Perkembangan kanakkanak

Perkembangan kendiri

Free Powerpoint Templates

Page 1

juga persepsi dirinya berbanding dengan orang lain di persekitaran. Free Powerpoint Templates Page 2 .Pengertian Konsep Kendiri • Konsep kendiri bermaksud pendapat dan tanggapan seseorang terhadap dirinya. • Pendapat dan tanggapan itu adalah berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. • Carl Rogers (1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya.

Free Powerpoint Templates Page 3 .Jenis konsep kendiri • Konsep kendiri terbahagi kepada 2 jenis iaitu konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif. • Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif mempunyai kelakuan dan tingkahlaku yang baik dan diterima oleh masyarakat. • Individu yang mempunyai konsep kendiri yang negatif memiliki tingkahlaku yang tidak disenangi oleh orang lain.

• Seseorang yang memiliki konsep kendiri yang positif akan menghasilkan beberapa ciri tingkahlaku yang menunjukkan keperibadian yang tinggi. Free Powerpoint Templates Page 4 . • Seseorang yang mempunyai konsep ini akan memahami dan menerima pelbagai fakta tentang dirinya.Ciri konsep kendiri positif • Konsep kendiri yang positif adalah stabil dan mempunyai ruang untuk menerima dirinya samada positif atau negatif.

Antara ciri konsep kendiri yang positif ialah: Bebas membuat pilihan dan keputusan Bangga dengan kejayaan yang dicapai bertanggungjawab Menghadapi cabaran dengan penuh semangat Selalu merasa gembira Free Powerpoint Templates Page 5 .

Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan Boleh mempengaruhi orang lain Menghargai pemurah Mudah berkawan Free Powerpoint Templates Page 6 .

Ciri konsep Kendiri Negatif • Konsep kendiri yang negatif akan menyebabkan individu tidak mempunyai maklumat yang tepat tentang dirinya. Free Powerpoint Templates Page 7 . • Mereka juga selalu melihat diri mereka sebagai tersisih dan tidak diperlukan. • Mereka kurang mempercayai diri mereka sendiri dan ragu-ragu dalam menyatakan pendapat dan idea.

• Konsep kendiri negatif boleh dibahagikan kepada 2 jenis: – Pandangan individu terhadap dirinya yang tidak teratur. – Jenis konsep kendiri yang stabil akibat daripada pengaruh persekitaran atau asuhan. Free Powerpoint Templates Page 8 . tidak mantap serta tidak menampakkan pembinaan diri yang sempurna.

Faktor terbentuknya konsep kendiri yang negatif : Pengaruh sebaran am Pengaruh iklan Kemorosota n nilai-nilai murni Kemerosot an nilainilai disiplin Pengaruh daripada persekitara n Free Powerpoint Templates Page 9 .

Free Powerpoint Templates Page 10 .Kanakkanak mempunya i masalah emosi Kanakkanak mempunya i masalah fizikal Kanak-kanak mempunyai pandangan yang rendah terhadap diri sendiri. Latar belakang keluarga yang tidak sihat.

Ciri-ciri individu yang mempunyai konsep kendiri yang negatif: • Selalu meminta pertolongan • Selalu memberi kritikan atau komen • Selalu rasa tidak puas hati • Selalu berangan-rangan • Menagih simpati • Menyalahkan orang lain • Mementigkan diri sendiri • Bersikap pasif Free Powerpoint Templates Page 11 .

.Habis dah……. Free Powerpoint Templates Page 12 .