Komponen Persediaan ( Pendidikan Seni Visual

)

Masa • Mengikut jadual waktu. • Mengorganisa si kelas mengikut kesesuaian masa.

Bilangan murid • Memastikan alatan yang cukup.

Keadaan Kelas • Keselamatan • Pengudaran • Kemudahan • Kebersihan sinki • Menentukan peraturan

Kualiti Murid • Mengelaskan mengikup kemampuan masingmasing. • Cth: pandai, sederhama, lemah • Mengetahui pengalaman lepas murid.

Isi Pengajaran • Sesuai dengan tahap murid. • Mengikuti sukatan pelajaran.

Kesediaan Guru • Mengumpul maklumat tentang kulaih yang akan diajar. • Mahir dalam bidang atau mata pelajaran yang diajar.

Penyediaan BBM • Menyediakan BBM yang sesuai mengikut rancangan pengajaran. • Cth: power point

Teknik Mengajar • Menentukan teknik pengajaran yang sesuai. • Merancang aktiviti pengajaran harian yang menarik.