehadiran 100%

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

17

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : :

M3:1:1 Membina Modul Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Mempunyai Modul Yang Mantap Untuk Disampai Dalam Kursus Peserta Boleh Menggunakan Modul Dalam Memantapkan Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Berkesan

KOD PIPP

:

T5F4S1 Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Kos Pelaksanaan 1,000.00 Bilangan kehadiran 1,000.00 5,500.00 Bilangan modul 1,000.00 Pemilihan modul Modul ICT Surat Panggilan Borang penilaian Penilaian Program Tindakanan Susulan Lampiran Berkenaan

Bil 1

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Modul Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penilaian modul

2 3 4

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mac 2009

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

18

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

M3:1:1 Kursus Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Guru Perlu Kompeten Dan Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Kecekapan Guru Pendidikan Islam Dalam Pengurusan Pendidikan Teknologi Maklumat T5F2S3 Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009 Kos Pelaksanaan 1,000.00 500.00 1,500.00 3,000.00 7,000.00 1,000.00 RM500.00 Bilangan bahan Penilaian Program Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100% Modul ICT Surat Panggilan Dokumen modul Borang penilaian Tindakanan Susulan Lampiran Berkenaan

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Modul Pengurusan Pendidikan Islam Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian Pelaporan

PELAN OPERASI

M3:1:1 19

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : :

Bengkel Pembudayaan ICT Dalam Pengurusan Pendidikan Islam Guru Perlu Peka Penggunaan Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Kecekapan Guru Pendidikan Islam Dalam Pengurusan Pendidikan Teknologi Maklumat T5F2S3 Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Kos Pelaksanaan 300.00 Penilaian Program Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100% Borang penilaian Bilangan bahan Dokumen modul Modul ICT Surat Panggilan Tindakanan Susulan Lampiran Berkenaan

Bil 1

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Pembudayaan ICT Dalam Pengurusan Pendidikan Islam Mengadakan Mesyuarat Panel Pembudayaan Menyediakan/ membina Bahan Pembudayaan Penyediaan pakej bengkel Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan M3:1:2

2 3 4 5 6 7 8 PELAN OPERASI PROGRAM :

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

1000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,500.00 500.00 200.00

Membina Modul Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

20

UPA PENDIDIKAN ISLAM

RASIONAL

:

Mempunyai Modul Yang Mantap Untuk Digunakan Dalam Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat

OBJEKTIF

:

Peserta Boleh Menggunakan Modul Dalam Membina Rangkaian Pengurusan Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat

PIPP

:

T5F4S1 TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2009 1,000.00 PENIALIAN PROGRAM Bilangan kehadiran TINDAKANAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk JK Panel Modul Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penilaian modul

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mac 2009

3,500.00 5,500.00 1,000.00

Pemilihan modul Bilangan modul Modul ICT Surat Panggilan Borang penilaian

3 4

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL : :

M3:1:2 Kursus Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat Guru Perlu Kompeten Dan Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

21

UPA PENDIDIKAN ISLAM

OBJEKTIF

:

Meningkatkan Kemahiran Dan Kecekapan Guru Pendidikan Islam Dalam Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat T5F4S1

PIPP

:

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk JK Panel Modul Membina Rangkaian Pendidikan Islam Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian Pelaporan

TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2009 300.00

PENIALIAN PROGRAM Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilagan modul Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100%

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

2 3 4 5 6 7 8

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 22,500.00 500.00 RM300.00

Modul ICT Surat Panggilan Dokumen modul Borang penilaian

Bilangan bahan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : :

M3:1:2 Bengkel Pembudayaan Rangkaian Pendidikan Islam Dalam Pengurusan Pendidikan Guru Perlu Peka Penggunaan Rangkaian Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Membudayakan Guru Pendidikan Islam Membina Rangkaian Pendidikan Islam Berasaskan Teknologi Maklumat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

22

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PIPP

: BIL 1

T5F4S1 HURAIAN AKTIVITI Membentuk JK Panel Bengkel Pembudayaan ICT Dalam Pengurusan Pendidikan Islam Mengadakan Mesyuarat Panel Pembudayaan Menyediakan/ membina Bahan Pembudayaan Penyediaan pakej bengkel Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2009 600.00 PENIALIAN PROGRAM Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100% Borang penilaian Bilangan bahan Dokumen modul Modul Pembudayaan ICT TINDAKANAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

2 3 4 5 6 7 8

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

900.00 1,500.00 2,500 2,200.00 4,000.00 500.00 700.00

PELAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : : PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) Masih Di Tahap Minima(Kurang Cekap) Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian

MATLAMAT STRATEGIK 4 :

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

23

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 85.00% 2009 90.0% 2010 95.0% 2011 100%

(Inisiatif) Strategik 1. Bengkel Professional Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) 2. Pemantauan

1.

Meningkatkan kemahiran Pentaksiran 100% Berasaskan Sekolah (PAFA SK/SM dan UTH guru-guru baru PMR SM) kepada guru-guru yang terlibat dalam dan bukan pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap opsyen dalam 100% pada tahun 2011. penguasaan kemahiran PBS (PAFA)

2.

Meningkatkan pencapaian dalam penguasaan kemahiran PBS (PAFA dan UTH)

100% pencapaian dalam mata pelajaran

85.00%

90.0%

95.0%

100%

1. Headcount 2. Pemantauan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) PAFA dan UTH kepada guru-guru Pendidikan Islam yang terlibat dalam pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap 100% pada tahun 2011. STRATEGI 1 : Bengkel Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) PAFA dan UTH

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

24

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggung Jawab PPPI, GKSK/Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan PPPI, GKSSK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

Kos/ Sumber RM 5,000.00 JU Daerah RM 5,00.00 JU Daerah

Tempoh Tarikh Jangka Jan 2009 Tarikh Laksana Mac 2009 KPI Output Catatan

1

Bengkel Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA dan UTH) Bengkel Penataran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA dan UTH)

Bilangan Bahan/ naskhah Bilangan Kehadiran

Dilaksanakan secara berperingkat Dilaksanakan secara berperingkat

2

Jan 2009

Mac 2009

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) PAFA kepada guru-guru Pendidikan Islam yang terlibat dalam pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap 100% pada tahun 2011. STRATEGI 2 : Pemantauan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

25

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggung Jawab PPPI, GKSK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

Kos/ Sumber RM 3000.00 JU Daerah

Tempoh Tarikh Jangka Jan 2009 Tarikh Laksana April 2009 KPI Output Catatan

1

Pemantauan Berkelompok

Semua Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

Semua guru yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mematuhi Prosedur Semua dokumen dan eviden produk sempurna dan lengkap

2

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen

PPPI, GKSK SK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

RM 3000.00 JU Daerah

Jan 2009

April 2009

Semua Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : STRATEGI 1 : Meningkatkan pencapaian dalam PBS (PAFA ) di atas paras kebangsaan Meminimumkan peratus murid yang lemah menguasai PAFA

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

26

UPA PENDIDIKAN ISLAM

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPI, GKSK /JKD MP Pendidikan Islam PPPI, GKSK /JKD MP Pendidikan Islam

KOS/ SUMBER RM 2500.00 JU Daerah RM 3000.00 JU Daerah

TEMPOH TARIKH JANGKA Jan 2009 TARIKH LAKSANA Apr 2009 KPI OUTPUT CATATAN

1

Bengkel Pembinaan Modul Lulus Minimum, PAFA Penyeliaan dan Pemantauan

100 % hadir

2

Jan 2009

Apr 2009

100 % lulus PAFA

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : STRATEGI 2 : Meningkatkan pencapaian dalam PBS (PAFA) di atas paras kebangsaan Pemantauan Pegawai Bertanggung Jawab Tempoh Tarikh Jangka Tarikh Laksana KPI Output Catatan

Bil

Aktiviti

Kos/ Sumber

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

27

UPA PENDIDIKAN ISLAM

1

Pemantauan Berkelompok

PPPI, GKSK /JKD MP Pendidikan Islam

RM 7500.00 JU Daerah

Jan 2009

Mac 2009

Semua Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

Semua guru yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mematuhi Prosedur

2

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen

PPPI, GKSK /JKD MP Pendidikan Islam

RM 7500.00 JU Daerah

Jan 2009

Julail 2009

Semua Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

Semua dokumen dan eviden produk sempurna dan lengkap

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M4:1:1 : : : Bengkel Penggunaan Aplikasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) Guru Perlu Kompeten Dan Menguasai Kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) Meningkatkan kemahiran dan kecekapan guru Pendidikan Islam dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA).

KOD PIPP

:

T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

28

UPA PENDIDIKAN ISLAM

BIL 1 2 3 4 5 6

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Memperbanyakkan bahan Melaksanakan program Penilaian Pelaporan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 750.00 750.00 1250.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan bahan Bilangan kehadiran Bilangan bahan % kehadiran % Pencapaian Bilangan bahan Pelaporan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Modul PBS Surat panggilan Dokumen PBS Dokumen PBS Borang penilaian Format Pelaporan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:1:1 : Bengkel Penataran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA). : Kemahiran pengurusan berkesan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) : Meningkatkan pengurusan yang cekap dan berkesan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA). : T2F4S2 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 KOS PELAKSANAAN 750.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

29

UPA PENDIDIKAN ISLAM

2 3 4 5 6

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan

Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009

1250.00 2500.00 750.00 750.00 1250.00

Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan % kehadiran % Pencapaian Bilangan Bahan

Senarai jawatankuasa

Borang Penilaian FormatPelapora n

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:1:2 : Pemantauan Berkelompok PBS Unit Pendidikan Islam (PAFA) : Prosedur Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) Dipatuhi : Memastikan prosedur pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dipatuhi dan mengikut jadual : T2F4S3 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Modul PBS Modul PBS 30

BIL 1 2

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

3 4 5 6 7

jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Melaksanakan pemantauan Penilaian Pelaporan pemantauan Pemantauan berterusan M4:1:2 : : : :

Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

2500.00 15,000.00 1,500.00 1250.00 7500.00

Bilangan Bahan Bilangan sekolah dipantau % Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

Modul PBS Instrumen Pemantauan PBS Borang penilaian Format Pelaporan Jadual pemantauan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen PBS (PAFA) Semua dokumen dan eviden produk sempurna dan lengkap Memastikan semua dokumen dan eviden proses dan eviden produk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sempurna. T2F4S3 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 15,000.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah dipantau TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Senarai jawatankuasa Surat arahan pemantauan 31

BIL 1 2 3 4

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakan bahan Pelaksanaan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

5 6 7

Penilaian Pelaporan Pemantauan berterusan M4:2:1 : : : :

Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

1,500.00 1250.00 7500.00

Bilangan sekolah dipantau Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

Instrumen Pemantauan Borang penilaian Format Pelaporan Jadual pemantauan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

Bengkel Penggunaan Sistem Aplikasi Analisis Peperiksaan Dalaman Headcount Guru perlu kompeten dan menguasai kemahiran Headcount Memastikan pelaksanaan Sistem Aplikasi SAPD Headcount dalam semua mata pelajaran dengan berkesan. T2F4S1 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 7,000.00 1,500.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan kehadiran % Peningkatan TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Modul HC Senarai jawatankuasa Modul HC Surat panggilan Instrumen 32

BIL 1 2 3 4 5

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakan bahan Melaksanakan Penilaian

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

6 7

Pelaporan Pemantauan berterusan M4:2:1 : : : :

Mei 2009 Sepanjang tahun

500.00 3000.00

Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

Pemantauan Format pelaporan Jadual Pemantauan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP BIL 1 2 3 4 5 6 7

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen PBS (PAFA) Membuat analisis prestasi dan merancang program peningkatan prestasi mata pelajaran Pendidikan Islam dengan berkesan. Meningkatkan kemahiran menganalisis dalam melaksanakan pentaksiran dengan berkesan T2F4S3 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 15,000.00 1,500.00 1250.00 7500.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan % Pencapaian % Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau Senarai jawatankuasa Format boring Borang penilaian Format pelaporan Jadual Pemantauan TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Pelaksanaan Penilaian Pelaporan strategi Pemantauan berterusan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

33

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP BIL 1 2 3 4 5 6 7

M4:2:2 : : : : Pemantauan Berkelompok Headcount Pendidikan Islam (PAFA) Prosedur Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dipatuhi Memastikan prosedur pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAFA) dipatuhi dan mengikut jadual T2F4S3 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 7,000.00 1,500.00 1250.00 3500.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah dipantau % Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau Instrumen Pemantauan Borang penilaian Format pelaporan Jadual pemantauan TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Senarai jawatankuasa

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakan bahan Melaksanakan pemantauan Penilaian Pelaporan pemantauan Pemantauan berterusan

PELAN OPERASI

M4:2:2 34

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

: : :

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen (PAFA) Semua dokumen, analisis item dan eviden produk sempurna dan lengkap Memastikan semua dokumen, analisis item dan eviden proses dan eviden produk dipatuhi ,

mengikut standard dan dilaksanakan dengan sempurna. KOD PIPP BIL 1 2 3 4 : T2F4S3 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 7,000.00 PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah/guru dipantau Bilangan sekolah/guru dipantau Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Senarai jawatankuasa Surat arahan pemantauan Instrumen Pemantauan Borang penilaian Format pelaporan Jadual Pemantauan

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Memperbanyakan bahan Pelaksanaan

5 6 7

Penilaian Pelaporan Pemantauan berterusan

Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

1,500.00 1250.00 3500.00

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : PENDIDIKAN ISLAM DAERAH PONTIAN : Lemah penguasaan 3M di Sekolah Rendah menjelang 2011. 35

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

MATLAMAT STRATEGIK Bil

: Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global Objektif KPI TOV Sasaran 2009 72.00% 2010 85.00% 2011 100% 1. Headcount. (Inisiatif) Strategik

1

Mencapai tahap 100% dalam penguasaan 3M di Sekolah Rendah menjelang 2011

100% pencapaian

62.33%

2. Ujian Diagnostik. 3. Amalan Budaya Membaca

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1: : Mencapai tahap 100% dalam penguasaan 3M di Sekolah Rendah menjelang 2011.

Headcount

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

36

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Aktiviti Bil 1 Penggunaan Sistem Aplikasi Peperiksaan dan Headcount Post Mortem dan Audit Akademik

Pegawai Bertanggungjawab PPD PI

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Mac 2009 Mac 2009

KPI

Output

Catatan

RM7000.00

100% pencapaian

100%

2

PPD PI/GKSK

RM7000.00

Julai Oktober 2009

Mei – Oktober 2009

100% pencapaian

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 2: : Mencapai tahap 100% dalam penguasaan 3M di Sekolah Rendah menjelang 2011

Ujian Diagnostik

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

37

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab PPD PI

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Oktober 2009 Januari 2010

KPI

Output

Catatan

1

Membina soalan Diagnostik Membina Modul Pemulihan/ Pengukuhan/ Pengayaan Pendidikan Islam

RM3500.00

Hasil Ujian Diagnostik Jumlah modul

2 set soalam Diagnostik 6 set modul

2

PPD PI

RM3500.00

Novem ber 2009

Januari 2010

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 3: : Mencapai tahap 100% dalam penguasaan 3M di Sekolah Rendah menjelang 2011

Amalan Budaya Membaca

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

38

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab PPD PI/Guru Media

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana November 2009 November 2009

KPI

Output

Catatan

1

Memperkasa Penggunaan Musolla,SMART Surau,Surau AlHakim

RM 3500.00

Bilangan Iqra,’AlQuran dan Bahan Jawi bertambah di Surau Al-Hakim Bilangan penyertaan

Minat membaca bertambah

2

Kuiz MP Pendidikan Islam

PPD PI/GKSS/JU MP RM 1500.00

November 2009

November 2009

Minat membaca bertambah

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:1:1 : Penggunaan Sistem Aplikasi Peperiksaan Dan Headcount : Sistem Perolehan Data Kurang Mantap : Memperoleh data dengan cepat dan tepat : T5F5S1 39

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan bengkel bersama JU Menyampaikan taklimat penggunaan aplikasi Memperolehi data tahap penguasaan 3M Memproses data Melapor pelaksanaan program

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Dis 2008 Dis 2008 Dis 2008 Jan 2009/ 2010/ 2011 Aprl 2009/ 2010/ 2011 Mei & Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 1500.00 1000.00 2000.00 1500.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Bahan taklimat Data 3M

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:1:1 : Post Mortem Dan Audit Akademik : Perbincangan Profesional Tentang Pencapaian Data Sebenar : Mengenal Pasti Kelemahan Untuk Penambahbaikan : T4F2S1

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan

Kos

Penilaian

Tindakan

Lampiran 40

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Tempoh Pelaksanaan 1 2 3 4 5 6 Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Menyampaikan taklimat pelaksanaan aktiviti Menyediakan bahan untuk pelaksanaan aktiviti Melaksanakan aktiviti Membuat laporan Dis 2008 Dis 2008 Dis 2008 April & Okt 2009/ 2010/ 2011 Mei & Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011

Pelaksanaan 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 7000.00 1500.00

Program

Susulan

Berkenaan Kertas konsep

Sofcopy bahan Audit/Post Mortem

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:1:2 : Membina Soalan Diagnostik : Kekurangan Instrumen Mengenal Pasti Penguasaan 3M : Mengenal Pasti Tahap Penguasaan 3M : T4F2S1

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan 41

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

Pelaksanaan 1 2 3 4 5 6 Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan bengkel binaan item diagnostik Melaksanakan ”pilot test” soalan diagnostik Menambahbaik soalan diagnostik Membuat laporan dan pembentangan Dis 2008 Dis 2008 Dis 2008 Jan 2009/ 2010/ 2011 Feb 2009/ 2010/ 2011 Okt 2009/ 2010/ 2011 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 Kertas konsep Bahan mesyuarat Bahan bengkel Kertas soalan Diagnostik

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:1:2 : Membina Modul Pemulihan/Pengukuhan/Pengayaan : Kekurangan Modul Yang Sesuai Dengan Keadaan Setempat : Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Pendidikan Islam : T4F2S1

Bil 1

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Dis 2008

Kos Pelaksanaan 1500.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep 42

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

2 3 4 5 6

Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan bengkel pembinaan modul Melaksanakan ”pilot test” modul Menambahbaik modul Membuat laporan dan pembentangan

Dis 2008 Dis 2008 Jan 2009/ 2010/ 2011 Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011

1000.00 1000.00 1500.00 Bahan bengkel Modul 3M

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:1:3 : Memperkasa Penggunaan Musolla,SMART Surau / Surau Al-Hakim : Kekurangan Modul Yang Sesuai Dengan Keadaan Setempat : Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Pendidikan Islam : T4F2S1

Bil 1 2

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Dis 2008 Dis 2008

Kos Pelaksanaan 1500.00 1000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

43

UPA PENDIDIKAN ISLAM

3 4 5 6

penyelarasan Mengadakan taklimat pelaksanaan aktiviti Melaksanakan aktiviti Menilai aktiviti Membuat laporan dan pembentangan

Dis 2008 Jan 2009/ 2010/ 2011 Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011

1000.00 5000.00 1500.00 1500.00

Bahan edaran

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:1:3 : Kuiz Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kekurangan Modul Yang Sesuai Dengan Keadaan Setempat : Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Pendidikan Islam : T4F2S1

Bil 1 2 3

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Dis 2008 Dis 2008 Dis 2008

Kos Pelaksanaan 1500.00 1000.00 1000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan taklimat pelaksanaan

Bahan bengkel 44

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

aktiviti 4 5 6 Melaksanakan aktiviti Menilai aktiviti Membuat laporan dan pembentangan Jan 2009/ 2010/ 2011 Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011 1500.00 Modul 3M

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M5:2:2 : Pertandingan Peringkat Kebangsaan/Negeri : Melibatkan murid dalam pertandingan peringkat yang lebih tinggi : Mengembangkan potensi murid melalui aktiviti Ko-Kurikulum : T5F4S1

Bil 1 2 3 4

Huraian Aktiviti Menerima kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan mesyuarat Melaksanakan aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Nov 2008 Dis 2008 Dis 2008 2009/ 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

45

UPA PENDIDIKAN ISLAM

6

Membuat laporan dan pembentangan

Dis 2009/ 2010/ 2011

Bahan laporan

PERANCANGAN STRATEGIK SEKTOR ISU STRATEGIK : : SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan dakwah belum mencapai tahap standard kualiti yang ditetapkan Mempunyai sistem pengurusan yang berkesan. KPI SASARAN 2009 2010 50% 70% (INISIATIF) STRATEGIK 1. Pembinaan modul dan instrumen Pengurusan Dakwah.

MATLAMAT STRATEGIK 6 : BIL 1

OBJEKTIF

TOV 30%

2011 90%

Meningkatkan pengurusan dakwah mengikut standard kualiti yang ditetapkan sebelum akhir 2011

100% sekolah melaksanakan program dakwah

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

46

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : : Meningkatkan pengurusan dakwah mengikut standard kualiti yang ditetapkan sebelum akhir 2011 Pembinaan modul dan instrumen pengurusan dakwah

Bil 1

Aktiviti Bengkel Penyediaan Modul Pengurusan Dakwah Bengkel Penyediaan Instrumen Pengurusan Dakwah

Pegawai Bertanggung jawab PP Dakwah

Kos/Sumber

Tempoh Tarikh Tarikh Jangka Laksana Januari 2009 Mac 2009

KPI

Output Modul Dakwah

Catatan Penglibatan Jurulatih Utama Dakwah Penglibatn Jurulatih Utama Dakwah

RM3000.00

Bilangan Modul

2

PP Dakwah

RM3000.00

Januari 2009

Julai 2009

Bilangan Modul

Instrumen Dakwah

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

47

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN OPERASI M6:1:1 NAMA PROGRAM : Bengkel Penyediaan Modul Pengurusan Dakwah RASIONAL : Pengurusan Dakwah Di Semua Peringkat Masih Pada Tahap Sederhana OBJEKTIF : Dapat Menyediakan Panduan Pengurusan Dakwah KOD PIPP : T2F3S3 Bil Huraian Aktiviti Tarikh Dan Tempoh Kos Penilaian Program Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Menyediakan kertas konsep November 2008 RM 200.00 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat J/K bengkel Penubuhan panel pembinaan modul dakwah Pelaksanaan bengkel penyediaan modul Pembentangan hasil Modul Mencetak dan mengedar Modul Pelaksanaan peringkat sekolah melalui penyelaras dakwah Pemantauan Pelaporan dan penilaian Akhir tahun Disember 2008 Disember 2008 Januari 2009 Januari 2009 Februari 2009 Sepanjang Tahun Mac, Jun, September November RM 200.00 RM 500.00 RM 5000.00 RM 3000.00 RM 500.00 RM 2000.00 RM 1000.00 RM 2000.00

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas Konsep Senarai Jawatankuasa

Instrunent Pemantauan Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

48

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10

M6: 1.1 : : : : Bengkel Penyediaan Instrumen Pengurusan Dakwah Sistem Pengurusan Dakwah Di Semua Peringkat Masih Pada Tahap Sederhana Dapat Menyediakan Sistem Pengurusan Dakwah Yang Standard T2F3S6 Huraian Aktiviti Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan November 2008 Disember 2008 Disember 2008 Januari Kos Pelaksanaan RM 200.00 RM 200.00 RM 500.00 RM 2000.00 RM 3000.00 RM 500.00 RM 2000.00 RM 1000.00 RM500.00 RM500.00 Pelaporan 49 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas kerja

Menyediakan kertas kerja Mesyuarat J/K tertinggi Mesyuarat pembinaan Instrumen Penubuhan panel pembinaan instrumen dakwah daerah Pelaksanaan bengkel penyediaan instrumen. Pembentangan instrumen yang telah dihasilkan Mencetak dan mengedar instrumen ke semua sekolah Pelaksanaan peringkat sekolah melalui penyelaras dakwah Pemantauan Pelaporan Akhir Tahun

Januari Januari Februari Sepanjang Tahun Mac, Jun September November

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

UPA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M6:1:2 : : : : Pengauditan Sekolah Menengah Pengurusan Kurikulum Dipiawaikan Menjajarkan Pengurusan Kurikulum T3F3S1

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Ogos (minggu 1) Sept (minggu 1) Sept Iminggu 2) Jan 2011 (minggu 4) Nov 2011 (minggu 1)

Kos Pelaksanaan 3,000.00 3,000.00 300.00 11,600.00 2,000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1 2 3 4 5

Lantik juruaudit Latih juruaudit Mesyuarat penyelarasan Pengauditan Pelaporan

Bilangan juruaudit Bilangan jurulatih Keputusan dibuat Bilangan sekolah Hasil laporan dilaporkan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

50