Anda di halaman 1dari 13

TUTORIAL 8 TREND POPULASI DI NEGARA MEMBANGUN DAN NEGARA MAJU

VASUGI RUBETHERA NAWWAR PRAMELA

KONSEP
Kadar pertumbuhan penduduk biasanya merujuk kepada satu angka yang dapat menunjukkan suatu arah pertambahan penduduk sama ada pesat, perlahan, statik, atau berkurangan di sesebuah negara pada satu tempoh tertentu. Angka ini diukur dalam unit peratus atau per seribu orang. pertumbuhan semula jadi atau kadar pertumbuhan kasar pertumbuhan bersih yang mengambil kira perbezaan nilai antara imigrasi dengan emigrasi.

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PENDUDUK


Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah dipengaruhi oleh taraf kesihatan baik, prasaran kesihatan cukup & sistem perubatan cekap. Kesuburan meningkat amalan kahwin muda. KADAR KELAHIRAN

Sumber makanan seimbang revolusi hijau, tiada kebuluran, kurang kematian.

KADAR KEMATIAN
taraf kesihatan rendah.

sistem ekonomi sara diri yang tidak mampu menampung penduduk yang ramai.

kawalan penyakit tidak berkesan.

keadaan politik yang kurang stabil.

NEGARA MEMBANGUN
Belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan.

NEGARA MAJU
Negara maju ialah negara yang membolehkan semua warganya menikmati kehidupan yang bebas dan sihat dalam suasana yang aman menikmati tahap pembangunan yang tinggi berdasarkan ukuran ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya.

SENARAI NEGARA MAJU 2013

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN TINGGI (NEGARA MEMBANGUN) kadar fertility tinggi- kahwin di usia muda. kegagalan amalan perancangan keluarga. tahap pendidikan rendah. tahap kesihatan yang baik penjagaan kesihatan ibu dan bayi. dasar kerajaan menggalakkan bilangan penduduk ramai untuk pembangunan ekonomi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN RENDAH (NEGARA MAJU)


Kadar fertility rendah kahwin di usia yang lewat. Amalan perancangan keluarga- mengehadkan bilangan ahli keluarga kerana kesibukan tugas dan kos hidup tinggi. wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi lebih suka hidup membujang. dasar kerajaan mengehadkan bilangan anak untuk mengelakkan kesesakan tempat tinggal jepun dan singapura.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KADAR KEMATIAN TINGGI (NEGARA MEMBANGUN)


Taraf hidup yang rendah kurang zat makanan, penjagaan kesihatan yang tidak baik Taraf kesihatan yang rendah- banyak wabak penyakit yang merebak dan tidak dapat dikawal. Politik- perang saudara, pencerobohan Adat/agama adat yang menggalakkan suami mati isteri membunuh diri (system sutee di India.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KEMATIAN RENDAH (NEGARA MAJU) taraf hidup tinggi- makanan berzat, seimbang, kesedaran penjagaan kesihatan taraf perubatan dan kesihatan moden- banyak penyakit berbahaya boleh diubati dengan kaedah rawatan moden dasar kerajaan- membasmi penyakit dari awal imunisasi pendidikan kesihatan sejak dari sekolah tentang amalan hidup sihat

DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA ADALAH BERTUJUAN


menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk pembangunan negara tanpa perlu bergantung kepada tenaga kerja asing. meningkatkan daya pengeluaran negara. meningkatkan daya pembelian nasional/pasaran tempatan. untuk keselamatan negara dengan mempunyai rakyat yang aman dan negara yang kuat dari segi pertahanan.

Anda mungkin juga menyukai