Anda di halaman 1dari 2

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA ( SEGAK ) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

Jika Ya, Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya, Nyatakan

YA / TIDAK

.......

NAMA SEKOLAH: .. . NAMA MURID: .. ..


JANTINA: NO. SIJIL BERANAK: NO. K/P : .......................................... NO. TEL. PENJAGA: .. TAHUN/ TINGKATAN KELAS BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI L/ P

SKALA MARKAH KESELURUHAN BIL. 1. 2. 3. 4. JUMLAH SKOR KESELURUHAN 18 HINGGA 20 MARKAH 15 HINGGA 17 MARKAH 12 HINGGA 14 MARKAH 8 HINGGA 11 MARKAH 4 HINGGA 7 MARKAH GRED A B C D E PERNYATAAN
5 BINTANG

4 BINTANG

3 BINTANG

KURANG CERGAS

STATUS KESIHATAN MURID SEBELUM UJIAN Pengecualian Ambil Ujian : YA / TIDAK

5.

PERLU TINGKATKAN KECERGASAN

Anda mungkin juga menyukai